info@dike.gr 
+30 211 1990266  |  +30 27418 88049

ΑΝΑΛΥΣΗ "ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ"

Σάββατο, 02 March 2019 18:23
(0 ψήφοι)

Ανάλυση "Παρούσα Κατάστασης Επιχείρησης"

 

   Μια ανάλυση της κατάστασης συχνά ονομάζεται η ίδρυση ενός σχεδίου μάρκετινγκ. Μια ανάλυση της κατάστασης περιλαμβάνει διεξοδική εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν μια επιχείρηση. Δημιουργεί μια επισκόπηση της οργάνωσης που θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που θα επηρεάσουν το μέλλον της.

 

Τα γεγονότα

   Αξιοποιώντας την έρευνα της αγοράς, η ανάλυση της κατάστασης θα καθορίσει τους πιθανούς πελάτες, η προβλεπόμενη αύξηση, ανταγωνιστές και μια ρεαλιστική εκτίμηση της επιχείρησής σας. Περιλαμβάνει τη στόχευση των συγκεκριμένων στόχων της επιχείρησης και τον εντοπισμό των παραγόντων που θα υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν των στόχων αυτών. Η αξιολόγηση αυτή συχνά ονομάζεται SWOT (πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές). Δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν την εσωτερική ανάλυση της εταιρείας, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές που προέρχονται από μια εξωτερική ανάλυση. Μια ανάλυση SWOT συνήθως παρουσιάζεται ως μια λίστα των πληροφοριών, αλλά επίσης μπορεί να χωρέσει σε ένα μοντέλο μήτρας.

 

   Εσωτερική Ανάλυση

Η εσωτερική ανάλυση είναι μια βαθιά γνώση και κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται στην κουλτούρα της εταιρείας και την εικόνα, την οργανωτική δομή, προσωπικό, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ικανότητα, τη φήμη του σήματος, οικονομικοί πόροι, κλπ Δυνατά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να είναι υλικά ή άυλα, και είναι υπό τον έλεγχο του οργανισμού. Αδυναμίες είναι παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.

 

Εξωτερική Ανάλυση

   Οι ευκαιρίες και οι απειλές που μετράται ως μέρος μιας εξωτερικής ανάλυσης. Και οι δύο μπορεί να συμβεί όταν τα πράγματα συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να απαιτήσει μια αλλαγή μέσα στην επιχείρηση. Αυτές οι εξωτερικές αλλαγές μπορούν να αποδοθούν, αλλά δεν περιορίζονται στις τάσεις της αγοράς, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, η νέα τεχνολογία και οικονομικό περιβάλλον. Ευκαιρίες παρουσιάζονται ως ελκυστικού παράγοντες που μπορεί να ωθήσει ή να επηρεάσει θετικά την οργάνωση κατά κάποιο τρόπο. Οι απειλές είναι εξωγενείς παράγοντες που θα μπορούσαν να τοποθετήσετε στόχος του οργανισμού σε κίνδυνο. Αυτές συχνά είναι ταξινομημένα ανά επίπεδο της σοβαρότητας και της πιθανότητας εμφάνισης.

 

Λειτουργία

   Ένα προφίλ SWOT χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει τους στόχους, τις στρατηγικές και τις πρακτικές εφαρμογής. Βοηθά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλη την οργανωτική του σκάφους και δημιουργεί μια κατανόηση της οργάνωσης. Οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται σε σχέση με ένα άλλο. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει μια αδύναμη περιοχή για να ακολουθήσει μια επερχόμενη ευκαιρία. Η ανάλυση SWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση προβλημάτων, το μελλοντικό σχεδιασμό, την αξιολόγηση του προϊόντος, συναντήσεις καταιγισμού ιδεών, συνεδρίες εργαστήριο, κ.λπ.

 

Εκτιμήσεις

   Οι πολλαπλές προοπτικές, προκειμένου να διερευνηθούν διεξοδικά τις εσωτερικές και εξωτερικές επιρροές σε μια επιχείρηση. Η ανάλυση SWOT μπορεί να υπεραπλουστεύσω μια κατάσταση, όταν οι παράγοντες που εξαναγκάζονται σε κατηγορίες στις οποίες μπορεί να μην ισχύουν. Επίσης, η κατάταξη των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών μπορεί να είναι κάπως υποκειμενικό? ορισμένοι παράγοντες θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ευκαιρία και απειλή.

 Για δημιουργία προσφοράς ανάλογα με τις ανάγκες σας, επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο συνεργάτη μας.

262
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρότασης Αξίας Επιχείρησης
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    : +30 211 1990266
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32   : +30 27418 88049
Πάτρα, Αγία Τριάδα   : +30 2611 180072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22  +359 24931371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία   +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok