Το αγρόκτημα του μέλλοντος βρίσκεται στην Ολλανδία

Πώς μπορεί η ευρωπαϊκή γεωργία να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον και να εγγυηθεί μια υγιή, κερδοφόρα παραγωγή; Η απάντηση βρίσκεται

στις καινοτόμες μέθοδους παραγωγής και στις τεχνολογίες αιχμής, σύμφωνα με το ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen, το οποίο έχει δημιουργήσει το Αγρόκτημα του Μέλλοντος.

Πρόκειται για μια αγροτική εκμετάλλευση στην οποία οι ερευνητές του πανεπιστημίου εφαρμόζουν όλες εκείνες τις διαθέσιμες τεχνολογίες, ώστε να διαπιστωθούν τα οφέλη προς τους αγρότες.

Το αγρόκτημα διαθέτει δύο εργαστήρια πεδίου, ένα για την αγροοικολογία και ένα για την τεχνολογία. Εφαρμόζονται, επίσης, έργα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους πράσινους πόρους (ACRRES).

 

Το αγρόκτημα του μέλλοντος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το έργο Nefertiti που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης της καινοτομίας στη γεωργία και τη συμβολή σε έναν πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και έξυπνο αγροτικό τομέα για το μέλλον.

Στο συγκεκριμένο αγρόκτημα χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας, drones, αλλά και ρομπότ, ενώ η χρήση χημικών αγροεφοδίων είναι μηδαμινή. Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, η δημιουργία της σύγχρονης αυτής αγροτικής εκμετάλλευσης πραγματοποιήθηκε καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εύρεση λύσεων παραγωγής περισσότερων προϊόντων με λιγότερα μέσα.

Επίσης, χρειάζεται να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων. Το εγχείρημα υποστηρίζεται από το ολλανδικό υπουργείο Ανάπτυξης, από όπου και χρηματοδοτείται. Οι ερευνητές θα μελετήσουν την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της βιωσιμότητάς τους μέσω των νέων τεχνολογιών.

Επίσης, στόχος τους είναι να εξετάσουν την ανθεκτικότητα των φυτών σε ασθένειες και εχθρούς, αλλά και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.


Εκτύπωση   Email