Προτάσεις Επενδύσεων

Διευρύνεται το πεδίο χορήγησης του καθεστώτος της Χρυσής Βίζας σε πολίτες τρίτων χωρών. Εκτός από εκείνους που επενδύουν σε ακίνητα…