Δάνεια  από  200.000 €  έως  1.500.000 €

από Ευρωπαϊκά Fund
-> Χωρίς Προσημειώσεις & Εγγυητές <-

MFC
european investment fund
AFI
european investment bank

Το Προϊόν

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Κεφάλαιο

200.000 - 1,5 εκτ €

Διάρκεια δανείου
(Επιμήκυνση του δανείου μπορεί να συζητηθεί μετά την Πενταετία )

5 - 10 έτη

Επιτόκιο

από 3,2%

Περίοδος χάριτος
(Κατά περίπτωση εξετάζεται και μεγαλύτερη περίοδο χάριτος )

3-6 μήνες

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, χωρίς Πέναλτι

Μετά τα 5 έτη

Αξία κτήσης του δανείου (διαμεσολάβηση σε όλα τα στάδια)

1,2%

Ασφάλιση του συνόλου του δανείου

+ 2% κατ’ έτος

Χρονικό διάστημα έκδοσης (μετά την έγκριση)

1 μήνα

 

Οι Προϋποθέσεις

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Πλήρες Business-plan

Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

Τύποι Επιχειρήσεων ΜΟΝΟ στην Ελληνική Επικράτεια

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός,

ΚοινΣΕπ και ατομικές επιχειρήσεις,

Κατάσταση επιχείρησης

Υπο-σύσταση ή Συστημένη

Αντικείμενο Επένδυσης

Όλες οι νόμιμες δραστηριότητες

Ο Αιτούντες να διαθέτουν επαρκές μερίδιο στην συγκεκριμένη εταιρία

≥ 70%

 

Στοιχεία μη Ένταξης στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Δραστηριότητες της Επιχείρησης

Παράνομες

Απολυόμενος Σκοπός

Επενδύσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση, 

 

Στοιχεία Αποκλεισμού στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Business-plan

Ελλιπή Στοιχεία

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση,  

ΑιτούντεςΜέτοχοι

Μη συνεργάσιμοι

 

Στοιχεία επαύξησης της προτίμησης (ένα ή περισσότερα αθροιστικά)

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αντικείμενο Επένδυσης

Παραγωγή Ενέργειας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καινοτομία στο παραγόμενο προϊόν ή στην Υπηρεσία

Εκπαίδευση

Σχετικά με το αντικείμενο, επίπεδο Τριτοβάθμιας και άνω

Προϋπηρεσία

Στο αντικείμενο (όσο περισσότερη τόσο καλύτερη)

 

από Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και...

Image

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency ( PF 4 EE ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) που αποσκοπεί στην παροχή δανείων, με...

Image

Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις ( InnovFin SMEG ) Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επενδύσεις...

από Ελληνικές Τράπεζες

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.