Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Τι είναι Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.

 

Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 

 • Την κατάθεση της αίτησης
 • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας ή έκθεσης έρευνας με αιτιολημένη γνώμη
 • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
 • Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας ή τελικής έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη
 • Έκδοση ΔΕ

 

Οι εξαιρετικά καταρτισμένοι επαγγελματίες μας είναι σε θέση να σας προσφέρουν στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον πιο κερδοφόρο τρόπο εκμετάλλευσης και διαχείρισης της καινοτομίας σας.

Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε μέσα στο πολύπλοκο τοπίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Την κατανόηση του τμήματος της καινοτομίας που μπορεί να προστατευθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Τον καθορισμό του τμήματος της δραστηριότητάς σας που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε κάποιον άλλο (έκθεση Ελευθερίας Λειτουργίας ή FTO)
 • Τον καθορισμό του γεωγραφικού εδάφους (κράτους ή Οργανισμού) όπου πρέπει να κατατεθεί  μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, προκειμένου να αυξήσετε τα άυλα περιουσιακά σας στοιχεία με λογικό κόστος
 • Την ενημέρωσή σας όσον αφορά τις τεχνολογικές γνώσεις, το χρόνο και το κόστος που συνεπάγεται μία αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
 • Έρευνα ανταγωνισμού (Due diligence)
 • Την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αίτησης για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 • Την παρακολούθηση της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέχρι την τελική της χορήγηση σε διάφορα κράτη
 • Την διαρκή παρακολούθηση της καινοτομίας των ανταγωνιστών σας
 • Την ανακάλυψη του τεχνολογικού τοπίου
 • Την απόφαση σε ποιες χώρες το προϊόν σας είναι ελεύθερο να παραχθεί ή να πωληθεί, μέσω αναζήτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Την αξιολόγηση της δυνατότητας επιβολής (enforcement) των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σας ανήκουν μέσα από νομικές διαδικασίες.