Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας» στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών – βιομηχανικών υποδομών

      Η Φινλανδία είναι ένα εύκολο μέρος για επιχειρηματικές δραστηριότητες, τόσο για ξένες εταιρείες όσο και για επιχειρηματίες. Διατίθεται άφθονη βοήθεια και πάνω από 6.500 φινλανδικές επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί από άτομα που έχουν μετακομίσει από το εξωτερικό.
Θα χρειαστεί να κανονίσετε χρηματοδότηση, να κάνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να επιλέξετε τη μορφή της εταιρείας σας, να λάβετε τυχόν απαιτούμενες άδειες για το εμπόριο, να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας, να κανονίσετε την απαραίτητη ασφάλιση και να οργανώσετε τη λογιστική σας.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της εκκίνηση μη γεωργικών «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων.

Η Δράση «Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising» αφορά στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise

Μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» θα ενισχυθεί η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων 
Σελίδα 1 από 24