Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
+30 2111 990 266 | +30 2741 888 049  | info@dike.gr
Σύνδεση

Εγγραφή        
     

Τι μας Οδηγεί

    Η ΔίΚΕ, καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των πελατών της και υλοποίησης των έργων της ανάλογα, με το αντικείμενο και τους στόχους πελάτη. Οι εσωτερικές διαδικασίες υλοποίησης που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ακρίβεια ελέγχονται ποιοτικά σε κάθε στάδιο και φάση υλοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα.

    Η ιεραρχημένη και συγκροτημένη δομή, τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία, η δημιουργία καναλιών συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχημένη μεθοδολογία υλοποίησης των υπηρεσιών της εταιρίας.

Το προφίλ της ΔίΚΕ

Image

  Η ΔίΚΕ είναι μία από τις πιο κινητοποιημένες  Ελληνικές εταιρείες Συμβούλων, Τεχνολογίας, Εξαγωγών και Διοίκησης Επιχειρήσεων η οποία καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2010, κατακτώντας ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μετασχηματισμού πολλών Ελλήνων επαγγελματιών στην προσαρμογή τους στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

  Η ΔίΚΕ δραστηριοποιούμενη σε μια διευρυμένη οικεία αγορά η οποία καλύπτει γεωγραφικά τον νομό Κορινθίας και τους γειτονικούς νομούς αυτής στοχεύει σε σταθερή ανάπτυξη επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της και ενσωματώνοντας την εξελισσόμενη και σύγχρονη τεχνογνωσία των συνεργατών και εταίρων της στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.

Image

Στις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κάθε επιχείρηση οφείλει να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της και να αποκτήσει περισσότερο εξωστρεφή χαρακτηριστικά, τα οποία θα της επιτρέψουν να απευθύνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε μεγαλύτερη αγορά. Η ΔιΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που περιλαμβάνει:

 

 • Εκπαίδευση στελεχών και και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε Οικονομικά – Διαχείριση και Διοίκηση των επιχειρήσεων. Επιμόρφωση σε συστήματα πληροφορικής και στο ECDL. Κατάρτιση σε συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων και HASSP. H & R Development, Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας κ.α.).

 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.).

 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και υπηρεσίες γραφιστικής. E-mail & SMS Marketing για άμεση επικοινωνία με τους - υπάρχοντες ή δυνητικούς - πελάτες σας.

 • Προώθηση και Οργάνωση των πωλήσεων. Ίδρυση επιχειρήσεων με επίκαιρες διαδικασίες και μορφές. εύρεση χρηματοδότησης

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων (web sites, e-shops).Σχεδιασμός & υλοποίηση διαδικτυακής διαφήμισης (Google Ads, Facebook κ.α.). Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.

 • Υπηρεσία Εξαγωγών (ολοκληρωμένος σχεδιασμός & προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών σας στη διεθνή αγορά).

 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan). Εκπόνηση Μελετών Προώθησης (Marketing Plan), Έρευνας αγοράς και Μελετών σκοπιμότητας για την επιχείρηση σας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της.

Image
 • καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων που παρέχονται από τον πελάτη.
 • Εχεμύθεια
 • Αναζήτηση, ο εντοπισμός και η παρουσίαση των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Ειλικρίνεια
 • καθορισμός των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου βάση της ανάλυσης αναγκών.
 • Σοβαρότητα
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.
 • Τιμιότητα
 • Συνεχής ποιοτικός έλεγχος και η εποπτεία της εύρυθμης ολοκλήρωσης του έργου.
Image
“Η ΔίΚΕ, να γίνει η Εταιρεία συμβούλων με το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών στην Ελλάδα.”
 A
ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας: Η παροχή ολοκληρωμένων καινοτόμων υπηρεσιών, που αναπτύσσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πελατών μας. 
Image
Αρχή μας είναι η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη της Εταιρείας μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.
Image
Η ΔίΚΕ είναι εταιρεία μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με πολυετή πείρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η εμπειρία της εταιρείας μας σε οργάνωση, ανάπτυξη και στρατηγικό σχεδιασμό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Σκοπός μας είναι, μέσα από τις στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες μας και την ανεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων να αναπτύξουμε την επιχείρησή σας ώστε να μπορέσει να κατακτήσει την κορυφή και στην ελληνική αγορά αλλά και στις αγορές της Ε.Ε., των Βαλκανίων, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Μεσογείου.
Image

Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναπτύσσει την τεχνογνωσία της μέσω:

 • Συνεχούς παγκόσμιας έρευνας και επικοινωνίας.
 • Εφαρμογής και συστηματοποίησης της εμπειρίας.
 • Υψηλών προδιαγραφών στρατηγικών συνεργασιών.


    Η ΔίΚΕ, καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισης των πελατών της και υλοποίησης των έργων της ανάλογα, με το αντικείμενο και τους στόχους πελάτη. Οι εσωτερικές διαδικασίες υλοποίησης που χαρακτηρίζονται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ακρίβεια ελέγχονται ποιοτικά σε κάθε στάδιο και φάση υλοποίησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Image

     Η ιεραρχημένη και συγκροτημένη δομή, τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία, η δημιουργία καναλιών συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχημένη μεθοδολογία υλοποίησης των υπηρεσιών της εταιρίας.

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

 

Επικοινωνία

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις!!
 • Πελάτες
 • Εργαλεία
 • Κόλλιας Δημήτρης
  Customer Support

  Hey there I am here to help, so let me know whats up and I will be happy to find a solution.

  Start Chat with

  No Internet Connection
  No Internet Connection