Πατέντες

Τι είναι Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα…
Τι μπορεί να κατοχυρωθεί ως Εμπορικό Σήμα • Ο κάτοχος του trademark δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα αλλά και να…
Για έναν σχεδιαστή, η εξασφάλιση των βιομηχανικών σχεδίων του έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να αντιγραφούν μπορεί να φαίνεται…
     Με την υπηρεσία Κατάθεσης Πνευματικών δικαιωμάτων οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτούν βέβαιη χρονολογία για το…