Δάνεια από 5.000.000 €

Κατάλληλο για Υπό ΣύστασηΝεοσύστατεςΥφιστάμενεςΕπιχειρήσεις

από Ευρωπαϊκά Fund
-> Χωρίς Προσημειώσεις & Εγγυητές <-

european investment bank
MFC
european investment fund
AFI

Οι Αιτούντες μπορούν να είναι Μία ΕπιχείρησηΌμιλος ΕπιχειρήσεωνΚοινοπραξία (με σκοπό την κατάτμηση του ποσού)

1. Το Προϊόν

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Κεφάλαιο

5.000.000 €

Διάρκεια δανείου

12 - 15 έτη

Επιτόκιο

2% κατ’ έτος

Περίοδος χάριτος

1 – 2 έτη

Αξία κτήσης του δανείου (διαμεσολάβηση σε όλα τα στάδια)

5% (άπαξ, όχι κατ’ έτος)

Ασφάλιση του συνόλου του δανείου

+ 2,5% κατ’ έτος (±0,4)

Τράπεζες που εκδίδουν το δάνειο

- Deutsche Bank

- Commerce Bank

Επιπλέον Δυνατότητες

Ταυτόχρονες επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς

Τρόποι Χρήσης Δανείου

Για εξόφληση άλλων Δανείων, Επενδυτικό, για Κεφάλαιο Κίνησης, κτλ

Δόσεις δανείου

3μηνες, 6μηνες, Ετήσιες

 

2. Οι Προϋποθέσεις

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αίτηση σε Αναπτυξιακό Νόμο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Δυναμώνει την έγκριση, μειώνει τη συνολική δαπάνη του)

Πλήρες Business-plan (BP)

Μόνο BP του τύπου που συντάσσει η εταιρία DiKE.gr

(εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ασφαλιστικής Εταιρίας)

Τύποι Επιχειρήσεων ΜΟΝΟ στην Ελληνική Επικράτεια

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός,

ΚοινΣΕπ και ατομικές επιχειρήσεις,

Κατάσταση επιχείρησης

Υπο-σύσταση ή Συστημένη

Αντικείμενο Επένδυσης

Όλες οι νόμιμες δραστηριότητες

Ο Αιτούντες να διαθέτουν επαρκές μερίδιο στην συγκεκριμένη εταιρία

≥ 70%

 

3. Στοιχεία μη Ένταξης στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Δραστηριότητες της Επιχείρησης

Παράνομες

Απολυόμενος Σκοπός Αίτησης

Επενδύσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

 

4. Στοιχεία αρνητικά για την Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση, 

 

5. Στοιχεία Αποκλεισμού στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Business-plan

Ελλιπή ή Λανθασμένα Στοιχεία

Επιχειρηματική Ιδέα

Κακή, μη προσοδοφόρα, Επένδυση.

Επένδυση με Υπερβολικά Μεγάλο Ρίσκο

 

6. Στοιχεία επαύξησης της προτίμησης

(ένα ή περισσότερα, αθροιστικά)

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αντικείμενο Επένδυσης

Παραγωγή Ενέργειας, Τουρισμός, Επενδύσεις Μειούμενου Ρίσκου, (ρωτήστε μας)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καινοτομία στο παραγόμενο προϊόν ή στην Υπηρεσία

Εκπαίδευση Διαχειριστών Εταιρίας

Σχετικά με το αντικείμενο, επίπεδο Τριτοβάθμιας και άνω

Προϋπηρεσία Στο αντικείμενο

≥ 5 έτη (όσο περισσότερη τόσο καλύτερη)

 

7. Διαδικασία Ελέγχου, Έγκρισης / Αποκλεισμού

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

7.1 Προέλεγχος Φακέλου από τη DiKE.gr, για αποφυγή οριστικής Απόρριψης.

Έλεγχος BP από 400€

(ανάλογα με την έκταση και τη πολυπλοκότητα)

7.2 Για τον έλεγχο του φακέλου, από το Fund. Ανοίγεται Λογαριασμός Escrow

(εγγυητικός) στο όνομά σας.

500€

(πρόσβαση μόνο από Δικηγόρο, για επιστροφή ή όχι των χρημάτων)

7.3 Καταβολή Εγγύησης.

Για την σοβαρή μελέτη της πρότασης σας από το Νομικό Τμήμα του Funt

Κατάθεση 10.000€ στον Παραπάνω λογαριασμό (Χρέωση τράπεζας {+0,07% / μήνα})

Σε περίπτωση, έγκρισης ή απόρριψης της αίτησής δανειοδότησης τα 10.000€ σας επιστρέφονται!!

7.4 Περίπτωση Αποκλεισμού

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ περίπτωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Αν το BP έχει συνταχθεί ή ελεγχθεί από τη DiKE.gr

7.5 Συνολικό Κόστος Μη Ένταξής σας

500€ Λογαριασμός Escrow

7.6 Σε περίπτωση Υπαναχώρησής σας

Σε περίπτωση, υπαναχώρησής σας τα 10.000€ παρακρατώνται ως αμοιβή, όλων των εμπλεκομένων, για τις διαδικασίες μέχρι και τον έλεγχο της αίτησης

 

8. Στάδια Έγκρισης

Στάδια

Χρόνοι

Πρώτη επικοινωνία προς εμάς, Περίληψη Αιτούμενης Επένδυσης, Υπογραφή Συμφωνητικό Εχεμύθειας NDA (για να νιώθετε καλυμμένοι), Εταιρικά έγραφα προς εξέταση (Ε3, Ε9, κτλ)

Απάντηση αποδοχής ή απόρριψης σε 1 εβδομάδα

Άνοιγμα Λογαριασμό Escrow & Καταβολή Εγγύησης

1 εβδομάδα

Έλεγχος από το Fund της Αίτησής σας

1-3 εβδομάδες

Συνέντευξη με τον Δικηγόρο του Fund

1 εβδομάδα

Σύμβαση Χρηματοδότησης με το Fund - Υπογραφές

1 εβδομάδα

Σύμβαση με το Ασφαλιστική - Υπογραφές

Τελικά Έγγραφα με την Τράπεζα

Πληρωμή του Ασφαλίστρου 1ου έτους, από Εσάς

 

Απελευθέρωση του Δανείου

2 Ημέρες

Επιστροφή 10.000€ από Λογαριασμό Escrow

2 Ημέρες

 

9. Διαδικασία Εκταμίευση, Καταβολής Δόσεων, (μετά την Έγκριση)

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Για την εκταμίευση του δανείου.

Α) Καταβολή ασφάλιστρου 1ου έτους

2,5% Χ (το ποσό που έχετε αιτηθεί)

Β) Αμοιβή Διαμεσολάβησης 5%

Καταβολή Δόσης Κεφαλαίου σε λογαριασμό της Τράπεζας

3μηνες, 6μηνες, Ετήσιες

Καταβολή 1ης Δόσης Ασφαλίστρου σε λογαριασμό της Ασφαλιστικής

 

Καταβολή ασφάλιστρου Ετησίως (Προκαταβολικά) σε Bitcoin (δυνατότητα συνεργασίας, σε περίπτωση αδυναμίας συναλλάγματος σε Bitcoin)

Καταβολή Επόμενων Δόσεων Ασφαλίστρου σε λογαριασμό της Ασφαλιστικής

Καταβολή ασφάλιστρου Ετησίως (Προκαταβολικά)

 

10. Διαδικασία Καταγγελίας (διακοπής) Δανείου

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Σε περίπτωση μη αποπληρωμής εν σειρά 

3ων δόσεων του κεφαλαίου ή και

1ας δόσης (ετήσιας) του ασφαλίστρου

Διαδικασία Καταγγελίας

α) Αναγκαστική Αποπληρωμή του κεφαλαίου και τόκων και ασφαλίστρων μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, τότε

β)Το fund συνεργάζεται, σε Έλληνα Ορκωτό Λογιστή & Δικηγόρο. Η Εταιρία σας περνά σε κλείσιμο και Εκποίηση των στοιχείων της.

 

11. Διαδικασία Ομαλής Εξόφλησης

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Σε περίπτωση Ομαλών Καταβολών 

Δυνατότητα νέας αίτησης για Επιπλέον Χρήματα, Γρηγορότερα & Ευκολότερα

Σε περίπτωση Ομαλής Εξόφλησης 

Σας χαρίζεται το 10% της Τελευταίας Δόσης

από Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις ( InnovFin SMEG ) Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επενδύσεις...

Image

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency ( PF 4 EE ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) που αποσκοπεί στην παροχή δανείων, με...

από Ελληνικές Τράπεζες

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.