Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2022-2027

Με ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου τα 400.000 ευρώ και ενίσχυση στο 50% συν 10% προσαύξηση για επενδύσεις που ενσωµατώνουν φιλοπεριβαλλοντική τεχνολογία,…
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του…
Τρακτέρ και παρελκόµενα θα επιδοτούνται µε 40%, εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής και δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας µε 50% και θερµοκήπια, στάβλοι και…
Συν 10% στην ενίσχυση για νέους αγρότες, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.
Επιδότηση πρώτης εγκατάστασης, ποσού 30.000-42.500 ευρώ. Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπορεί να επιλέξει να λάβει συμπληρωματικά καταβολή…
Μηδενική επιβάρυνση των δανειοληπτών για τα δύο πρώτα έτη (μηδενικό επιτόκιο), ενώ για τα υπόλοιπα το ΠΑΑ θα χρηματοδοτεί άτοκα το 50%…
Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της εκκίνηση μη γεωργικών «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων.

LEADER 2014-2020 Νομού Κυκλάδων Υπομέτρο 19.2

    LEADER 2014-2020 Νομού Κυκλάδων Υπομέτρο 19.2 Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι…
Σελίδα 1 από 5