ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

Βάλτε τους ανθρώπους σας στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής σας.

Η ΔίΚΕ προσφέρει τρία διαφορετικά μοντέλα προπόνησης:

1. Executive Coaching: Για όλους τους ηγέτες ή τις ηγετικές ομάδες. Διατίθενται τέσσερις προσφορές προγραμμάτων.

  • Coaching for Leadership: Εδώ, η εστίαση είναι στην υποστήριξη ηγεσίας στην κορυφή ενός οργανισμού. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κάποιος στην εταιρική κλίμακα, τόσο λιγότεροι είναι οι συνομήλικοι στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί ένα στέλεχος για υποστήριξη ή ανατροφοδότηση. Το παλιό ρητό, "Είναι μοναχικό στην κορυφή", σίγουρα ισχύει εδώ. Οι σύμβουλοί μας γίνονται η βάση υποστήριξης για το στέλεχος—διερευνώντας τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το στέλεχος.

  • Coaching για Ανάπτυξη και Επιτυχία: Αυτός ο τύπος καθοδήγησης επικεντρώνεται σε τρέχουσες ή μελλοντικές εργασίες ή ευκαιρίες. Πρόκειται για μια δέσμευση να «περιποιηθεί» ένα στέλεχος για αυτό το επόμενο βήμα ή/και να βελτιώσει τις δεξιότητές του καθώς γίνονται πιο ορατά στα ενδιαφερόμενα μέρη. Όλοι έχουμε τα δυνατά μας σημεία και τα τυφλά μας σημεία. Οι σύμβουλοί μας διερευνούν με το στέλεχος ποια χαρακτηριστικά τον βοήθησαν να φτάσει στην τρέχουσα θέση του και ποια χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι ή να ήταν μια πιθανή άγκυρα για να τα κρατήσει τη θέση τους. «Τονίζοντας τα θετικά» είναι ο πυρήνας αυτού του μοντέλου.

  • Coaching for Performance: Η συγκέντρωση αυτού του τύπου καθοδήγησης είναι η βελτίωση για τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις. Έχει ένας μάνατζερ ένα δύσκολο σημείο που πρέπει να εξομαλυνθεί πριν να είναι έτοιμος για την επόμενη πρόοδο; Αυτό το μοντέλο αντιμετωπίζει ένα μεμονωμένο ζήτημα - μια αδυναμία - ένα ελάττωμα που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, είτε πρόκειται για ένα προσωπικό χαρακτηριστικό που πρέπει να αλλάξει είτε για μια επιχειρηματική ικανότητα που πρέπει να βελτιωθεί ή να αλλάξει.

  • Coaching για Στρατηγικά Έργα: Η εστίαση αυτού του προγράμματος είναι σε καθορισμένα έργα με τους ανώτερους ηγέτες/ή ηγετικές ομάδες. Όπου ο ανώτερος ηγέτης απαιτεί από έναν έμπιστο να καθορίσει στρατηγικές και να διερευνήσει επιλογές. Αυτή η προσέγγιση καθοδήγησης προσφέρεται για συγχωνεύσεις/εξαγορές ή/και αναδιάρθρωση ή άλλες πρωτοβουλίες μετασχηματιστικής αλλαγής.