Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027

Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω της εκκίνηση μη γεωργικών «διαφοροποιημένων» δραστηριοτήτων.

LEADER 2014-2020 Νομού Κυκλάδων Υπομέτρο 19.2

LEADER 2014-2020 Νομού Κυκλάδων Υπομέτρο 19.2 Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες…
  Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 για την περίοδο 2020 - 2023…
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και ειδικότερα στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων…