Δάνεια  έως  200.000 €

από Ευρωπαϊκή Ένωση

Has no item to show!

από Ελληνικές Τράπεζες

media/k2/items/cache/e2514efc12d4fe082fdc20ab2f336dc3_M.jpg
  Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  
media/k2/items/cache/14539468928e429f2da74154ccea470c_M.jpg
Δάνεια για Μικρές Επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση τους     Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικών και εμπορικών χώρων. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.. ...
media/k2/items/cache/6cd7000b5fdc149d15c15e2b49b0ac68_M.jpg
  Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing.   Το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι διεθνής όρος και σημαίνει μεταβίβαση του ...
media/k2/items/cache/24795b9d45550d61cc9f6bee7a09a629_M.jpg
Ειδικά Προγράμματα Χρηματοδότησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις   Στηρίζουμε τον τουρισμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με υποδομές που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού κλάδου. ...
media/k2/items/cache/b190b9bcae39ee6b68c160e3e6f45456_M.jpg
Αγορά Επαγγελματικού Χώρου   Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης. Χρηματοδοτεί: την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου την αγορά οικοπέδου την ανέγερση, ...
media/k2/items/cache/2d6c15d654bd7f03d72e8900a9ebd07f_M.jpg
Leasing για Μεταφορικά Μέσα   Οι ευέλικτες λύσεις leasing αυτοκινήτων Η Εταιρία μας μπορεί να συνεργασθεί με προμηθευτές (πωλητές) παγίου εξοπλισμού, όπως ιατρικών μηχανημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών αυτοκινήτων κ.ά., που σας διευκολύνουν να ...