Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

  Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις (InnovFin SMEG) Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει…
    {aridoc engine="office" width="1005" height="450"}/images/2_news/5582192.ppsx{/aridoc}   Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη SME INSTRUMENT / SME-1 SME instrument phase 1 Κωδικός Αναγνώρισης…
  Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / Peer learning of innovation agencies Κωδικός Αναγνώρισης H2020-INNOSUP-2018-2020…
  {aridoc engine="office" width="1005" height="450"}/images/2_news/5582192.ppsx{/aridoc} Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Fast Track to Innovation (FTI)   Κωδικός Αναγνώρισης H2020-EIC-FTI-2018-2020 Για περισσότερες πληροφορίες…
  Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ)…
  Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES / European Open Innovation network in advanced technologies Κωδικός…