Εκκίνηση μη Γεωργικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στις Αγροτικές Περιοχές

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Ύψος Επένδυσης
€11.000-€20.000


Επιδότηση:
100%

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι της Δράσης

Μόνιμοι κάτοικοι αγροτικών περιοχών όπως:

 • Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών
 • Λοιπά Φυσικά πρόσωπα

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι νέες επιχειρήσεις να έχουν αντικείμενο δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους τομείς διαφοροποίησης του 2γενή και 3γενή τομέα (βλ. ΚΑΔ) και έδρα στην ευρύτερη περιοχή κατοικίας δικαιούχων.
 • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις €25.000.
 • Υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης τα 4 έτη και ελάχιστη τα 2 έτη.
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος των επιλέξιμων δαπανών εφόσον αυτές εξυπηρετούν την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, κάλυψη λειτουργικών δαπανών, αγορά εξοπλισμού κλπ).

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού επιχορήγησης (όχι βάσει επιλέξιμων  δαπανών –τιμολογίων).

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από €11.000 έως €20.000 ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

 • €11.000 για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό γραφείο),
 • €16.000 για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την ανωτέρω περίπτωση (π.χ. παντοπωλείο).

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά €4.000 εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Το ποσοστό επιχορήγησης  ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 11000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 20000
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή
 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 2 Έτη, Συστημένη ≥ 1 Έτος
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 100%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 0
 • Δραστηριότη: Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση | Καφετέριες
 • Δαπάνες: Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Άλλο
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Συνεταιρισμος, Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγρότες
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται προσφορές και ενημερώσεις!!

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
No Internet Connection
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok