info@dike.gr 
+30 211 1990266  |  +30 27418 88049

Παρασκευή, 13 January 2017 21:17

«Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»

ΕΛΟΤ 1435 

 

Έκδοση νέου Ελληνικού προτύπου για τις διαφημιστικές εταιρίες – αναδόχους του Δημοσίου

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»  εγκρίθηκε την 26 Ιουνίου 2009 ως Ελληνικό πρότυπο, από την αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη του  προτύπου ΕΛΟΤ 1435  προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο ΠΔ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες».

 

Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3.

Στον Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου που καταρτίζει ο ΕΛΟΤ για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.

 

 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΚΕ) δίνει έμφαση στη διεξαγωγή περιεκτικών αλλά δίκαιων ελέγχων του συστήματος διαχείρισης, έτσι ώστε εσείς και το προσωπικό σας να κατανοήσετε και να επωφεληθείτε από την είσοδο σας σε αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 λειτουργεί για τους πελάτες μας.

 

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, μοιραζόμαστε ελεύθερα όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με τον Ελεγκτή ISO της ΔΚΕ που σας ανέλαβε, και θα συζητήσετε προσεκτικά μαζί του όλες τις δυνατότητες που μπορείτε να έχετε. Στόχος μας είναι η επιτυχημένη τήρηση και η διαρκή βελτίωση για την εταιρεία σας. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσαρμοστεί τη διαδικασία τήρησης που ταιριάζει στις ανάγκες και τα πρόγραμμά σας.

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για ΕΛΟΤ 1435.

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:17

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ κατά Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας χοιρινού κρέατος είναι οι εσωτερικές διεργασίας μίας μονάδας παραγωγής για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας του χοιρινού κρέατος.

Το πρότυπο AGRO 3 διασφαλίζει την ποιότητα χοιρινού κρέατος για τις μονάδες παραγωγής που το υιοθετούν. Χωρίζεται στις παρακάτω προδιαγραφές:

AGRO 3.1 Παραγωγή ζωοτροφών χοιροτροφίας

AGRO 3.2 Εκτροφή χοίρων

AGRO 3.3 Σφαγή χοίρων

AGRO 3.4 τεμαχισμός, αποστέωση, επεξεργασία και συσκευασία χοιρινού κρέατος

 

Παράγοντες σχεδίασης συστημάτων γεωργικής παραγωγής

Στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σχεδιάζουμε σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά AGRO 3 για κάθε μονάδα παραγωγής χοιρινού κρέατος με βάση:

Την προέλευση των ζωοτροφών

Της συνθήκες εκτροφής και μεταχείρισης των ζώων

Τις συνθήκες υγιεινής κατά τη σφαγή

Το βιομηχανική πρακτική επεξεργασίας και παραγωγής

Το σωστό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων

Τις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού

Την ιχνηλασιμότητα του κρέατος σε όλα τα στάδια

 

Στοιχεία Συστημάτων γεωργικής παραγωγής

Για να είναι σύμφωνο με το πρότυπο AGRO 3 ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας χοιρινού κρέατος η μονάδα παραγωγής πρέπει να:

να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τις χοιροτροφές

να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τη σφαγή των χοίρων τους

να καθιερώσουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τον τεμαχισμό, αποστέωση και επεξεργασία χοιρινού κρέατος

να διατηρεί την ιχνηλασιμότητα του κρέατος σε όλα τα στάδια

να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις καθορισμένες απαιτήσεις και την ισχύουσα νομοθεσία σε όλα τα στάδια

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες αίτηση πιστοποίησης για Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:18

Το ISO 9001:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας χρησιμοποιούνται όταν ένας οργανισμός απαιτεί την ικανότητα να παρέχει με συνέπεια συμμορφούμενων προϊόντων, είτε υλικά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του πελάτη. Οι απαιτήσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών με την πρόληψη μη συμμορφώσεων.

 

Σημείωση: Το πρότυπο ISO 9001 είναι επί του παρόντος υπό αναθεώρηση. Όλες οι τελευταίες τροποποιήσεις για το πρότυπο ISO 9001:2015 μπορείτε να τις βρείτε σε αναλυτικά εδώ.

 

 

Το πρότυπο ISO 9001:2008 παρέχει ένα μοντέλο στο οποίο ένας οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.

 

Δεν έχει σημασία αν η εταιρία είναι:

 

 • Μεγάλη ή μικρή.
 • Είναι κατασκευάστρια, παρέχει υπηρεσίες ή ασχολείται μα τον γεωργικό τομέα.
 • Συμμετέχει στις βιομηχανίες υλικού ή λογισμικού.
 • Λειτουργεί στο δημόσιο, ιδιωτικό ή κυβερνητικό τομέα.

 

Το πρότυπο ISO 9001:2008 θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

 

 

Τα οφέλη της πιστοποίησης ISO

 

Ανεξάρτητα από τους λόγους μας για τους οποίους συστήνουμε  την πιστοποίηση ISO 9000, η πιστοποίηση θα πρέπει να ωφελήσει την εταιρεία σας. Για να κερδίσει τα μέγιστα οφέλη από τη διαδικασία ISO, είναι σημαντικό με την συμμετοχή σας να λαμβάνετε μεγαλύτερες οικονομικές αποδοτικές, επαγγελματικές υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση σας. 

 

Μερικά από τα πιθανά οφέλη είναι:

 

 • Αυξημένη αποτελεσματικότητα των ενεργειών σας
 • Οι οικονομίες κλίμακας από τη μείωση απορριφθέντων προϊόντων και λιγότερες καταβολές εγγυήσεων
 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών σας
 • Αυξημένη ιχνηλασιμότητα και τη ευθύνη σε όλο τον οργανισμό σας
 • Ενίσχυση της δυνατότητας να εξέτασης της λειτουργίας των εργαζομένων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των τμημάτων
 • Βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών
 • Λιγότεροι έλεγχοι των πελατών και δημοσκοπήσεις σε αυτούς
 • Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης στον κλάδο σας
 • Αυξημένη εμπορευσιμότητα της εταιρείας σας και των προϊόντων της
 • Υψηλότερη ποιότητα
 • Αναγνώριση από τους πελάτες και τους προμηθευτές σας ότι έχετε ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρώτης κατηγορίας
 • Βελτιωμένη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων

 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) δίνει έμφαση στη διεξαγωγή περιεκτικών αλλά δίκαιων ελέγχων του συστήματος διαχείρισης, έτσι ώστε εσείς και το προσωπικό σας να κατανοήσετε και να επωφεληθείτε από την είσοδο σας σε αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ISO 9001:2008 λειτουργεί για τους πελάτες μας.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, μοιραζόμαστε ελεύθερα όλες τις σχετικές πληροφορίες.

 

Θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι με τον Ελεγκτή ISO της ΔιΚΕ που σας ανέλαβε, και θα συζητήσετε προσεκτικά μαζί του όλες τις δυνατότητες που μπορείτε να έχετε. Στόχος μας είναι η επιτυχημένη τήρηση και η διαρκή βελτίωση για την εταιρεία σας. Εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προσαρμοστεί τη διαδικασία τήρησης που ταιριάζει στις ανάγκες και τα πρόγραμμά σας.

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου ISO 9001 , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για ISO 9001:2008 .

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:25

Στην Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔΙΚΕ) είμαστε υπερήφανοι για την ικανότητά μας να αξιολογούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας. Αυτό αποδεικνύεται από το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Καθώς οι πελάτες μας έχουν αυξηθεί και να επεκταθεί σε νέες αγορές, η ΔΙΚΕ είναι εδώ και καιρό ένας από τους κορυφαίους παρόχους στην αγορά ασφάλειας των τροφίμων με το πρότυπο ISO22000, αλλά επίσης παρέχει και άλλες υπηρεσίες, όπως στον ιδιωτικό τομέα με τις σύνταξη και τις πιστοποιήσεις σε προγράμματα όπως το OHSAS 18001. Επιπρόσθετα, προσφέρουμε υπηρεσίες σύμβαση ελέγχου για ελέγχους προμηθευτών, καθώς και των εσωτερικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να διεξάγονται με το πρότυπο ISO ή άλλα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα. Οι Ελεγκτές μας του ISO είναι άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένοι για να συναντηθούν και να υπερβαίνει τα απαραίτητα πρότυπα για όλες τις βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων της Γεωργικής Παραγωγής Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  ή Περιβάλλοντος ISO 14001: 2004.

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης

·         Ποιότητας                                         ISO 9001:2008

·         Ποιότητας Προϊόντων                       AGRO 3.1 &3.2 & 3.3 & 3.4

·         Περιβάλλοντος                                 ISO 14001: 2004

·         Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία  OHSAS 18001:2007

·         Γεωργικής Παραγωγής                   GLOBALGAP

·         Ασφάλειας των Τροφίμων               ISO 22000:2005

·         Υπηρεσιών Επικοινωνίας               ΕΛΟΤ 1435

·         Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη            SA 8000

·         Πληροφορική                                  ISO 27001 : 2008

·         Ιατροτεχνολογικά  

·         Προϊόντα –     Καλλυντικά               ISO 13485:2003

·         Βιολογικά Προϊόντα

Χαμηλό κόστος

Το κόστος αξιολόγησης, εγγραφής και πιστοποίησης με την ΔιΚΕ είναι από τα πιο ανταγωνιστικά ανάμεσα στους φορείς πιστοποίησης. Για την εναρμόνιση -με την σειρά της- με τους κανονισμούς των φορέων διαπίστευσης, η ΔιΚΕ πραγματοποιεί και τριετείς συνολικές αξιολογήσεις. Γίνεται προσπάθεια όμως να διατηρείται το κόστος και αυτών των αξιολογήσεων όσο το δυνατόν μικρότερο, και σε κάθε περίπτωση συζητείται με τους πελάτες της προκαταβολικά. Η τιμολογιακή πολιτική της ΔιΚΕ είναι να παρέχει υπηρεσία που να είναι προσιτή στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Όμως, η δομή των αμοιβών καθώς και η φιλοσοφία της στο να είναι προσιτός οργανισμός πιστοποίησης έχει συντελέσει έτσι ώστε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιλέγουν την συνεργασία με την ΔιΚΕ.

 

 

Φιλική και προσγειωμένη

Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι αξιολογήσεις να καταλήγουν σε τραυματική εμπειρία. Οι αξιολογητές της ΔιΚΕ αξιολογούνται και επιλέγονται για την ικανότητα τους να είναι προσιτοί καθώς και να μπορούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά μαζί με τους εκπροσώπους των εταιρειών. Αντιλαμβάνονται ότι ένα σωστό σύστημα διαχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να ωφελεί τον οργανισμό. Γι’ αυτό και το αξιολογούν σαν να ήταν πελάτες της επιχείρησης. Δίνουν μάλιστα μεγάλη έμφαση στην πρακτική πλευρά του συστήματος αποφεύγοντας τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις.

 

 

Ταχύτητα επικοινωνίας

Είτε πρόκειται για μία τεχνική ή άλλη ερώτηση για πιστοποίηση, είτε πρόκειται για επιτακτική ανάγκη για όσο τον δυνατόν πιο άμεση πιστοποίηση, η ΔιΚΕ ειδικεύεται στο να δίδει απαντήσεις ή να συντονίζει τις απαιτούμενες αξιολογήσεις μέσα στον πιο ελάχιστο χρόνο. Η ΔιΚΕ υπάρχει για να προσφέρει πάντα φιλική βοήθεια και εξειδικευμένη γνώση όπου αυτά χρειάζονται.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:16

OHSAS 18001

 

Τα οφέλη από μια επίσημη Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Διαχείρισης

 

Υγιεινή & Ασφάλεια είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές. Σύστημα διαχείρισης του οργανισμού θα πρέπει να προσδιορίζει όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις, τον προσδιορισμό των κινδύνων και τον έλεγχο των κινδύνων του οργανισμού.

Προοδευτική επιχειρήσεων θα έχει ως στόχο να πάει πέρα ​​από την υποχρεωτική μέτρων και την προώθηση της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας ενός οργανισμού μπορεί να προσεγγιστεί χρησιμοποιώντας ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης και μπορεί να ενσωματωθεί στην τρέχουσα συστημάτων, για τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου.

 

Ένα επίσημο σύστημα διαχείρισης H & S θα παρέχει τα

ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Ένα σύστημα για τη συνεχή εντοπισμό των νομικών και άλλων απαιτήσεων
 • Μια σαφή διοικητική δομή για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της ευθύνης
 • Μια σαφείς στόχους για τη βελτίωση, με μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Μια δομημένη προσέγγιση για την εκτίμηση του κινδύνου εντός του οργανισμού
 • Μια προγραμματισμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια
 • Η παρακολούθηση των θεμάτων της υγείας και της διαχείρισης της ασφάλειας, τον έλεγχο των επιδόσεων και την αναθεώρηση των πολιτικών και των στόχων.

 

Ο χρόνος που δαπανάται για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας ενός οργανισμού θα μπορούσε να παράσχει οικονομική απόδοση όσον αφορά:

 • Μειωμένη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Μείωση του στρες και μεγαλύτερη παραγωγικότητα
 • Η βελτίωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου ασφάλισης
 • Η μείωση της πιθανότητας να πληρώνουν ρυθμιστικά έξοδα συμμόρφωσης.

 

Η προέλευση του προτύπου OHSAS 18001

Για πολλά χρόνια, υπήρξε ζήτηση για ένα σύστημα πιστοποίησης για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, που εντάθηκε με τη δημοσίευση του BS 8800 το 1996. Ωστόσο, ενώ BS 8800 προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, δεν είναι και ποτέ δεν προοριζόταν για σκοπούς πιστοποίησης. Η πίεση ήταν για ένα σύστημα πιστοποίησης που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανεξάρτητη επαλήθευση ότι ένας οργανισμός έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την πρόληψη των ατυχημάτων.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε πολλούς οργανισμούς πιστοποίησης να αναπτύξουν τις δικές τους προδιαγραφές με βάση την BS 8800. Οι αναπόφευκτες ανωμαλίες μεταξύ των προδιαγραφών κάνει αυτό μια ανεπιθύμητη πορεία προς τα εμπρός. Σε απάντηση, σχηματίστηκε μια επιτροπή για τον Νοέμβριο του 1998 υπό την προεδρία του British Standards Institution, και αποτελούνταν από τους σημαντικότερους φορείς πιστοποίησης και άλλους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης είναι γνωστό ότι είναι ενεργός στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου προδιαγραφές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υγεία και την ασφάλεια σειράς εκτίμησης επαγγελματικού OHSAS 18001, η οποία ενοποιήθηκε για τα υφιστάμενα συστήματα.Καθοδήγηση σε αυτή την προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί σε OHSAS 18002.

 

Πιστοποίηση

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι η παρόμοια με εκείνη του ISO 9001 ή ISO 14001. Μόλις ο Φορέας Πιστοποίησης λαμβάνει ένα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, ένα Stage One αξιολόγηση πραγματοποιείται στο χώρο του ξενοδοχείου, για να καθορίσει την κατάσταση της πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών εργασίας. Εάν η ετοιμότητα είναι ικανοποιητική, τότε μια ημερομηνία έχει οριστεί για την αξιολόγηση Stage Two, η οποία θα αξιολογήσει το επίπεδο υλοποίησης. Μόλις ικανοποιητική, εκδίδεται πιστοποιητικό. Ετήσια επιτήρηση εξασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση.

 

 

Κατεβάστε το αρχείο PDF του OHSAS 18001 Εγγραφή Services .

Κατεβάστε το αρχείο PDF του εγγράφου καθοδήγησης OHSAS 18001

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς NQA μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας πιστοποίηση. 
Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:16

Πιστοποίηση GLOBALGAP

 

Επίδειξη ορθών πρακτικών καλλιέργειας γεωργικών / ψαριών και διασφάλιση της πρόσβασης στις αγορές με το GLOBALGAP

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ GLOBALGAP BUSINESS CHALLENGE

Για τους παραγωγούς τροφίμων σήμερα, υπάρχει μια συνεχής πρόκληση για να αναπτυχθούν ασφαλή, υγιεινά προϊόντα με υπεύθυνο τρόπο. 

Νέες πιέσεις από τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους νομοθεσία, έχουν τοποθετησεί νέες απαιτήσεις για τους αγρότες και τους καλλιεργητές . Τείνουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν τεχνικές παραγωγής που μειώνουν τις επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον (ξηρά και θάλασσα), για να μειώσουν τη χρήση χημικών ουσιών, και να κάνουν αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με παράλληλη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, του αγροκτήματος και της θαλάσσια ζωή. 

Να είσαι σε θέση να δείξεις μια δέσμευση για καλές γεωργικές πρακτικές / αλιείας με πιστοποίηση GLOBALGAP  έχει γίνει απαραίτητη για την πρόσβαση στην αγορά.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GLOBALGAP ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ;

ToGLOBALGAP είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο των προτύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφιερωμένο στην Καλή Γεωργική Πρακτική (GAP) . 

Μέσα από την πιστοποίηση , οι παραγωγοί αποδεικνύουν την προσήλωσή τους σε πρότυπα GLOBALGAP . 

Για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές, το πιστοποιητικό GLOBALGAP είναι διαβεβαίωση ότι τα τρόφιμα φθάνουν στα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας , και έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο, σεβόμενα την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξέταση των θεμάτων καλής μεταχείρισης των ζώων. Χωρίς μια τέτοια διαβεβαίωση, μπορεί να απαγορευθεί η πρόσβαση των γεωργών στις αγορές. 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) καταλαβαίνει όλα αυτά τα ζητήματα και να εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους για να σας βοηθήσει να επιτύχετε GLOBALGAP Πιστοποίησης .

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ BUREAU VERITAS;

Τεχνογνωσία των τροφίμων 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της συμμόρφωσης. 

FAQ - ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ποιος χρειάζεται να πιστοποιηθεί GLOBALGAP;

GLOBALGAP γίνεται υποχρεωτικό πρότυπο, αφού οι περισσότεροι έμποροι λιανικής πώλησης το απαιτούν τώρα ως απόδειξη καλής γεωργικών πρακτικών / αλιείας . 

Οι παραγωγοί των καλλιεργειών και οι αγρότες που εκτρέφουν ζώα ή ψάρια για να παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση για τον άνθρωπο πρέπει να έχουνGLOBALGAP πιστοποίηση . Χωρίς αυτήν, τα προϊόντα τους δεν μπορεί να είναι εφοδιασμένα με τους εν λόγω λιανοπωλητές. 

Όλο και περισσότερο, οι εξαγωγείς προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές (Ασία και την Αμερική) πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα παραγωγής που καθορίζονται από το σύστημα πιστοποίησης GLOBALGAP .

 

Ποιος πληρώνει για την πιστοποίηση;

Οι γεωργοί / παραγωγοί επιδιώκουν την πιστοποίηση πρέπει να πληρώσουν. Το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από την αυξημένη αποδοτικότητα λειτουργίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές.

 

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου GLOBALGAP , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για GLOBALGAP.

 

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:15

Πιστοποίηση GLOBALGAP

 

Επίδειξη ορθών πρακτικών καλλιέργειας γεωργικών / ψαριών και διασφάλιση της πρόσβασης στις αγορές με το GLOBALGAP

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ GLOBALGAP BUSINESS CHALLENGE

Για τους παραγωγούς τροφίμων σήμερα, υπάρχει μια συνεχής πρόκληση για να αναπτυχθούν ασφαλή, υγιεινά προϊόντα με υπεύθυνο τρόπο. 

Νέες πιέσεις από τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους νομοθεσία, έχουν τοποθετησεί νέες απαιτήσεις για τους αγρότες και τους καλλιεργητές . Τείνουν όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούν τεχνικές παραγωγής που μειώνουν τις επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον (ξηρά και θάλασσα), για να μειώσουν τη χρήση χημικών ουσιών, και να κάνουν αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, με παράλληλη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων, του αγροκτήματος και της θαλάσσια ζωή. 

Να είσαι σε θέση να δείξεις μια δέσμευση για καλές γεωργικές πρακτικές / αλιείας με πιστοποίηση GLOBALGAP  έχει γίνει απαραίτητη για την πρόσβαση στην αγορά.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ GLOBALGAP ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ;

ToGLOBALGAP είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο των προτύπων γεωργικών εκμεταλλεύσεων αφιερωμένο στην Καλή Γεωργική Πρακτική (GAP) . 

Μέσα από την πιστοποίηση , οι παραγωγοί αποδεικνύουν την προσήλωσή τους σε πρότυπα GLOBALGAP . 

Για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές, το πιστοποιητικό GLOBALGAP είναι διαβεβαίωση ότι τα τρόφιμα φθάνουν στα αποδεκτά επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας , και έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο, σεβόμενα την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξέταση των θεμάτων καλής μεταχείρισης των ζώων. Χωρίς μια τέτοια διαβεβαίωση, μπορεί να απαγορευθεί η πρόσβαση των γεωργών στις αγορές. 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) καταλαβαίνει όλα αυτά τα ζητήματα και να εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους για να σας βοηθήσει να επιτύχετε GLOBALGAP Πιστοποίησης .

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ BUREAU VERITAS;

Τεχνογνωσία των τροφίμων 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) να βοηθήσει κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα Ποιότητας, Υγιεινής & Ασφάλειας και Περιβάλλοντος της συμμόρφωσης. 

FAQ - ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Ποιος χρειάζεται να πιστοποιηθεί GLOBALGAP;

GLOBALGAP γίνεται υποχρεωτικό πρότυπο, αφού οι περισσότεροι έμποροι λιανικής πώλησης το απαιτούν τώρα ως απόδειξη καλής γεωργικών πρακτικών / αλιείας . 

Οι παραγωγοί των καλλιεργειών και οι αγρότες που εκτρέφουν ζώα ή ψάρια για να παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση για τον άνθρωπο πρέπει να έχουνGLOBALGAP πιστοποίηση . Χωρίς αυτήν, τα προϊόντα τους δεν μπορεί να είναι εφοδιασμένα με τους εν λόγω λιανοπωλητές. 

Όλο και περισσότερο, οι εξαγωγείς προς την Ευρώπη και άλλες περιοχές (Ασία και την Αμερική) πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα πρότυπα παραγωγής που καθορίζονται από το σύστημα πιστοποίησης GLOBALGAP .

 

Ποιος πληρώνει για την πιστοποίηση;

Οι γεωργοί / παραγωγοί επιδιώκουν την πιστοποίηση πρέπει να πληρώσουν. Το κόστος αυτό μπορεί να αντισταθμιστεί από την αυξημένη αποδοτικότητα λειτουργίας και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές.

 

 

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου GLOBALGAP , κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για GLOBALGAP.

 

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

 

 

 

 

Παρασκευή, 13 January 2017 21:15

SA 8000 είναι ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρούν και εφαρμόζουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

 

Δημιουργήθηκε το 1989 από τη Social Accountability International (SAI), μια θυγατρική του συμβουλίου οικονομικών προτεραιοτήτων, και θεωρείται παγκοσμίως ως το πιο αποδεκτό ανεξάρτητο πρότυπο στο χώρο εργασίας. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, σε όλο τον κόσμο.

 

Η πιστοποίηση SA 8000 ασχολείται με ζητήματα συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις διακρίσεις, τις πειθαρχικές πρακτικές, τις ώρες εργασίας, την αποζημίωση, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης.

 

Καθώς και τον καθορισμό προτύπων στο χώρο εργασίας σε όλο τον κόσμο, SA 8000 περιλαμβάνει επίσης τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Για την υιοθέτηση της SA 8000 πιστοποίησης που επιθυμεί να έχει ένας οργανισμός πρέπει να εξετάσει τον κοινωνικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εκτός από τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι υπάλληλοί της, αλλά οι συνεργάτες και οι προμηθευτές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, σε όλο τον κόσμο. Η Πιστοποίηση του οργανισμού σας κατά SA 8000 με έναν έλεγχο SGS θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να βελτιώσετε την κοινωνική ευθύνη σε ολόκληρη την λειτουργία της επιχείρησης σας. Συνεργασία με τους έμπειρους ελεγκτές μας για την εφαρμογή του πλέον παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο στο χώρο εργασίας που καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη, κατά την υποβολή προσφορών για τις συμβάσεις και την επέκταση του οργανισμού σας.

 

ΟΦΈΛΗ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ SA 8000

 • Αποδεικνύει τη δέσμευσή σας για την κοινωνική ευθύνη, για την ηθική αντιμετώπιση των υπαλλήλους σας και σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα
 • Βελτιώνει τη διαχείριση και την απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας σας
 • Σας επιτρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα και να μειώσει τον κίνδυνο της αμέλειας  και των πιθανών διαφορών
 • Υποστηρίζει το εταιρικό σας όραμα και βοηθά να οικοδομήσετε και να ενισχύσετε την εμπιστοσύνη προς τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας και τους ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να αποδείξετε την κατάλληλη κοινωνική ευθύνη κατά την υποβολή προσφορών για τις διεθνείς συμβάσεις ή για την επέκταση σε τοπικό επίπεδο για να την ευκολότερη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων

 

Η συνεργασία με την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ)  για την επίτευξη της πιστοποίησης οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις των διαδικασιών, την αύξηση της επιδέξιων δυνατοτήτων σας, την συνεπής αλυσίδα εφοδιασμού και δημιουργεί βιωσιμότερες σχέσεις με τους πελάτες σας, παρέχοντας κερδοφόρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Εδώ θα βρείτε ένα αντίγραφο του προτύπου SA 8000, κάντε κλικ εδώ.

Κατεβάστε το PDF αρχείο μας με τις λεπτομέρειες  αίτηση πιστοποίησης για SA 8000.

 

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς η ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους πιστοποίησης σας. Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:14

27001 ISO: Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

 

 

 

Τι είναι το ISO 27001;

Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο BS 7799 το οποίο χρησιμοποιείτε από το 1995 για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το ISO 27001 παρέχει το πλαίσιο για ένα ουδέτερο από τεχνολογική άποψη, σύστημα διαχείρισης που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να βεβαιωθεί ότι τα μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών είναι αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεχή προσβασιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δικών του πληροφοριών και των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη νομική συμμόρφωση.

 

Η εφαρμογή του ISO 27001 είναι η ιδανική απάντηση στις νομικές απαιτήσεις και τις πιθανές απειλές για την ασφάλεια, όπως:

 • Βανδαλισμοί / τρομοκρατία
 • Φωτιά
 • Κακή χρήση
 • Κλοπή / Ιογενείς επίθεση

 

Το ISO 27001 είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι εύκολα συμβατό με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως τοISO 9001 και τοISO 14001 . Ενώ υπάρχουν μερικές διαφορές στην διάταξη της αρίθμησης, κοινά στοιχεία περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση, ανασκόπηση και τις απαιτήσεις ελέγχου, που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύξει σε ένα μεγάλο βαθμό ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Μολονότι η χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας σημαίνει ότι τα περισσότερα συστήματα ΣΔΑΠ επικεντρώνονται στις ΤΠΕ, το ISO 27001 είναι εξίσου εφαρμόσιμο και σε άλλες μορφές πληροφόρησης, όπως στις έντυπες καταχωρίσεις, σε καταγραφές εικόνων, ακόμα και καταγραφές συνομιλιών.

 

Που εφαρμόζετε το ISO 27001;

Το ISO 27001 εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό, όπου η κατάχρηση, διαφθορά, ή η απώλεια πληροφοριών της επιχείρησης ή των πελατών της θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εμπορική ζημιά.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔιΚΕ) έχει πιστοποιήσει οργανισμούς με το πρότυπο ISO 27001 σε διάφορους τομείς όπως: αποθήκευση και φύλαξη, ασφαλή καταστροφή, τις τηλεπικοινωνίες, τη διαφήμιση, οικονομική εξωτερική ανάθεση και την ανάπτυξη λογισμικού.

 

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO 27001;

 • Η ικανοποίηση των πελατών νιώθοντας εμπιστοσύνη ότι τα προσωπικά στοιχεία τους προστατεύονται και γίνετε δεκτή η εμπιστευτικότητα της επιχειρησιακής συνέχειας μέσω της διαχείρισης του κινδύνου, τη νομική συμμόρφωση, την επαγρύπνηση και την ανησυχία σχετικά με τα μελλοντικά θέματα ασφάλειας.
 • Νομική συμμόρφωση με την κατανόηση πώς θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις επηρεάζουν την οργάνωση και τους πελάτες της
 • Βελτιωμένη διαχείριση των κινδύνων μέσω ενός συστηματικού πλαισίου για τη διασφάλιση των αρχείων πελατών, των οικονομικών πληροφοριών και της πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από την απώλεια, την κλοπή και των ζημιών
 • Αποδεδειγμένα διαπιστευτήρια για την επιχείρηση μέσω της ανεξάρτητης επαλήθευσης σε σχέση με αναγνωρισμένα πρότυπα
 • Δυνατότητα να κερδίσει περισσότερα η επιχείρηση, ιδιαίτερα όπου οι προδιαγραφές για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτούν πιστοποίηση ως προϋπόθεση για την συνεργασία

 

Πώς να πετύχετε την πιστοποίηση κατά ISO 27001;

Η διαδικασία της εγγραφής έχει τα εξής τέσσερα απλά βήματα:

 • Αίτηση για εγγραφή με το πρότυπο ISO 27001 γίνεται με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εφαρμογής
 • Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την ΔιΚΕ, ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ΣΔΑΠ του ήταν πλήρως λειτουργική για τουλάχιστον τρεις μήνες και έχει αποτελέσει αντικείμενο ενός πλήρους κύκλου των εσωτερικών ελέγχων
 • Για την πιστοποίηση συστήνει η ΔιΚΕ τον κατάλληλο οργανισμό πιστοποίησης για την εκάστοτε εταιρία - πελάτη.
 • Συντήρηση και επιβεβαιώνεται μέσω ενός προγράμματος ετήσιων επισκέψεων εποπτείας και ελέγχου για τριετή επαναπιστοποίηση.

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε το φυλλάδιο ISO 27001 .

Ζητήστε μια προσφορά σήμερα για να μάθετε πώς ΔιΚΕ μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας πιστοποίηση. 
Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε.

Παρασκευή, 13 January 2017 21:13

Τι είναι το ISO 13485;

 

Μάλλον δεν υπάρχει άλλη βιομηχανία όπου η σημασία της πιστοποίησης του προϊόντος είναι τόσο σημαντική όσο στο σχεδιασμό και την κατασκευή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων(ΣΚΙΠ). 

 

Αρχικά για κάθε βιομηχανία περιέχει σημαντικούς τρόπους για τη διασφάλιση της πιστοποίησης των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εναρμονίζει τις απαιτήσεις, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της πιστοποίησης του προϊόντος και τη διασφάλιση ότι η διαδικασία κατασκευής ή και σχεδιασμού, μπορούν να παράγουν με συνέπεια το προϊόν. Είναι ένα απαιτούμενο πρότυπο και  ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης. Όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, δεν υπάρχει πρότυπο που αντιπροσωπεύει καλύτερα τις απαιτήσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισηςαπό το ISO 13485:2003. Η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 13485:2003 θεωρείται ως το πρώτο βήμα για την επίτευξη της πιστοποίησης με τους κανόνες που απαιτούνται.

 

Στις 24 Ιουλίου 2003, το ISO 13485:2003, δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτό ήρθε να αντικαταστήσει τις προηγούμενες εδκόσεις του εν λόγω προτύπου, όπως το EN 46001:1997, EN 46002:1997, ISO 13485:1996 και ISO 13488:1996. Όπως προαναφέρθηκε, η αναθεώρηση του προτύπου 2003 είναι επέκταση του προτύπου ISO 9001:2008, ωστόσο, είναι ένα αυτόνομο πρότυπο.

 

Μια πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485:2003 είναι μονόδρομος, Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολύ λίγα τμήματα του ISO 9001:2008 που δεν αναφέρονται στο πρότυπο ISO 13485:2003.

Όλο και περισσότερο, η πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 13485:2003 τείνει να γίνει η προτιμώμενη μέθοδος για τους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών και των άμεσων προμηθευτών / εργολάβων τους για να αποδείξουν την πρόθεση να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους κανονισμούς. Κατασκευαστές ιατρικών συσκευών που διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη πιστοποίηση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η διαδικασία σήμανσης CE. ISO 13485:2003, αναγνωρίζεται ως βοήθημα στην υποστήριξη της πιστοποίησης με το ΣΚΙΠ.

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 13485:2003 δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών ως θεμέλιο για το σύστημα διαχείρισής τους. Χρησιμοποιείται, επίσης, από εταιρείες που δεν υπάγονται στον κλάδο, ως ένα πρώτο βήμα για την απόκτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών εντός της κοινότητας των κατασκευαστών ιατρικών συσκευών.

 

Έχουμε γράψει αυτό το ISO 13485 Έγγραφο καθοδήγησης για να σας βοηθήσει να καταλάβετε τη διαδικασία εγγραφής.

Κατεβάστε το αρχείο PDF του ISO 13485 αίτηση πιστοποίησης

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    : +30 211 1990266
Κόρινθος, Εξαμιλίων 32   : +30 27418 88049
Πάτρα, Αγία Τριάδα   : +30 2611 180072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22  +359 24931371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία   +357 99 40 1102 

Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο)

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok