Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας

Τρακτέρ και παρελκόµενα θα επιδοτούνται µε 40%, εξοπλισµός τεχνολογίας αιχµής και δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας µε 50% και θερµοκήπια, στάβλοι και καινοτόµα παρελκόµενα µε 60%

Συν 10% στην ενίσχυση για νέους αγρότες, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

Επιδότηση πρώτης εγκατάστασης, ποσού 30.000-42.500 ευρώ. Αν το επιθυµεί ο νέος αγρότης, θα µπορεί να επιλέξει να λάβει συμπληρωματικά καταβολή δανείου

Σελίδα 1 από 32