info@dike.gr 
+30 211 1990266  |  +30 27418 88049

Μελέτες ISO

Μελέτες ISO (8)

Παρασκευή, 13 January 2017 21:25

Στην Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔΙΚΕ) είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας. Αυτό αποδεικνύεται από το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Καθώς οι πελάτες μας έχουν αυξηθεί και να επεκταθεί σε νέες αγορές, η ΔΙΚΕ είναι εδώ και καιρό ένας από τους κορυφαίους παρόχους στην αγορά ασφάλειας των τροφίμων με το πρότυπο ISO22000, αλλά επίσης παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως στον ιδιωτικό τομέα με τις σύνταξη και τις πιστοποιήσεις σε προγράμματα όπως το OHSAS 18001. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε υπηρεσίες σύμβαση ελέγχου για ελέγχους προμηθευτών, καθώς και των εσωτερικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται με το πρότυπο ISO ή άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα. Οι Ελεγκτές μας του ISO είναι άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένοι για να συναντηθούν και να υπερβαίνει τα απαραίτητα πρότυπα για όλες τις βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων της Γεωργικής Παραγωγής Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  ή Περιβάλλοντος ISO 14001: 2004.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

·         Ποιότητας                                         ISO 9001:2008

·         Ποιότητας Προϊόντων                       AGRO 3.1 &3.2 & 3.3 & 3.4

·         Περιβάλλοντος                                 ISO 14001: 2004

·         Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία  OHSAS 18001:2007

·         Γεωργικής Παραγωγής                   GLOBALGAP

·         Ασφάλειας των Τροφίμων               ISO 22000:2005

·         Υπηρεσιών Επικοινωνίας               ΕΛΟΤ 1435

·         Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη            SA 8000

·         Πληροφορική                                  ISO 27001 : 2008

·         Ιατροτεχνολογικά  

·         Προϊόντα –     Καλλυντικά               ISO 13485:2003

·         Βιολογικά Προϊόντα

Χαμηλό κόστος

Το κόστος αξιολόγησης, εγγραφής και πιστοποίησης με την ΔιΚΕ είναι από τα πιο ανταγωνιστικά ανάμεσα στους φορείς πιστοποίησης. Για την εναρμόνιση -με την σειρά της- με τους κανονισμούς των φορέων διαπίστευσης, η ΔιΚΕ πραγματοποιεί και τριετείς συνολικές αξιολογήσεις. Γίνεται προσπάθεια όμως να διατηρείται το κόστος και αυτών των αξιολογήσεων όσο το δυνατόν μικρότερο, και σε κάθε περίπτωση συζητείται με τους πελάτες της προκαταβολικά. Η τιμολογιακή πολιτική της ΔιΚΕ είναι να παρέχει υπηρεσία που να είναι προσιτή στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Όμως, η δομή των αμοιβών καθώς και η φιλοσοφία της στο να είναι προσιτός οργανισμός πιστοποίησης έχει συντελέσει έτσι ώστε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιλέγουν την συνεργασία με την ΔιΚΕ.

 

 

Φιλική και προσγειωμένη

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι αξιολογήσεις να καταλήγουν σε τραυματική εμπειρία. Οι αξιολογητές της ΔιΚΕ αξιολογούνται και επιλέγονται για την ικανότητα τους να είναι προσιτοί καθώς και να μπορούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά μαζί με τους εκπροσώπους των εταιρειών. Αντιλαμβάνονται ότι ένα σωστό σύστημα διαχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να ωφελεί τον οργανισμό. Γι’ αυτό και το αξιολογούν σαν να ήταν πελάτες της επιχείρησης. Δίνουν μάλιστα μεγάλη έμφαση στην πρακτική πλευρά του συστήματος αποφεύγοντας τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις.

 

 

Ταχύτητα επικοινωνίας

Είτε πρόκειται για μία τεχνική ή άλλη ερώτηση για πιστοποίηση, είτε πρόκειται για επιτακτική ανάγκη για όσο τον δυνατόν πιο άμεση πιστοποίηση, η ΔιΚΕ ειδικεύεται στο να δίδει απαντήσεις ή να συντονίζει τις απαιτούμενες αξιολογήσεις μέσα στον πιο ελάχιστο χρόνο. Η ΔιΚΕ υπάρχει για να προσφέρει πάντα φιλική βοήθεια και εξειδικευμένη γνώση όπου αυτά χρειάζονται.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:16

OHSAS 18001

 

Τα οφέλη από μια επίσημη Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Διαχείρισης

 

Υγιεινή & Ασφάλεια είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Σύστημα διαχείρισης του οργανισμού θα πρέπει να προσδιορίζει όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις, τον προσδιορισμό των κινδύνων και τον έλεγχο των κινδύνων του οργανισμού.

Προοδευτική επιχειρήσεων θα έχει ως στόχο να πάει πέρα ​​από την υποχρεωτική μέτρων και την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας ενός οργανισμού μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης και μπορεί να ενσωματωθεί στην τρέχουσα συστημάτων, για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου.

 

Ένα επίσημο σύστημα διαχείρισης H & S θα παρέχει τα

ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ένα σύστημα για τη συνεχή εντοπισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων
 • Μια σαφή διοικητική δομή για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της ευθύνης
 • Μια σαφείς στόχους για τη βελτίωση, με μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση του κινδύνου εντός του οργανισμού
 • Μια προγραμματισμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια
 • Η παρακολούθηση των θεμάτων της υγείας και της διαχείρισης της ασφάλειας, τον έλεγχο των επιδόσεων και την αναθεώρηση των πολιτικών και των στόχων.

 

Ο χρόνος που δαπανάται για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας ενός οργανισμού θα μπορούσε να παράσχει οικονομική απόδοση όσον αφορά:

 • Μειωμένη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Μείωση του στρες και μεγαλύτερη παραγωγικότητα
 • Η βελτίωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης
 • Η μείωση της πιθανότητας να πληρώνουν ρυθμιστικά έξοδα συμμόρφωσης.

 

Η προέλευση του προτύπου OHSAS 18001

Για πολλά χρόνια, υπήρξε ζήτηση για ένα σύστημα πιστοποίησης για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, που εντάθηκε με τη δημοσίευση του BS 8800 το 1996. Ωστόσο, ενώ BS 8800 προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, δεν είναι και ποτέ δεν προοριζόταν για σκοπούς πιστοποίησης. Η πίεση ήταν για ένα σύστημα πιστοποίησης που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανεξάρτητη επαλήθευση ότι ένας οργανισμός έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε πολλούς οργανισμούς πιστοποίησης να αναπτύξουν τις δικές τους προδιαγραφές με βάση την BS 8800. Οι αναπόφευκτες ανωμαλίες μεταξύ των προδιαγραφών κάνει αυτό μια ανεπιθύμητη πορεία προς τα εμπρός. Σε απάντηση, σχηματίστηκε μια επιτροπή για τον Νοέμβριο του 1998 υπό την προεδρία του British Standards Institution, και αποτελούνταν από τους σημαντικότερους φορείς πιστοποίησης και άλλους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης είναι γνωστό ότι είναι ενεργός στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου προδιαγραφές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υγεία και την ασφάλεια σειράς εκτίμησης επαγγελματικού OHSAS 18001, η οποία ενοποιήθηκε για τα υφιστάμενα συστήματα.Καθοδήγηση σε αυτή την προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί σε OHSAS 18002.

 

Πιστοποίηση

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι η παρόμοια με εκείνη του ISO 9001 ή ISO 14001. Μόλις ο Φορέας Πιστοποίησης λαμβάνει ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, ένα Stage One αξιολόγηση πραγματοποιείται στο χώρο του ξενοδοχείου, για να καθορίσει την κατάσταση της πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας. Εάν η ετοιμότητα είναι ικανοποιητική, τότε μια ημερομηνία έχει οριστεί για την αξιολόγηση Stage Two, η οποία θα αξιολογήσει το επίπεδο υλοποίησης. Μόλις ικανοποιητική, εκδίδεται πιστοποιητικό. Ετήσια επιτήρηση εξασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση.

 

 

Κατεβάστε το αρχείο PDF του OHSAS 18001 Εγγραφή Services .

Κατεβάστε το αρχείο PDF του εγγράφου καθοδήγησης OHSAS 18001

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς NQA μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας πιστοποίηση. 
Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:16

Πιστοποίηση GLOBALGAP

 

Επίδειξη ορθών πρακτικών καλλιέργειας γεωργικών / ψαριών και διασφάλιση της πρόσβασης στις αγορές με το GLOBALGAP

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ GLOBALGAP BUSINESS CHALLENGE

Για τους παραγωγούς τροφίμων σήμερα, υπάρχει μια συνεχής πρόκληση για να αναπτυχθούν ασφαλή, υγιεινά προϊόντα με υπεύθυνο τρόπο. 

Νέες πιέσεις από τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους νομοθεσία, έχουν τοποθετησεί νέες απαιτήσεις για τους αγρότες και τους καλλιεργητές . Τείνουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν τεχνικές παραγωγής που μειώνουν τις επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον (ξηρά και θάλασσα), για να μειώσουν τη χρήση χημικών ουσιών, και να κάνουν αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με παράλληλη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, του αγροκτήματος και της θαλάσσια ζωή. 

Να είσαι σε θέση να δείξεις μια δέσμευση για καλές γεωργικές πρακτικές / αλιείας με πιστοποίηση GLOBALGAP  έχει γίνει απαραίτητη για την πρόσβαση στην αγορά.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GLOBALGAP ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ;

ToGLOBALGAP είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο των προτύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφιερωμένο στην Καλή Γεωργική Πρακτική (GAP) . 

Μέσα από την πιστοποίηση , οι παραγωγοί αποδεικνύουν την προσήλωσή τους σε πρότυπα GLOBALGAP . 

Για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές, το πιστοποιητικό GLOBALGAP είναι διαβεβαίωση ότι τα τρόφιμα φθάνουν στα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας , και έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο, σεβόμενα την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξέταση των θεμάτων καλής μεταχείρισης των ζώων. Χωρίς μια τέτοια διαβεβαίωση, μπορεί να απαγορευθεί η πρόσβαση των γεωργών στις αγορές. 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) καταλαβαίνει όλα αυτά τα ζητήματα και να εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους για να σας βοηθήσει να επιτύχετε GLOBALGAP Πιστοποίησης .

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ BUREAU VERITAS;

Τεχνογνωσία των τροφίμων 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της συμμόρφωσης. 

FAQ - ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ποιος χρειάζεται να πιστοποιηθεί GLOBALGAP;

GLOBALGAP γίνεται υποχρεωτικό πρότυπο, αφού οι περισσότεροι έμποροι λιανικής πώλησης το απαιτούν τώρα ως απόδειξη καλής γεωργικών πρακτικών / αλιείας . 

Οι παραγωγοί των καλλιεργειών και οι αγρότες που εκτρέφουν ζώα ή ψάρια για να παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση για τον άνθρωπο πρέπει να έχουνGLOBALGAP πιστοποίηση . Χωρίς αυτήν, τα προϊόντα τους δεν μπορεί να είναι εφοδιασμένα με τους εν λόγω λιανοπωλητές. 

Όλο και περισσότερο, οι εξαγωγείς προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές (Ασία και την Αμερική) πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα παραγωγής που καθορίζονται από το σύστημα πιστοποίησης GLOBALGAP .

 

Ποιος πληρώνει για την πιστοποίηση;

Οι γεωργοί / παραγωγοί επιδιώκουν την πιστοποίηση πρέπει να πληρώσουν. Το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από την αυξημένη αποδοτικότητα λειτουργίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές.

 

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου GLOBALGAP , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για GLOBALGAP.

 

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:15

Πιστοποίηση GLOBALGAP

 

Επίδειξη ορθών πρακτικών καλλιέργειας γεωργικών / ψαριών και διασφάλιση της πρόσβασης στις αγορές με το GLOBALGAP

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ GLOBALGAP BUSINESS CHALLENGE

Για τους παραγωγούς τροφίμων σήμερα, υπάρχει μια συνεχής πρόκληση για να αναπτυχθούν ασφαλή, υγιεινά προϊόντα με υπεύθυνο τρόπο. 

Νέες πιέσεις από τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους νομοθεσία, έχουν τοποθετησεί νέες απαιτήσεις για τους αγρότες και τους καλλιεργητές . Τείνουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν τεχνικές παραγωγής που μειώνουν τις επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον (ξηρά και θάλασσα), για να μειώσουν τη χρήση χημικών ουσιών, και να κάνουν αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με παράλληλη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, του αγροκτήματος και της θαλάσσια ζωή. 

Να είσαι σε θέση να δείξεις μια δέσμευση για καλές γεωργικές πρακτικές / αλιείας με πιστοποίηση GLOBALGAP  έχει γίνει απαραίτητη για την πρόσβαση στην αγορά.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GLOBALGAP ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ;

ToGLOBALGAP είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο των προτύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφιερωμένο στην Καλή Γεωργική Πρακτική (GAP) . 

Μέσα από την πιστοποίηση , οι παραγωγοί αποδεικνύουν την προσήλωσή τους σε πρότυπα GLOBALGAP . 

Για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές, το πιστοποιητικό GLOBALGAP είναι διαβεβαίωση ότι τα τρόφιμα φθάνουν στα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας , και έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο, σεβόμενα την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξέταση των θεμάτων καλής μεταχείρισης των ζώων. Χωρίς μια τέτοια διαβεβαίωση, μπορεί να απαγορευθεί η πρόσβαση των γεωργών στις αγορές. 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) καταλαβαίνει όλα αυτά τα ζητήματα και να εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους για να σας βοηθήσει να επιτύχετε GLOBALGAP Πιστοποίησης .

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ BUREAU VERITAS;

Τεχνογνωσία των τροφίμων 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της συμμόρφωσης. 

FAQ - ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ποιος χρειάζεται να πιστοποιηθεί GLOBALGAP;

GLOBALGAP γίνεται υποχρεωτικό πρότυπο, αφού οι περισσότεροι έμποροι λιανικής πώλησης το απαιτούν τώρα ως απόδειξη καλής γεωργικών πρακτικών / αλιείας . 

Οι παραγωγοί των καλλιεργειών και οι αγρότες που εκτρέφουν ζώα ή ψάρια για να παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση για τον άνθρωπο πρέπει να έχουνGLOBALGAP πιστοποίηση . Χωρίς αυτήν, τα προϊόντα τους δεν μπορεί να είναι εφοδιασμένα με τους εν λόγω λιανοπωλητές. 

Όλο και περισσότερο, οι εξαγωγείς προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές (Ασία και την Αμερική) πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα παραγωγής που καθορίζονται από το σύστημα πιστοποίησης GLOBALGAP .

 

Ποιος πληρώνει για την πιστοποίηση;

Οι γεωργοί / παραγωγοί επιδιώκουν την πιστοποίηση πρέπει να πληρώσουν. Το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από την αυξημένη αποδοτικότητα λειτουργίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές.

 

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου GLOBALGAP , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για GLOBALGAP.

 

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:15

SA 8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρούν και εφαρμόζουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

 

Δημιουργήθηκε το 1989 από τη Social Accountability International (SAI), μια θυγατρική του συμβουλίου οικονομικών προτεραιοτήτων, και θεωρείται παγκοσμίως ως το πιο αποδεκτό ανεξάρτητο πρότυπο στο χώρο εργασίας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, σε όλο τον κόσμο.

 

Η πιστοποίηση SA 8000 ασχολείται με ζητήματα συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις διακρίσεις, τις πειθαρχικές πρακτικές, τις ώρες εργασίας, την αποζημίωση, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης.

 

Καθώς και τον καθορισμό προτύπων στο χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο, SA 8000 περιλαμβάνει επίσης τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Για την υιοθέτηση της SA 8000 πιστοποίησης που επιθυμεί να έχει ένας οργανισμός πρέπει να εξετάσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εκτός από τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι υπάλληλοί της, αλλά οι συνεργάτες και οι προμηθευτές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, σε όλο τον κόσμο. Η Πιστοποίηση του οργανισμού σας κατά SA 8000 με έναν έλεγχο SGS θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να βελτιώσετε την κοινωνική ευθύνη σε ολόκληρη την λειτουργία της επιχείρησης σας. Συνεργασία με τους έμπειρους ελεγκτές μας για την εφαρμογή του πλέον παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο στο χώρο εργασίας που καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη, κατά την υποβολή προσφορών για τις συμβάσεις και την επέκταση του οργανισμού σας.

 

ΟΦΈΛΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ SA 8000

 • Αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για την κοινωνική ευθύνη, για την ηθική αντιμετώπιση των υπαλλήλους σας και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα
 • Βελτιώνει τη διαχείριση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας σας
 • Σας επιτρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα και να μειώσει τον κίνδυνο της αμέλειας  και των πιθανών διαφορών
 • Υποστηρίζει το εταιρικό σας όραμα και βοηθά να οικοδομήσετε και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη προς τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να αποδείξετε την κατάλληλη κοινωνική ευθύνη κατά την υποβολή προσφορών για τις διεθνείς συμβάσεις ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο για να την ευκολότερη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων

 

Η συνεργασία με την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ)  για την επίτευξη της πιστοποίησης οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις των διαδικασιών, την αύξηση της επιδέξιων δυνατοτήτων σας, την συνεπής αλυσίδα εφοδιασμού και δημιουργεί βιωσιμότερες σχέσεις με τους πελάτες σας, παρέχοντας κερδοφόρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου SA 8000, κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για SA 8000.

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:14

27001 ISO: Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

 

 

 

Τι είναι το ISO 27001;

Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο BS 7799 το οποίο χρησιμοποιείτε από το 1995 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το ISO 27001 παρέχει το πλαίσιο για ένα ουδέτερο από τεχνολογική άποψη, σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να βεβαιωθεί ότι τα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή προσβασιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δικών του πληροφοριών και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη νομική συμμόρφωση.

 

Η εφαρμογή του ISO 27001 είναι η ιδανική απάντηση στις νομικές απαιτήσεις και τις πιθανές απειλές για την ασφάλεια, όπως:

 • Βανδαλισμοί / τρομοκρατία
 • Φωτιά
 • Κακή χρήση
 • Κλοπή / Ιογενείς επίθεση

 

Το ISO 27001 είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι εύκολα συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως τοISO 9001 και τοISO 14001 . Ενώ υπάρχουν μερικές διαφορές στην διάταξη της αρίθμησης, κοινά στοιχεία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση, ανασκόπηση και τις απαιτήσεις ελέγχου, που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύξει σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Μολονότι η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας σημαίνει ότι τα περισσότερα συστήματα ΣΔΑΠ επικεντρώνονται στις ΤΠΕ, το ISO 27001 είναι εξίσου εφαρμόσιμο και σε άλλες μορφές πληροφόρησης, όπως στις έντυπες καταχωρίσεις, σε καταγραφές εικόνων, ακόμα και καταγραφές συνομιλιών.

 

Που εφαρμόζετε το ISO 27001;

Το ISO 27001 εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, όπου η κατάχρηση, διαφθορά, ή η απώλεια πληροφοριών της επιχείρησης ή των πελατών της θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εμπορική ζημιά.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) έχει πιστοποιήσει οργανισμούς με το πρότυπο ISO 27001 σε διάφορους τομείς όπως: αποθήκευση και φύλαξη, ασφαλή καταστροφή, τις τηλεπικοινωνίες, τη διαφήμιση, οικονομική εξωτερική ανάθεση και την ανάπτυξη λογισμικού.

 

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 27001;

 • Η ικανοποίηση των πελατών νιώθοντας εμπιστοσύνη ότι τα προσωπικά στοιχεία τους προστατεύονται και γίνετε δεκτή η εμπιστευτικότητα της επιχειρησιακής συνέχειας μέσω της διαχείρισης του κινδύνου, τη νομική συμμόρφωση, την επαγρύπνηση και την ανησυχία σχετικά με τα μελλοντικά θέματα ασφάλειας.
 • Νομική συμμόρφωση με την κατανόηση πώς θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν την οργάνωση και τους πελάτες της
 • Βελτιωμένη διαχείριση των κινδύνων μέσω ενός συστηματικού πλαισίου για τη διασφάλιση των αρχείων πελατών, των οικονομικών πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από την απώλεια, την κλοπή και των ζημιών
 • Αποδεδειγμένα διαπιστευτήρια για την επιχείρηση μέσω της ανεξάρτητης επαλήθευσης σε σχέση με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Δυνατότητα να κερδίσει περισσότερα η επιχείρηση, ιδιαίτερα όπου οι προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτούν πιστοποίηση ως προϋπόθεση για την συνεργασία

 

Πώς να πετύχετε την πιστοποίηση κατά ISO 27001;

Η διαδικασία της εγγραφής έχει τα εξής τέσσερα απλά βήματα:

 • Αίτηση για εγγραφή με το πρότυπο ISO 27001 γίνεται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εφαρμογής
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την ΔιΚΕ, ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ΣΔΑΠ του ήταν πλήρως λειτουργική για τουλάχιστον τρεις μήνες και έχει αποτελέσει αντικείμενο ενός πλήρους κύκλου των εσωτερικών ελέγχων
 • Για την πιστοποίηση συστήνει η ΔιΚΕ τον κατάλληλο οργανισμό πιστοποίησης για την εκάστοτε εταιρία - πελάτη.
 • Συντήρηση και επιβεβαιώνεται μέσω ενός προγράμματος ετήσιων επισκέψεων εποπτείας και ελέγχου για τριετή επαναπιστοποίηση.

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε το φυλλάδιο ISO 27001 .

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας πιστοποίηση. 
Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:13

Τι είναι το ISO 13485;

 

Μάλλον δεν υπάρχει άλλη βιομηχανία όπου η σημασία της πιστοποίησης του προϊόντος είναι τόσο σημαντική όσο στο σχεδιασμό και την κατασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων(ΣΚΙΠ). 

 

Αρχικά για κάθε βιομηχανία περιέχει σημαντικούς τρόπους για τη διασφάλιση της πιστοποίησης των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εναρμονίζει τις απαιτήσεις, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της πιστοποίησης του προϊόντος και τη διασφάλιση ότι η διαδικασία κατασκευής ή και σχεδιασμού, μπορούν να παράγουν με συνέπεια το προϊόν. Είναι ένα απαιτούμενο πρότυπο και  ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης. Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δεν υπάρχει πρότυπο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τις απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισηςαπό το ISO 13485:2003. Η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 13485:2003 θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την επίτευξη της πιστοποίησης με τους κανόνες που απαιτούνται.

 

Στις 24 Ιουλίου 2003, το ISO 13485:2003, δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό ήρθε να αντικαταστήσει τις προηγούμενες εδκόσεις του εν λόγω προτύπου, όπως το EN 46001:1997, EN 46002:1997, ISO 13485:1996 και ISO 13488:1996. Όπως προαναφέρθηκε, η αναθεώρηση του προτύπου 2003 είναι επέκταση του προτύπου ISO 9001:2008, ωστόσο, είναι ένα αυτόνομο πρότυπο.

 

Μια πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 είναι μονόδρομος, Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ λίγα τμήματα του ISO 9001:2008 που δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 13485:2003.

Όλο και περισσότερο, η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 13485:2003 τείνει να γίνει η προτιμώμενη μέθοδος για τους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών και των άμεσων προμηθευτών / εργολάβων τους για να αποδείξουν την πρόθεση να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους κανονισμούς. Κατασκευαστές ιατρικών συσκευών που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη πιστοποίηση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η διαδικασία σήμανσης CE. ISO 13485:2003, αναγνωρίζεται ως βοήθημα στην υποστήριξη της πιστοποίησης με το ΣΚΙΠ.

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 13485:2003 δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών ως θεμέλιο για το σύστημα διαχείρισής τους. Χρησιμοποιείται, επίσης, από εταιρείες που δεν υπάγονται στον κλάδο, ως ένα πρώτο βήμα για την απόκτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών εντός της κοινότητας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών.

 

Έχουμε γράψει αυτό το ISO 13485 Έγγραφο καθοδήγησης για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη διαδικασία εγγραφής.

Κατεβάστε το αρχείο PDF του ISO 13485 αίτηση πιστοποίησης

Παρασκευή, 13 January 2017 21:12

Πιστοποίηση παραγωγής για Βιολογικά Προϊόντα

Η βιολογική γεωργία είναι ανάμεσα στους σημερινούς ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον τομέα της γεωργίας, χάρη στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η δημοτικότητα των βιολογικών έχει αυξηθεί, δημιουργούνται κίνητρα να παραποιήσουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας στην αγορά. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) είναι προσηλωμένη στη στήριξη αυτών των καλλιεργητών και εταιρίες που έχουν πιστοποιηθεί έχουν κάνει όση σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να πετύχουν την βιολογική πιστοποίηση.

 

Λεπτομέρειες προγράμματος

 

Για να πληρούν τα κριτήρια πιστοποίησης, οι εταιρείες πρέπει να κάνουν:

Προετοιμασία και εφαρμογή μιας βιολογικής παραγωγής

Συμμόρφωση με πρακτικές διαχείρισης βιολογικών

Διατήρηση των σχετικών αρχείων για τουλάχιστον 5 έτη

Σήμανση ετικετών των προϊόντων με τον κατάλληλο τρόπο

 

Ετήσια επισκόπηση πιστοποίηση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της πιστοποίησης.

Ισοδυναμία για την εξαγωγή

Το πρότυπο αυτό αναγνωρίζετε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και. Για ορισμένες χώρες όπως ο Καναδάς, μπορεί να απαιτείται μια προσθήκη που πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρόνο διενέργειας του ελέγχου.

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα συνδυάζοντας την οργανική πιστοποίηση σας με συμπληρωματική πιστοποίηση, τον έλεγχο και τη δοκιμή υπηρεσιών πιστοποίησης όπως οι εξής: Sustainably Grown, Fair Trade, Food Safety, Flavor, Pesticide Residue Free, and Antioxidant Superfood 

 

Διαδικασία

Ενώ οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης ποικίλλουν ανάλογα με το αν η εταιρεία που ζητά πιστοποίηση είναι παραγωγός τροφίμων, φορτωτή, διανομέας, χονδρέμπορος ή χειρισμού, η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

Εφαρμογή για την πιστοποίηση

Συμπληρώστε την Αίτηση ΔιΚΕ για τη βιολογική πιστοποίηση. Αυτό παρέχει ελεγκτές μας με βασικές πληροφορίες για τα βιολογικά πρακτικές χειρισμού σας.

Καθορίστε Επιλεξιμότητα

Η ΔιΚΕ θα εξετάσει την αίτησή σας για να διαπιστώσετε αν μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες πιστοποίησης για τη λειτουργία σας σε συμμόρφωση με το πρότυπο του ΕΦΕΤ. Αν οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ικανοποιητικές, προχωρούμε με την πιστοποίηση σας.

Εξουσιοδότηση πρόταση

Η ΔιΚΕ ετοιμάζει πρόταση για την έγκρισή σας με προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής του έργου, χρονοδιάγραμμα και τις αναφορές. Αν η πρόταση ικανοποιεί τις ανάγκες σας, υπογράψετε μια Εντολή Εργασίας. Στη συνέχεια επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματισμό του ελέγχου.

Απόφαση Πιστοποίησης

Εάν χορηγηθεί, το πιστοποιητικό, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εάν μετά από έλεγχο δεν καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για να εκδοθεί πιστοποιητικό, τότε η έκθεση απολογισμού συνοδεύεται από δήλωση εξήγησης της κατάστασης.  Η κατάσταση μπορεί να είναι κάποια από τα ακόλουθα:

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται?

υφιστάμενη πιστοποίηση θα πρέπει να ανασταλεί ή να ανακληθεί, ή

πιστοποίηση γίνεται δεκτή.

Θα πρέπει να απαιτηθούν πρόσθετες επιθεωρήσεις, η Η ΔιΚΕ θα προετοιμάσει μια Γνωστοποίηση Πρόσθετης Επιθεώρησης που περιγράφει το σκοπό της συμπληρωματικής επιθεώρησης.

Διατήρηση της Πιστοποίησης

Οι ετήσιοι ελέγχοι που απαιτούνται για τη διατήρηση της πιστοποίησης.

 

Οφέλη

 

Η βιολογική πιστοποίηση έχει μια ποικιλία από καλά αναγνωρισμένα οφέλη:

Ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση στα βιολογικά τρόφιμα

Τελειοποίηση των αγροχημικών των σας και να εξοικονομήσετε χρήματα

Είναι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη των ευρύτερων στόχων της αειφορίας

Πληρούν ή υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των  GLOBALG.AP.

Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) όλων των χωρών όπου τα προϊόντα σας θα πωλούνται

Μόλις πιστοποιηθείτε, μπορείτε να ενισχύσετε το εμπορικό σήμα σας τόσο με τη σφραγίδα βιολογικότητας του οργανισμού που θα σας πιστοποιήσει.

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Ορισμένες από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι αποσπάσματα απευθείας από το Εθνικό Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.

 

Πώς καθορίζετε η  βιολογικά;

Τα βιολογικά προϊόντα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία διέπεται από το δικό του σύνολο των απαιτήσεων επισήμανσης. Η Πιστοποίηση σας θα εμπίπτει σε μία από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες:

100 τοις εκατό βιολογικά. Ενιαία συστατικό των γεωργικών προϊόντων (όπως τα ωμά φρούτα και λαχανικά), ή τα προϊόντα που κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από 100% βιολογικά συστατικά.

Βιολογικό είναι κάθε γεωργικό προϊόν που, κατά βάρος (εκτός από νερό και αλάτι), είναι τουλάχιστον 95% βιολογικά παραγόμενα ακατέργαστο ή κατεργασμένο. Έως 5% μπορεί να είναι από τον κατάλογο των επιτρεπόμενων μη οργανικών ουσιών. (Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να παραχθούν με τη χρήση απαγορευμένων μεθόδων ή διαδικασιών.)

Φτιαγμένο με οργανικά (προσδιοριζόμενα συστατικά) . Κάθε προϊόν πολλαπλών συστατικό που περιέχει 70-95% οργανικά συστατικά κατά βάρος (εκτός από νερό και αλάτι). Έως 3 συστατικά (ή ομάδες τροφίμων) μπορεί να ονομαστεί σε αυτή τη δήλωση. Επεξεργασία και συσκευασμένα τρόφιμα μπορεί να εξαιρούνται απο αυτή την κατηγορία.

Τα βιολογικά συστατικά. Κάθε προϊόν πολυ-συστατικών με περισσότερο από 70% βιολογικά συστατικά κατά βάρος.

 

Ένα βιολογικό προϊόν ή συστατικό δεν μπορεί να παραχθεί με τη χρήση:

Οποιαδήποτε απαγορευμένης συνθετικής ή μη συνθετικής ουσίας

Αποκλείονται μέθοδοι όπως π.χ., τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς,

Πτητικοί συνθετικοί διαλύτες ή άλλα συνθετικά βοηθητικά μέσα επεξεργασίας δεν που περιλαμβάνεται το Εθνικό Κατάλογο

Ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Λυματολάσπη

Επιπλέον, τα βιολογικά προϊόντα ή τα συστατικά δεν μπορούν να περιέχουν νιτρικά, νιτρώδη ή θειώδη (εκτός από το κρασί, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα θειώδη).  NOP § 205.105 και 205.301

 

Τι είναι ένα σχέδιο συστήματος Βιολογικής Παραγωγής;

Οι παραγωγούς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ένα σχέδιο συστήματος Βιολογικής Παραγωγής (το Πρόγραμμα) πριν να πιστοποιηθούν. Το σχέδιο παρέχει μια φυσική περιγραφή των πεδίων ή εκμετάλλευση αγροτεμάχιων που προορίζονται για χρήση στην καλλιέργεια και συγκομιδή βιολογικών καλλιεργειών, και μια γραπτή περιγραφή της κάθε πτυχή της βιολογικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων τόσο πριν όσο και μετά τη συγκομιδή. Το σχέδιο περιγράφει επίσης τις συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης εκτελούνται για να διαπιστωθεί η αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Για παράδειγμα, το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει τα μέτρα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της τυχαίας μόλυνσης από απαγορευμένες ουσίες, και να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή συνεύρεση ή / και επιμόλυνση των βιολογικών τροφίμων με μη βιολογικά τρόφιμα σε ένα λειτουργία διαχωρισμού. Το σχέδιο περιγράφει το σύστημα της τήρηση αρχείων παραγωγής, τις διαδικασίες παρακολούθησης της συμμόρφωσης και τη συχνότητα της παρακολούθησης και των απαιτήσεων κατάρτισης για τους εργαζόμενους.

Ποιες περιοχές της παραγωγής των καλλιεργειών επηρεάζονται από την εφαρμογή των διαδικασιών βιολογικής διαχείρισης;

Βιολογικής διαχείρισης περιλαμβάνει μεθόδους για τη διαχείριση των παρασίτων, των ζιζανίων και των ασθενειών και διαχείρισης. Αφορά στην εκμετάλλευση εγκαταστάσεων επεξεργασίας μετά τη συγκομιδή, πρακτικών και διαδικασιών για κάθε πτυχή που  περιλαμβάνετε μετά τη συγκομιδή, καθώς και η διαχείριση μιας κατά περίπτωση εγκατάστασης των μη βιολογικών προϊόντων.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την επισήμανση;

 

Οι απαιτήσεις επισήμανσης με βάση το ποσοστό των οργανικών συστατικών σε ένα προϊόν, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε γενικές γραμμές, κάθε προϊόν πολλαπλών συστατικό επισημαίνονται ως βιολογικά πρέπει να προσδιορίζουν κάθε βιολογικά παραγόμενα συστατικά στη δήλωση συστατικό στον πίνακα πληροφοριών. Το όνομα του παράγοντα πιστοποίησης του τελικού προϊόντος πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα πληροφορίες για το 100%, οργανικά και "από" προϊόντα. Η διεύθυνση του παράγοντα πιστοποίησης του τελικού προϊόντος μπορεί να εμφανίζεται στην ετικέτα πληροφοριών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των άλλων απαιτήσεων επισήμανσης ειλικρίνειας όπως «υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων", "χωρίς φάρμακα ή αυξητικές ορμόνες που χρησιμοποιούνται», «ελεύθερης βοσκής», ή «βιώσιμης αλιείας." 

 

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    : +30 211 1990266
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32   : +30 27418 88049
Πάτρα, Αγία Τριάδα   : +30 2611 180072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22  +359 24931371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία   +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok