Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Πρωτεύων στόχος αυτών των κεφαλαίων είναι να παρέχουν στους επενδυτές μερίσματα και κεφαλαιακή υπεραξία μέσω επενδύσεων σε εμπορικά κέντρα υψηλής ποιότητας. 
Η διαχείριση κάθε επενδυτικού κεφαλαίου έχει κοινή σύνθεση: Η ΔίΚΕ
 κατέχει μέρος των κεφαλαίων και διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της επένδυσης. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τους μισθωτές και τους συνιδιοκτήτες κάθε εμπορικού κέντρου, αποδεσμεύοντας κεφάλαια προς επένδυση σε νέες τοποθεσίες ή εκμεταλλευόμενοι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ώστε να αυξήσουμε την αξία του χαρτοφυλακίου. 
Με μια έμπειρη ομάδα με σύγχρονη γνώση η οποία έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα ενεργούς δράσης στον τομέας της διαχείρισης κεφαλαίων για πάνω από 14 χρόνια, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους συνεργάτες και επενδυτές μας μια συστηματική διαδικασία λειτουργίας, αναβάθμισης και διάθεσης περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας μια οικονομικά αποδοτική προσέγγιση. Παράλληλα, προσφέρουμε εξαιρετικές αποδόσεις, μειώνοντας τους κινδύνους και προβλέποντας τις τάσεις και την εξέλιξη της αγοράς.

Υπηρεσίες Επενδυτικών Κεφαλαίων και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

 • Προ-έναρξη των επενδυτικών κεφαλαίων με επίκεντρο σε πιθανούς επενδυτές και τυχόν παρακρατούμενουςπαράγοντες συγκέντρωσης ιδίων κεφαλαίων, επενδυτική τράπεζα /μεσίτη ακινήτων, στις ακόλουθες κύριες περιπτώσεις:
  • Δομή Επενδυτικών Κεφαλαίων
  • Βοήθεια στην προσπάθεια συγκέντρωσης ιδίων κεφαλαίων
 • Διαχείριση κεφαλαίων/ σχέσεις με επενδυτές με έμφαση στην παροχή υποστήριξης στους επενδυτές στις ακόλουθες παραμέτρους:
  • Αποτίμηση ακινήτων
  • Πωλήσεις και εξαγορές
  • Χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμός
  • Διοικητική διαχείριση οχημάτων κεφαλαίου
  • Διαχείριση επενδυτικών σχέσεων