Δάνεια  από  200.000 €  έως  1.500.000 €

από Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και...

Image

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency ( PF 4 EE ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) που αποσκοπεί στην παροχή δανείων, με...

Image

Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις ( InnovFin SMEG ) Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επενδύσεις...

από Ελληνικές Τράπεζες

media/k2/items/cache/6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_M.jpg
  Λύσεις leasing για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού επιχειρήσεων με επιλογές leasing εξοπλισμού, vendor leasing και green leasing. Το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση) είναι διεθνής όρος και σημαίνει μεταβίβαση του δικαιώματος ...
media/k2/items/cache/d3787968271aadf66b69e2f7e02571e2_M.jpg
Ειδικά Προγράμματα Χρηματοδότησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις     Στηρίζουμε τον τουρισμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με υποδομές που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού ...
media/k2/items/cache/8b73a42f665d6a2641fcaae19abdf883_M.jpg
Αγορά Επαγγελματικού Χώρου   Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης. Χρηματοδοτεί: την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου την αγορά οικοπέδου την ανέγερση, ...
media/k2/items/cache/72d349c0f7698e826b25f54cec53f9de_M.jpg
Leasing για Μεταφορικά Μέσα   Οι ευέλικτες λύσεις leasing αυτοκινήτων Η Εταιρία μας μπορεί να συνεργασθεί με προμηθευτές (πωλητές) παγίου εξοπλισμού, όπως ιατρικών μηχανημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών αυτοκινήτων κ.ά., που σας διευκολύνουν να ...