Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η δράση αφορά, μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση,
χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 16/06/2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής29/9/2021

Συντομεύσεις

s.dike.gr/tourismos