Αποποίηση ευθυνών

Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Managing Innovative Investments ltd. Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Managing Innovative Investments ltd, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών:

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος της Managing Innovative Investments ltd ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρίας,  που πωλούνται και μέσω του επισήμου δικτύου επισήμων εμπόρων και πωλητών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Managing Innovative Investments ltd δεν αποτελούν προσφορά προς τον χρήστη και δεν δεσμεύουν την Managing Innovative Investments ltd ή οποιοδήποτε μέλος του επισήμου δικτύου της Managing Innovative Investments ltd. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπρόσθετη χρέωση. Η Managing Innovative Investments ltd δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο. Η Managing Innovative Investments ltd διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προειδοποίηση, τις αναγραφόμενες πληροφορίες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των τιμών, των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των εκδόσεων των προϊόντων και υπηρεσιών, των μελών του επισήμου δικτύου της Managing Innovative Investments ltd κλπ.

Πρόσβαση και Επέμβαση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι με την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια που επιβαρύνει την υποδομή της Managing Innovative Investments ltd και ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράγει, αλλοιώσει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσει τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Managing Innovative Investments ltd, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της Managing Innovative Investments ltd.

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο παρών δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Managing Innovative Investments ltd. Επίσης, τα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα, σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και σύμβολα σε σχέση με τα προϊόντα Hyundai που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους στην Managing Innovative Investments ltd, σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών ή σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του επισήμου δικτύου της Managing Innovative Investments ltd. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των όσων αποτελούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Managing Innovative Investments ltd. Ως χρήση ενδεικτικώς νοείται η αυτούσια ή με οποιοδήποτε τρόπο προσθήκη ή μεταβολή, διασκευή ή παραλλαγή μέρους ή του όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε σκοπό, όπως λχ. αναδημοσίευση, αναπαραγωγή κλπ. είτε με είτε χωρίς αναφορά στους δικαιούχους του δικτυακού τόπου και των περιεχομένων αυτού που αναφέρονται ανωτέρω.

Προσωπικά δεδομένα

Η Managing Innovative Investments ltd συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την καλύτερη ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα προϊόντα Hyundai. Ο χρήστης δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Managing Innovative Investments ltd των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς απευθείας προώθησης των προϊόντων Hyundai, όπως αναφέρεται στον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα του στην Managing Innovative Investments ltd, και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη συνέχεια, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν θα κοινοποιούνται εκτός της Managing Innovative Investments ltd, καθώς και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών, χωρίς την άδεια του χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Managing Innovative Investments ltd προσλαμβάνει τρίτες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του χρήστη, όπως αποστολή ενημερωτικών δελτίων, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, εκπλήρωση αιτημάτων κλπ. H Managing Innovative Investments ltd θα κοινοποιεί στις εταιρείες αυτές μόνο τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω.

Απαλλαγή ευθύνης

Η Managing Innovative Investments ltd, αν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες προκειμένου ο δικτυακός τόπος αυτός να είναι ασφαλής και απαλλαγμένος από κάθε ελάττωμα, εντούτοις δηλώνει ρητά ότι κάθε επίσκεψη στον δικτυακό τόπο αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Managing Innovative Investments ltd δεν αναγνωρίζει καμμία απολύτως ευθύνη της για τυχόν βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στον χρήστη σε σχέση με την επίσκεψή του αυτή ή/και τη χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου.

 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.