+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Σύστημα Ανταμοιβών και Κυρώσεων

  Θέλεις να αυξήσεις την παραγωγή σου θέτοντας κίνητρα στο προσωπικό;

   

  Μπορείς να ξεκινήσεις από τη δημιουργία ενός συστήματος ανταμοιβών και κυρώσεων!

  Το άτομο που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό για την επιχείρηση είναι το άτομο που έχει άμεση συμμετοχή στην επιτυχία ή αποτυχία της (συνεργατικό management). Αυτό το άτομο, είναι εκείνο που όταν μιλήσουμε για επέκταση και ανάπτυξη θα προσπαθήσει ακόμη περισσότερο για να κάνει την επιχείρηση να πετύχει.

   

  Συνεπώς, όταν αξιοποιείς τις ικανότητες των εργαζομένων και τους παρέχεις ισχυρά κίνητρα και κυρώσεις, τότε η επιχείρηση θα αυξήσει τα επίπεδα παραγωγής της.

   

  Οι άνθρωποι εργάζονται με σκοπό να ικανοποιήσουν ορισμένες ανάγκες τους. Στο βαθμό κατά τον οποίο οι ανάγκες τους ικανοποιούνται, έχουν τη διάθεση να προσφέρουν περισσότερη αλλά και ποιοτικότερη εργασία. Οι ανάγκες αυτές δεν είναι μόνο εκείνες που καλύπτονται με την αμοιβή, δηλαδή βιολογικές ανάγκες, αλλά και κοινωνικές ανάγκες ακόμα και ανάγκες για ανάπτυξη του πνεύματος. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη σύνδεση των προσωπικών τους στόχων με αυτούς της επιχείρησης.  

   

  Ορισμένοι παράγοντες, όπως η αμοιβή, η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας κλπ. θεωρούνται απαραίτητοι για να παραμείνει κανείς στην εργασία του χωρίς ωστόσο να αποτελούν κίνητρα για βελτίωση της αποδοτικότητάς του. Αντίθετα, άλλοι παράγοντες όπως, η επιτυχία, η αναγνώριση της απόδοσης και η εξέλιξη λειτουργούν ως κίνητρα για την αύξηση της επίδοσης στην εργασία.

   

  Από τι εξαρτάται ένα σύστημα ανταμοιβών και κυρώσεων

  Η δύναμη των συστημάτων ανταμοιβών και κυρώσεων φαίνεται να εξαρτάται από 3 συγκεκριμένους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, από το βαθμό που οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η ενίσχυση των προσπαθειών τους θα οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης, από το βαθμό που η αύξηση της απόδοσης θα οδηγήσει σε αύξηση των αμοιβών και από το βαθμό που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιθυμούν τις αμοιβές αυτές. Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, οι αμοιβές ορίζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές αφορούν το αίσθημα επιτυχίας, ανάπτυξης, ολοκλήρωσης κλπ. ενώ οι εξωτερικές συνδέονται με τη χρηματική αμοιβή, παροχές, προαγωγή κλπ.

   

  Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων είναι πολύ σημαντικό να εργάζονται σε κατάσταση ισορροπίας. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο οι στόχοι της επιχείρησης να είναι αρμονικοί με τα κοινωνικά ιδεώδη και οι λειτουργίες της να έχουν συνέπεια και συνάφεια με τους στόχους της.

   

  Καθώς έχουν αναπτυχθεί διάφορα συστήματα ανταμοιβών και κυρώσεων, πρωταρχική ανάγκη πριν τη δημιουργία του δικού σου συστήματος είναι να οριστεί η βάση του. Θα βασίζεται δηλαδή στην προσωπική παραγωγή κάθε εργαζομένου ανάλογα με τη θέση του ή συνολικά στην απόδοση της επιχείρησης ή σε έναν συνδυασμό και των δύο. Κάθε σύστημα ανταμοιβών και κυρώσεων πρέπει να είναι διαφορετικό αλλά παράλληλα θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό της προσωπικής παραγωγής αλλά και στη συνολικότερη απόδοση της επιχείρησης.

   

  Είδη κινήτρων και κυρώσεων

  Επίσης, σ’ αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύψεις τι είδους κίνητρα και κυρώσεις επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με το μηνιαίο τους εισόδημα και δεν θα θεωρούσαν άσχημη ιδέα μια χρηματική επιβράβευση αλλά δεν θα έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό για αυτή.

   

  Το σύστημα ανταμοιβών και κυρώσεων δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται σε χρηματική επιβράβευση αλλά μπορεί για παράδειγμα να είναι μία εκδρομή. Ακόμα, θα πρέπει να αποφασίσεις αν οι ανταμοιβές και οι κυρώσεις θα αφορούν μεμονωμένα τον κάθε εργαζόμενο ή τις ομάδες. Οι άνθρωποι παρακινούνται από διάφορους άλλους παράγοντες, πέρα των χρημάτων, και μάλιστα η επίδρασή τους είναι πολύ ισχυρή. Η εργασία από μόνη της δεν αποτελεί κίνητρο για να αυξήσει κανείς την αποδοτικότητά τους. Οι προσδοκίες ενός ατόμου από την εργασία του είναι που δρουν και εν τέλει τον υποκινούν.

   

  Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα σύστημα κυρώσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να αφορούν την αλλαγή της θέσης ενός ατόμου, την υποβάθμιση ή απομάκρυνσή του, την αναγκαστική εκπαίδευση κλπ. Σ’ αυτή τη διαδικασία είναι εξίσου σημαντικό να ορίσει κανείς τις συμπεριφορές οι οποίες επιφέρουν επιβράβευση και εκείνες που επιφέρουν κυρώσεις. Οι συμπεριφορές αυτές θα πρέπει να ορίζονται με βάση την κουλτούρα της επιχείρησης, το όραμά της αλλά και τους προκαθορισμένους προς επίτευξη στόχους της.

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προσλήψεις Αξιολόγηση Νέου Προσωπικού »

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok