Βελτίωση Επιχείρησης, Προϊόντος- Εκπαίδευση Προσωπικού

Image
     Η κάθε αγορά μια χώρας του εξωτερικού λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με την Ελληνική σε σημεία που δεν φαντάζεστε. Το ότι πουλάτε προϊόντα με μεγάλη επιτυχία στην εγχώρια αγορά, δεν σημαίνει ότι θα έχετε την ίδια επιτυχία με τον ίδιο τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών στις ξένες αγορές. 

   Γιαυτό τι περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει με πρώτη αγορά την εγχώρια, χρειάζονται κατά 78% βελτίωση σε έναν από του παρακάτω τομείς.
Image
Image
Μερικές από τις αλλαγές που απαιτούνται είναι :
  • Ποιοτικός έλεγχος και τυποποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας.
  • Κατάθεση εμπορικού σήματος σε χώρα στόχο.
  • Συμμετοχή σε περιφερικά προγράμματα ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων
Image
Μερικές από τις αλλαγές που απαιτούνται είναι :
  • Εκπαίδευση την διαδικασία επικοινωνίας με εισαγωγείς και εμπόρους άλλων χωρών.
  • Εκπαίδευση στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων και αποφυγή απάτης.
  • Εκπαίδευση στην ολολήρωση προσφορών, οικονομιής συναλλαγής και προετοιμασίας πραραγγελιών για ποστολή στο εξωτερικό. 
Image
Μερικές από τις αλλαγές που απαιτούνται είναι :
  • Ορθή επισήμανση των τροφίμων (food labeling) βάσει της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και των ειδικών απαιτήσεων της χώρας εισαγωγής, προκειμένου να ενισχυθεί η επίδοσή των προϊόντων σας στην αγορά της χώρας προορισμού.
  • κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης αγροτικών προϊόντων (Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ).
  • Κατάθεσης Πατέντας για Καινοτομία