ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι κανονιστικές εξελίξεις και οι εξελίξεις της αγοράς εξακολουθούν να ασκούν πίεση στην άντληση ρευστότητας και χρηματοδότησης. Οι λύσεις χρηματοδότησής μας συνδυάζουν υπηρεσίες αξιών με τραπεζικές λύσεις για να προσφέρουν τη χρηματοδότηση που προσαρμόζεται καλύτερα στις επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών μας. Προσφέρουμε λύσεις που μεγιστοποιούν τη χρήση των χρεογράφων διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση και την κυκλοφορία για να καλύψουν τις εμπορικές υποχρεώσεις.

Στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε τις σχέσεις δια βίου με τους πελάτες της διατήρησης και διαχείρισης. Προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης σε κάθε στάδιο του κύκλου του κεφαλαίου.

Επιδοτήσεις ανά Υπουργείο / Φορέα Παροχής

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΑ

“Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται για το τρέχον έτος πρώτη στην απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι το 2017 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζει απόκλιση κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ από τον στόχο για τις κοινοτικές απορροφήσεις…”

kathimerini.gr.