Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

 

Οι εξωτερικές εργασίες που παρέχουμε

 

 • Έναρξη εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ όλων των νομικών μορφών εταιριών.

 • Παύση εργασιών στο ΓΕΜΗ και στη Δ.Ο.Υ.

 • Μεταβολές στο ΓΕΜΗ

 • Μεταβολές στη Δ.Ο.Υ. και στα ασφαλιστικά ταμεία

 • Έκδοση φορολογικών ενημεροτήτων από τη Δ.Ο.Υ

 • Απογραφή στο ΙΚΑ εταιρειών

 • Έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων, πιστοποιητικών και ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία.

 • Επιστροφές- συμψηφισμοί οφειλών στη Δ.Ο.Υ.

 • Αίτηση και παραλαβή από τα Πρωτοδικεία Αθηνών & Πειραιώς

 • Συναλλαγές με δημόσιο τομέα

 • Ρύθμιση οφειλών στην ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά ταμεία

 • Νομαρχία