Αγορά Επαγγελματικού Χώρου

Αγορά Επαγγελματικού Χώρου

 

Επαγγελματικό Ακίνητο παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη στις επιχειρήσεις για την αγορά επαγγελματικής στέγης. 

Χρηματοδοτεί:
την αγορά έτοιμου ή υπό κατασκευή επαγγελματικού ακινήτου

 • την αγορά οικοπέδου
 • την ανέγερση, αποπεράτωση, προσθήκη, επισκευή ή συντήρηση επαγγελματικού ακινήτου.

Ποσό Δανείου:

 • Από Ευρώ 10.000 έως:
 • το 75% του προϋπολογισμού κόστους αποπερατώσεως, προσθήκης, συντηρήσεως, επισκευής  του επαγγελματικού ακινήτου.
 • το 75% της εμπορικής αξίας του επαγγελματικού ακινήτου.

Διάρκεια:

 • Από 5 έως 20 έτη.

Επιτόκιο*:Δυνατότητα επιλογής:

 • Κυμαινόμενου επιτοκίου βάσει Ελάχιστου Δανειακού Επιτοκίου (Ε.Δ.Ε.) πλέον  περιθωρίου.
 • Σταθερού επιτοκίου για 3 ή 5 έτη ανάλογα με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.
 • Πλέον εισφοράς του Ν. 128/75, ήτοι 0,60%.

Μετά τη λήξη της διάρκειας σταθερού επιτοκίου και καθ΄όλη την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου, μπορείτε να επιλέξετε είτε κυμαινόμενο είτε ένα από τα εκάστοτε ισχύοντα σταθερά επιτόκια αυτής της κατηγορίας δανείου.

Τρόπος Εξυπηρετήσεως:

 • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Περίοδος Χάριτος:

 • Έως 6 μήνες για την αγορά ακινήτου και έως 2 έτη για ανέγερση, αποπεράτωση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Leasing για Μεταφορικά Μέσα »

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok