Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
+30 2111 990 266 | +30 2741 888 049  | info@dike.gr
Σύνδεση

Εγγραφή        
     

Διαχείριση Πωλήσεων

Γιατί Υπερέχουμε

Αξία για τον Πελάτη

Αξία για τον Πελάτη

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της αύξησης της αξίας για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η ΔίΚΕ συνδυάζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες με τη Διαχείριση της Αξίας για τους Πελάτες έτσι ώστε να δημιουργήσει μια απόλυτα ολοκληρωμένη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Πελατών για τους συνεργάτες της και το πελατολόγιό τους.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών

Η ΔίΚΕ προσφέρει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαφορετικά μοντέλα εξυπηρέτησης πελατών, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και του έργου, αξιοποιώντας νέες τεχνικές, καινοτόμες μεθοδολογίες και ένα συνεκτικό πρόγραμμα reporting, έτσι ώστε να προβαίνουμε σε κινήσεις μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας, κατά τη διάρκεια του έργου.
Ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων

Ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων

Αξιοποιώντας τη δεοντολογική, την προγνωστική και την περιγραφική ανάλυση δεδομένων, η λήψη αποφάσεων στην ΔίΚΕ βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνεχείς μετρήσεις και στον άμεσο εντοπισμό της ορθότητας των ενεργειών.

Πολλαπλά Κανάλια Επικοινωνίας

Μέσω διαδικτύου
Υποστηρίζουμε ηλεκτρονικά καταστήματα και τις κύριες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προκειμένου να διευκολύνουμε τις καθημερινές εργασίες των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μέγιστη ικανοποίηση στο πελατολόγιο των συνεργατών μας ενισχύοντας την αφοσίωσή τους.
SMS/Viber/WhatsUp
Σε μια αγορά όπου τα SMS αποτελούν συνήθη τεχνική ενημέρωσης, παρέχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες σε έναν τεράστιο αριθμό πελατών με υψηλή ταχύτητα και προσωποποιημένο περιεχόμενο. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε τμηματοποιημένες λίστες αποστολής και να διασφαλίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες θα αποστέλλονται στο σωστό χρόνο και με ακριβή δεδομένα.
Τηλεπωλήσεις
Η ΔίΚΕ διαθέτει ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με διάφορους πελάτες σε καθημερινή βάση. Τα άτομα αυτά ασχολούνται με την προώθηση, την επίλυση προβλημάτων ή τη διεξαγωγή ερευνών σε διάφορα έργα παρέχοντας τη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πελατών.
Άμεσες Πωλήσεις
Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας μια πλήρως εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων που εντοπίζει τους πιθανούς πελάτες και τους επισκέπτεται για να τους παρουσιάσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι συνεργάτες μας. Η ομάδα πωλήσεών μας διαχειρίζεται τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους νέους πελάτες διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν τα μέγιστα οφέλη από τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Επιτόπιο προσωπικό
Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους συνεργάτες μας εργαζόμενους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις τους, ενισχύοντας έτσι το δικό τους εργατικό δυναμικό χωρίς να μεταβάλλεται ο υφιστάμενος αριθμός προσωπικού. Οι εκπρόσωποί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να καλύπτουν επιτυχώς τις ανάγκες των συνεργατών μας.
Ομαδικές επιστολές
Η επικοινωνία μέσω ομαδικών επιστολών για ορισμένες καμπάνιες παρέχεται χωρίς χρονικούς η ποσοτικού περιορισμούς. Προσαρμοζόμαστε εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και μπορούμε να υποστηρίξουμε την παροχή προσωποποιημένων επιστολών, την εκτύπωση και ταχυδρόμησή τους, τηρώντας αναλυτικό αρχείο των απεσταλμένων, της ημερομηνίας αποστολής και της επιτυχούς ή όχι παράδοσής τους.

Ολική αλυσίδα Προώθησης και πώλησης

Υπηρεσίες Marketing

Υπηρεσίες Marketing

Είμαστε οι σημαντικότεροι διαχρονικά συνεργάτες των Τμημάτων Marketing / Trade Marketing των πελατών μας και συμβάλλουμε ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας των παρεχόμενων προϊόντων υπηρεσιών τους
 • Εταιρικά/ Brand Events
 • Συμμετοχή και παρουσία Εταιρειών/ Brands σε Συνέδρια, Εκθέσεις και Αθλητικά/ Καλλιτεχνικά Events
 • Εταιρικές δράσεις
 • Χορηγίες
 • Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Συμβουλευτική ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Sales Promotion

Sales Promotion

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης πωλήσεων τέτοιων που να αποδίδουν την μέγιστη ωφέλεια για τους πελάτες μας. Με στρατηγική ανάλυση των στόχων και των επιδιώξεων των πελατών μας για άμεσα αλλά και σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
 • In store – Outdoors promotion
 • Special events
 • Γευστικές δοκιμές
 • Reporting / Data Input / KPIs
 • In store Buzz / Instant win lotteries / Διαγωνισμοί καταναλωτών
 • Δειγματοδιανομές / Κουπονοδιανομές / Εντυποδιανομές
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Trade Maketing

Trade Maketing

Δημιουργούμε, αναπτύσσουμε παρακολουθούμε οργανωμένα τμήματα Πωλήσεων και Merchandising μόνιμων ή adhoc/εποχιακών ομάδων.
 • Παραγγελιοληψία
 • Έλεγχος τιμών
 • Έλεγχος αποθεμάτων ανακύκλωσης των προϊόντων σύμφωνα με τις αρχές του F.E.F.O. (First Expired First Out)
 • Δημιουργία και τήρηση πλανογράμματος
 • Στήσιμο και follow up προβολών
 • Εφοδιασμός Ραφιών
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.
Τεχνολογικές λύσεις

Τεχνολογικές λύσεις

Η ΔίΚΕ προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.

Υπηρεσίες Human Resources

PERMANENT & TEMPORARY STAFFING

PERMANENT & TEMPORARY STAFFING

Ο ανταγωνισμός σήμερα επιβάλλει μια στρατηγική προσέγγιση ανεύρεσης και επιλογής χαρισματικών υποψηφίων. Η INGROUP με την τεχνογνωσία που διαθέτει και το έμπειρο προσωπικό της ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη αυτή και προσφέρει αξιόπιστες λύσεις μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης.
HR CONSULTING

HR CONSULTING

Συνδυάζοντας όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε καθώς και την άποψη των ειδικών συμβούλων μας, δίνουμε μια εμπεριστατωμένη εικόνα τόσο για την κουλτούρα της εταιρείας όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό, κατά πόσο δηλαδή ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
TRAINING & DEVELOPMENT

TRAINING & DEVELOPMENT

Στο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η INGROUP, σε συνεργασία με τον Δρ Γιώργο Μαντέ, προσφέρει αξιόπιστα προγράμματα στην εκπαίδευση στελεχών.

Συμφωνία Υπηρεσιών Επιπέδου

Τμηματοποίηση της αγοράς
 • Ανά όμιλο
 • Ανά βασική αλυσίδα λιανικής
 • Ανά ανεξάρτητη αλυσίδα--/Ανά είδος – τύπο καταστήματος
 • Ανά περιφερειακό επιθεωρητή
 • Ανά γεωγραφική περιοχή
Οργάνωση την κάλυψης της αγοράς
 • Καθορισμός δρομολογίων εφοδιασμού
 • Σχέδιο δρομολόγησης ανά υπεύθυνο ανάπτυξης αγοράς ανά ημέρα
 • Ανάθεση δρομολογίων στους υπεύθυνους ανάπτυξης της αγοράς ανά κατηγορία (ανά χρονική περίοδο) Ενσωμάτωση εκδηλώσεων στο σχέδιο κάλυψης
Το συμφωνημένο πλάνο γίνεται πράξη:
 • Λήψη παραγγελίας
 • Τιμές ανταγωνισμού
 • Πρόσωπα ανά κατάστημα, ανά κατηγορία, ανά κωδικό προϊόντος
 • Απεικόνιση χώρου ραφιού, φωτογραφίες
 • Τοποθέτηση ραφιών, stands
 • Απογραφή προωθητικών υλικών
 • Επιστροφές προϊόντων (ληγμένα)
 • Διατήρηση καταγραφών ανά πελάτη
 • Καθημερινή παρακολούθηση δρομολογίων
 • Σχεδιασμός – ορισμός κατευθύνσεων εκτέλεσης και υπευθυνοτήτων
 • Εκπαίδευση των υπεύθυνων ανάπτυξης αγοράς και διασφάλιση έργου
 • Ανάθεση δρομολογίων
 • Προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους πελάτη / επιθεωρητές και υπεύθυνο έργων
 • Δημιουργία αναφορών ανά πελάτη

Τομείς Δραστηριοποίησης

Προϊόντα - Υπηρεσίες
Ταχέως Κινούμενα Καταναλωτικά Αγαθά (FMCG)
 • αναψυκτικά
 • ποτά,νερά,μπίρες.κρασία
 • τρόφιμα.σνακ
 • γαλακτοκομικά προϊόντα
 • χαρτικάπροϊόντα καπνου και τσιγάρα
 • καλλυντικά, προϊόντα υγιεινής, κλπ.
Υπηρεσίες Τεχνολογίας (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρονικές συσκευές, προϊόντα φωτισμού, κλπ)
Τομέας Υγείας (e-health, προϊόντα παρακολούθησης ασθενών, κλπ)
Κλάδοι που ασχολούμαστε
Merchandising
Δίκτυα Πωλήσεων
Έρευνα Αγοράς
Database Marketing & Direct Marketing
Logistics
Promotions
Store Auditing

Εργαλεία Ανάλυσης της Επιχείρησης

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

 

Επικοινωνία

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις!!
 • Πελάτες
 • Εργαλεία
 • Κόλλιας Δημήτρης
  Customer Support

  Hey there I am here to help, so let me know whats up and I will be happy to find a solution.

  Start Chat with

  No Internet Connection
  No Internet Connection