Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων - (ΤΑΑ) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιούχοι: Αγρο/κτηνοτροφικός Τομέας
 • Δραστηριότητα: Αγροτικά | Κτηνοτροφικά
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Κατάσταση Προγράμματος: Το πρόγραμμα έχει κλείσει
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 1
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 45%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΗΗΜΜΕΕΕΕ): Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 1
 • Δαπάνες: Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0