Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των καινοτόμων επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί τις εξέλιξης των μορφών του επιχειρείν παγκοσμίως, επιτάσσει και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας τους, υλοποίησης των πωλήσεων και εφαρμογής του Marketing.