info@dike.gr 
+30 211 1990266  |  +30 27418 88049

To Ideatree αφορά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και έχει διεξαχθεί δύο συνεχόμενες χρονιές. Το ideatree στοχεύει να παρέχει τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου οι καλύτερες ιδέες να ανθίσουν και να γίνουν τελικά πραγματικές επιχειρήσεις.

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

  1. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα λάβει χώρα σε τοποθεσία εκτός αστικών κέντρων όπου οι ομάδες που θα διακριθούν με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.
  2. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.
  3. Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.
  4. Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.

Οι τομείς στους οποίους ο Διαγωνισμός ideatree αναζητά καινοτόμες ιδέες αφορούν ένα ιδαίτερα διευρυμένο πλαίσιο της παρούσας οικονομικης και κοινωνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχτούν προτάσεις νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, έχουν ποικίλα αντικείμενα ενασχόλησης καθώς και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Οι προτάσεις θα πρέπει να μην έχουν διακριθεί σε άλλο εγχώριο διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν ομάδες φυσικών προσώπων που θα απαρτίζονται από δύο (2) έως πέντε (5) άτομα, ηλικίας 16 έως 35 ετών που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι ικανοί για δικαιοπραξία. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος υποχρεωτικά θα υποβάλλει για λογαριασμό τους ανηλίκου την πρόταση και θα παρίσταται κατά την ενδεχόμενη βράβευσή τους. Επίσης νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός (1) έτους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού και δεν έχουν λυθεί, πτωχεύσει ή εκκρεμεί σε βάρος τους αίτηση πτώχευσης, ούτε έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή βρίσκονται υπό διαδικασία διαχείρισης ή εκκαθάρισης.

Η διαδικασία υποβολής των επιχειρηματικών πρότασεων αποτελείται από δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελεί την εγγραφή του εκπροσώπου κάθε ομάδας στο σύστημα, ενώ το δεύτερο στάδιο την υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης. 

ideatreeΜέσα από ένα συνδυασμό αξιολόγησης των προτάσεων και συμμετοχής των επικρατέστερων ομάδων στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή, την Εβδομάδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, οι καλύτερες ιδέες θα αποκτήσουν το πρώτο κεφάλαιο, την απαραίτητη στέγη και την κατάλληλη δικτύωση που απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Τα βραβεία του διαγωνισμού Ideatree αναλυτικά:

  • Οι ομάδες με τις πέντε επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€.
  • Οι πέντε καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα στέγασης τους στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο Orange Grove, Found.ation, Impact Hub AthensThe Cube Athens και στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α).
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Athens Tech College και του Business College of Athens (BCA) για την απόκτηση επιπρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Οι ομάδες με τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών προτάσεων θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικά προϊόντα χρήσιμα σε κάθε νέο που ασχολείται ενεργά με τον χώρο της καινοτομίας.

 

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω ή για να υποβάλλετε συμμετοχή στον διαγωνισμό επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ideatree: http://ideatree.gr/

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    : +30 211 1990266
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32   : +30 27418 88049
Πάτρα, Αγία Τριάδα   : +30 2611 180072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22  +359 24931371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία   +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok