Leasing για Μεταφορικά Μέσα

Leasing για Μεταφορικά Μέσα

 

Οι ευέλικτες λύσεις leasing αυτοκινήτων Η Εταιρία μας μπορεί να συνεργασθεί με προμηθευτές (πωλητές) παγίου εξοπλισμού, όπως ιατρικών μηχανημάτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου, επιβατικών αυτοκινήτων κ.ά., που σας διευκολύνουν να αποκτήσετε τα επαγγελματικά οχήματα που χρειάζεται η επιχείρησή σας και να διαχειριστείτε το στόλο σας. Σας απαλλάσσουν από το άγχος που συνεπάγεται η ιδιοκτησία μεταφορικού μέσου και συνδυάζονται με ολοκληρωμένη κάλυψη οχήματος. Επιπλέον, με τη λήξη της μίσθωσης έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε το όχημά σας με καινούργιο.

 

Ουσιαστικά, ο προμηθευτής κατευθύνει τον υποψήφιο μισθωτή στην εταιρία Leasing, η οποία αξιολογεί και εγκρίνει κατά περίπτωση.

Απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως, μεγέθους και νομικής μορφής.

Leasing Επαγγελματικών Οχημάτων Λύσεις leasing για καινούργια ή μεταχειρισμένα επαγγελματικά αυτοκίνητα:

 • Φορτηγά δημοσίας χρήσεως
 • Φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως
 • Τουριστικά λεωφορεία
 • Ελαφρά πετρελαιοκίνητα φορτηγά

Το Leasing Επαγγελματικών Αυτοκινήτων προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανανέωσης οχήματος και αποφυγή κινδύνων απαξίωσης. Εξυπηρετεί:

 • Αυτοκινητιστές με άδεια εθνικών ή διεθνών μεταφορών
 • Επιχειρήσεις που μεταφέρουν με ίδια μέσα τα προϊόντα τους
 • Επιχειρήσεις διανομών και logistics
 • Τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία

Leasing Επιβατηγών Αυτοκινήτων

Λύσεις leasing για καινούργια ΙΧΕ αυτοκίνητα με δυνατότητα ανανέωσης οχήματος και αποφυγή κινδύνων απαξίωσης.

Vendor Leasing για Αυτοκίνητα και Φορτηγά

Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων και φορτηγών εκτεταμένης χρήσης και χαμηλής αξίας. Απευθύνεται τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες (τελικοί χρήστες), όσο και σε προμηθευτές (vendors).

Η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας εξασφαλίζει:

 • Ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης (Leasing)
 • Φορολογικά οφέλη μέσω της έκπτωσης των μισθωμάτων
 • Πρόσθετες παροχές από τον προμηθευτή, όπως συντήρηση κ.λπ.
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς του

Ο προμηθευτής εξασφαλίζει:

 • Αύξηση πωλήσεων χωρίς ανάλογη χρηματοδοτική επιβάρυνση
 • Παράκαμψη περιορισμού για ελάχιστο όριο σύμβασης μέσω της υπομίσθωσης
 • Ενίσχυση της ρευστότητας, αφού οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με μετρητά
 • Απλή και γρήγορη διαδικασία

Προϋποθέσεις συνεργασίας:

 • Πολυετής επιχειρηματική παρουσία
 • Τεχνογνωσία
 • Ποιοτικό πελατολόγιο

Διαδικασία:

 • Προσέλκυση πελατείας
 • Προετοιμασία φακέλου σε συνεργασία με τον υποψήφιο μισθωτή
 • Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος
 • Εξέταση αιτήματος
 • Εγκριτική Επιστολή στον πελάτη
 • Υπογραφή Γενικών Όρων Συμβάσεως
 • Συμφωνία πλαισίου συνεργασίας (τιμολογήσεις, κριτήρια, διαδικασία)
 • Εξόφληση του προμηθευτή τοις μετρητοίς.

Πλεονεκτήματα:

 • Εξόφληση τοις μετρητοίς
 • Ενίσχυση ρευστότητας
 • Άμεση εξυπηρέτηση και χρηματοδότηση των πελατών
 • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
 • Πλήρες φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων για τους προμηθευτές και τους πελάτες τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

1α. Προσφορά ή Προτιμολόγιο Προμηθευτή/των

1β. Άδεια οικοδομής – Όψεις – Τομές – Κατόψεις -Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα καλύψεως (Θεωρημένα από Πολεοδομία) – Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας – Κανονισμός συνιδιοκτησίας Για ακίνητα: Τίτλοι Ιδιοκτησίας 20 ετών με τα πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου (Βαρών – Ιδιοκτησίας – μεταγραφής μη διεκδικήσεως),νόμιμα επικυρωμένα – Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πωλητή και μισθωτή χρηματοδοτικής μισθώσεως

2. Αντίγραφο εντύπου Εφορίας (Ε9) (Δήλωση στοιχείων ακινήτων)

3. Αντίγραφο δηλώσεως ακινήτου περιουσίας εταιρίας

4. Αν προτείνονται εγγυητές: Φωτοτυπία ταυτοτήτων, Αντίγραφο εντύπου Εφορίας Ε9, Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών

5. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας

5α. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας των εταίρων και – για Ε.Π.Ε. – του διαχειριστή

5β. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας των κύριων μετόχων & των νομίμων εκπροσώπων

6. Αντίγραφα αναλυτικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος η εκκαθαριστικών σημειωμάτων εφορίας τριών τελευταίων ετών

7. Αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ τρέχοντος έτους

8. Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών μετά του προσαρτήματος και πρόσφατο ισοζύγιο (για Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρία όταν τηρούν εμπορικά βιβλία Γ’ κατηγορίας)

9. Οικονομοτεχνική μελέτη για νεοσύστατη επιχείρηση

10. Ασφαλιστική ενημερότητα

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Τα υπ’ αριθμ. 8 και 9 έγγραφα πρέπει να είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

2. Για την υπογραφή συμβάσεως απαιτείται πλήρης σειρά επικυρωμένων νομιμοποιητικών εγγράφων και επί ελευθέρων επαγγελματιών

δήλωση ενάρξεως επιτηδεύματος.

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok