Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
+30 2111 990 266 | +30 2741 888 049  | info@dike.gr
Σύνδεση

Εγγραφή        
     

Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων – Βοηθώντας σας σε κάθε βήμα

Για μια επιχείρηση, η παρουσίαση ενός πρωτότυπου προϊόντος στην αγορά μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ενίσχυση των κερδών και την επέκταση της επωνυμίας. Ωστόσο, η διαδικασία που απαιτείται για να μετατραπεί μια ιδέα σε πραγματικό, εμπορεύσιμο προϊόν μπορεί να είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη. Ο Όμιλος ΔίΚΕ συνεργάζεται με πελάτες σε έργα όλων των μεγεθών για να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη μηχανική και την κατασκευή ενός επιτυχημένου προϊόντος.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ιδέας του προϊόντος σας

Η μετατροπή ενός προϊόντος από ιδέα στην πραγματικότητα μπορεί να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις τεχνικές δυνατότητες για να προωθήσουν μια ιδέα προϊόντος. Απαιτείται ένας σημαντικός βαθμός προσεκτικού σχεδιασμού και οργάνωσης για τον μετριασμό των κινδύνων και τη διασφάλιση της επιτυχίας ενός προϊόντος κατά την εισαγωγή του στην αγορά.

Η αποδεδειγμένη μέθοδος ανάπτυξης προϊόντων σε πέντε βήματα απλοποιεί τη διαδικασία για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα ισχυρό, καλά μελετημένο προϊόν που θα ευδοκιμήσει στην αγορά-στόχο του.

Η διαδικασία 5 βημάτων της ΔίΚΕ για να μετατρέψετε την ιδέα σας σε πραγματικότητα

Στον Όμιλο ΔίΚΕ συνεργαζόμαστε με εταιρείες για να καθοδηγήσουμε μεθοδικά τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων με την ακόλουθη προσέγγιση 5 βημάτων:

1. Ανάπτυξη εννοιών

Το στάδιο ανάπτυξης της ιδέας περιλαμβάνει τη μετατροπή μιας ιδέας για ένα νέο προϊόν σε ένα λεπτομερές σχέδιο που μπορεί να δοκιμαστεί και να τελειοποιηθεί. Ο Όμιλος ΔίΚΕ συνεργάζεται με πελάτες για να εξερευνήσει παραλλαγές μιας ιδέας και τα πιθανά χαρακτηριστικά της μέσω μιας σειράς σκίτσων. Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι τύποι προβλημάτων που θα προσπαθήσει να λύσει το προϊόν και πώς οι τελικοί χρήστες θα επωφεληθούν από το να το έχουν.

2. Μηχανική

Κατά τη φάση της μηχανικής ανάπτυξης του προϊόντος, καθιερώνεται μια στρατηγική για τη μετατροπή μιας ιδέας σε λειτουργικό προϊόν με βάση το κόστος και τις προσδοκίες ποιότητας του πελάτη. Ο Όμιλος ΔίΚΕ συνεργάζεται με τον πελάτη για να εντοπίσει τυχόν σχετικές προκλήσεις σχεδιασμού ή μηχανικής, επιτρέποντάς μας να δημιουργήσουμε λύσεις που είναι προσεκτικά προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες συνθήκες του έργου. Ο στόχος είναι να βεβαιωθείτε ότι το τελικό προϊόν θα πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις μάρκετινγκ, κανονιστικών ρυθμίσεων και χρηστών.

3. Πρωτοτυποποίηση

Στη φάση της δημιουργίας πρωτοτύπων, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές κατασκευής για τη μετατροπή ενός τρισδιάστατου σχεδιασμού ενός προϊόντος σε ένα λειτουργικό μοντέλο απόδειξης της ιδέας. Οι υπηρεσίες ταχείας δημιουργίας πρωτοτύπων του Ομίλου ΔίΚΕ περιλαμβάνουν γενικά μηχανική κατεργασία, τρισδιάστατη εκτύπωση, χύτευση, προγραμματισμό και συναρμολόγηση σε φυσική μορφή για αξιολόγηση. Το προκύπτον πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο καθιστά δυνατή την ακριβή μεταφορά των σκοπών και των δυνατοτήτων του προϊόντος σε πιθανούς χρήστες και επενδυτές.

4. Δοκιμές

Η δοκιμαστική φάση της ανάπτυξης προϊόντος διασφαλίζει ότι ένα πρωτότυπο ή προϊόν λειτουργεί όπως αναμένεται. Ο Όμιλος ΔίΚΕ επιβεβαιώνει τη χρηστικότητά του υπό σχετικές συνθήκες. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων σχεδιασμού ή περιοχών που χρειάζονται βελτίωση. Η λειτουργικότητα και η ευκολία χρήσης ενός προϊόντος μπορούν να επικυρωθούν περαιτέρω μέσω δοκιμών alpha και beta, οι οποίες επιτρέπουν στους πραγματικούς χρήστες να δοκιμάσουν οι ίδιοι τα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να μοιράζονται τις εμπειρίες και τα σχόλιά τους, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λεπτομέρεια πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος.

5. Κατασκευή και Προώθηση

Το στάδιο κατασκευής της ανάπτυξης προϊόντος χρησιμοποιεί πληροφορίες που αποκτήθηκαν από προηγούμενα στάδια για να προσδιορίσει την καλύτερη στρατηγική κατασκευής για το προϊόν σας. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο Όμιλος ΔίΚΕ θα χρησιμοποιήσει το εκτεταμένο δίκτυο κατασκευαστών και προμηθευτών του για να επιλέξει έναν πάροχο που μπορεί να φιλοξενήσει το αναμενόμενο εύρος, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα του έργου σας. Συντονίζουμε επίσης την επικοινωνία κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του έργου σας για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα ποιοτικού ελέγχου.

Οι στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων μπορεί να διαφέρουν κάπως ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναπτύσσεται, αλλά υπάρχουν ορισμένες γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε διαδικασία ανάπτυξης για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας του προϊόντος σας:

 • Προσδιορίστε ευκαιρίες στον χώρο της αγοράς. Τα κενά ή οι αναποτελεσματικότητα στον τρέχοντα χώρο της αγοράς αντιπροσωπεύουν πολύτιμες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εισαγάγουν νέα προϊόντα. Μόλις εντοπιστεί μια ευκαιρία, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε με σαφήνεια το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει το προϊόν σας. Η κάλυψη ενός υφιστάμενου κενού στην αγορά με ένα καλά μελετημένο, προσεκτικά στοχευμένο προϊόν είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η επιτυχημένη κυκλοφορία του προϊόντος.

 • Εκτελέστε μια ανάλυση κόστους-οφέλους. Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι δεν αξίζει να αναπτυχθούν όλες οι ιδέες προϊόντων ακόμα κι αν καλύπτουν ένα κενό στην αγορά. Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να απαιτούν μεγάλες περιόδους δαπανηρών δοκιμών προτού μπορέσουν να κυκλοφορήσουν. Τέτοια προϊόντα θα πρέπει να αξιολογούνται στενά για να καθοριστεί η μακροπρόθεσμη κερδοφορία τους. Ένα άλλο δυνητικά επικίνδυνο προϊόν είναι αυτό που περιλαμβάνει σημαντικό επίπεδο αρχικής επένδυσης για το σχεδιασμό και την παραγωγή. Όταν αποφασίζετε εάν ένα έργο αξίζει να συνεχιστεί ή όχι, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το κόστος εκκίνησης, τον αναμενόμενο χρόνο έως την κερδοφορία και τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση του προϊόντος.

 • Διεξαγωγή σχετικής έρευνας. Η έρευνα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο σε κάθε βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος. Η αρχική έρευνα προϊόντος θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διασφάλιση ότι η ιδέα σας δεν έχει προηγουμένως κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε στενά τους ανταγωνιστές σας και τον ταχέως εξελισσόμενο χώρο της αγοράς, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές στην πιθανή ζήτηση ή την κερδοφορία του προϊόντος σας.

 • Δοκιμάστε διεξοδικά σχέδια, εικονικά πρωτότυπα και φυσικά μοντέλα. Ακριβείς εικονικές αναπαραστάσεις ενός νέου προϊόντος μπορούν να δημιουργηθούν και να δοκιμαστούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη επικύρωση και επαλήθευση του σχεδιασμού. Αυτές οι προσομοιώσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ελαττωμάτων σχεδιασμού ή περιοχών προς βελτίωση, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του σχεδίου πριν φτάσει στο στάδιο της φυσικής δημιουργίας πρωτοτύπων. Μόλις δημιουργηθεί ένα φυσικό πρωτότυπο, το προϊόν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω υπό πραγματικές συνθήκες για τον εντοπισμό πιθανών ελαττωμάτων και την αξιολόγηση της ευκολίας χρήσης.

 • Διαμορφώστε μια προληπτική στρατηγική μάρκετινγκ. Είναι σημαντικό να εργαστείτε για την οικοδόμηση μιας σταθερής στρατηγικής μάρκετινγκ καθώς διανύετε τα στάδια ανάπτυξης προϊόντος. Οι εταιρείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την ενίσχυση της ζήτησης για το προϊόν τους προτού καν γίνει διαθέσιμο για αγορά. Αυτή η προληπτική προσέγγιση μάρκετινγκ μπορεί να αυξήσει τις αγορές μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, κάτι που θα σας βοηθήσει να επιταχύνετε την απόδοση της επένδυσής σας.
Image

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

 

Επικοινωνία

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις!!
 • Πελάτες
 • Εργαλεία
 • Κόλλιας Δημήτρης
  Customer Support

  Hey there I am here to help, so let me know whats up and I will be happy to find a solution.

  Start Chat with

  No Internet Connection
  No Internet Connection