On-line Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, Customer Relation Management ( CRM  ), Τι είναι?

D-CRM Αρχική

To DiKE-CRM αναφέρεται σε μεθοδολογίες, λογισμικό και δυνατότητες Διαδικτύου που επιτρέπουν στις εταιρείες να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους τρέχοντες και δυνητικούς πελάτες

Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν εφαρμογές λογισμικού CRM για να οργανώνουν, να αυτοματοποιούν και να συγχρονίζουν πωλήσεις, μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη

Οι λύσεις CRM παρέχουν στις εταιρείες τα δεδομένα πελατών που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα που θέλουν οι πελάτες τους, να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, cross-sell και up-sell αποτελεσματικότερα, να κλείνουν προσφορές, να διατηρούν τους τρέχοντες πελάτες και να τους κατανοούν καλύτερα.

1.1 Τι καλύτερο παρέχει το D-CRM

Σε σχέση με άλλα On-line CRM το DiKE-CRM υπερέχει με τα παρακάτω Χαρακτηριστικά

 • Αρχική (Σελίδα Γενικής Παρακολούθησης) Πολύ εύκολη παραμετροποίηση για εξατομικευμένη οπτική, με drag&drop μέθοδο.
 • Ψηφιακή Υπογραφή για τον κάθε Χρήστη
 • Χάρτες Google Εμφανίζεται στα πεδία διευθύνσεων.
 • Διαχείριση Απορρήτου Δεδομένων (GDPR)
 • Πίνακες Kanban
 • Ροή παρακολούθηση για κάθε καταχωρημένη οντότητα (επαφή, εταιρία  πελάτη, Προϊστάμενο, Υφιστάμενο, κτλ) το κάθε έκβαση.
 • Εξαγωγή στο Excel
 • Εξαγωγή σε CSV
 • Εκτύπωση σε PDF
 • Εισαγωγή Αρχείων Επαφών, Πελατών, Εταιριών, κτλ
 • Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν δωρεάν “Υπηρεσία Υποστήριξης” πελατών μέσω email με το αντίστοιχο σύστημα “Υποθέσεων” που χρησιμοποιούμε και για τους πελάτες της DiKE.
D-CRM Kanbal, Κανμπαν
Εικόνα1.2:           Πίνακες Kanban

2. CRM δυνατότητες

2.1 STARTER (ομάδα Υπηρεσιών)

Κεντρική Διαχείριση: Είναι το σημείο αναφοράς του άυλου κεφαλαίου της κάθε εταιρίας. Με εξαιρετική δυνατότητα ο κάθε Προϊστάμενος να παρακολουθεί τις κατευθύνσεις των Υφισταμένων. 

 • Διαχείριση επιπέδων Χρηστών Υπάρχει πολύ-επίπεδη διαχείριση, Προϊσταμένου <-> Υφισταμένων, παρακολούθηση των κινήσεών τους, φιλτραρισμένη πρόσβαση και πληροφόρηση κατά επιλογή.
 • Επαφές Η επαφή μπορεί να σχετίζεται με πολλές Εταιρίες (Ιδιοκτησίες σας) με συγκεκριμένους ρόλους σχέσεων.
 • Ημερολόγιο Ο χρήστης μπορεί να δει χρονοδιαγράμματα συναδέλφων. Ακόμα επιτρέπει την Αποστολή Προσκλήσεων για τη συνάντηση ή την κλήση των παρευρισκομένων. Οι Προσκλήσεις μπορούν να σταλούν στους χρήστες, τις επαφές ή τους Εν-δυνάμει Συνδέσμους που συμμετέχουν σε σύσκεψη ή κλήση.
  • Εργασίες Που αναθέτονται στον καθένα (και με δυνατότητα προβολής ανά στάδιο διαδικασίας ολοκλήρωσης μέσω Πίνακα Kanban)
  • Κλήσεις Που αναθέτονται στον καθένα
  • Συναντήσεις Που αναθέτονται στον καθένα (ανατεθειμένες σε περισσότερο από έναν χρήστη
 • Εταιρίες Πελάτες Καταχωρείτε ξεχωριστά την οντότητα την εταιρίας πελάτη-σας με όσες επαφές σχετίζονται με αυτήν
 • Email Λογαριασμοί. Αυτόματη αρχειοθέτηση email από προσωπικούς SMTP ή ομαδικούς λογαριασμούς IMAP. Τα εισερχόμενα μηνύματα email συνδέονται αυτόματα με τις αντίστοιχες εγγραφές (Επαφές, Εταιρίες Πελάτες, κτλ).
  • Εξερχόμενα μηνύματα email,
  • Φίλτρα email
  • Φάκελοι email
  • Πολλές διευθύνσεις email ανά Χρήστη.
  • Υπογραφή email,
  • Επισύναψη αρχείων - εγγράφων

2.2 MARKETING (ομάδα Υπηρεσιών)

Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ: Αυτοματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία μάρκετινγκ, με δυνατότητες που περιλαμβάνουν διαχείριση καμπάνιας και email, κύριες αναφορές και αναλύσεις. 

 • Αναφορές (Reports) Επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους.
 • Δύο τύποι αναφορών: Λίστα και Πλέγμα. Η λίστα αποτελεσμάτων παρουσιάζει τον κατάλογο των εγγραφών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα αποτελέσματα αναφορών του πλέγματος συνοψίζονται σε ομάδες που ομαδοποιούνται με συγκεκριμένα πεδία. Αυτές οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν ως γράφημα.
  • Τα αποτελέσματα των αναφορών μπορούν να αναπαρασταθούν ως διαγράμματα. Διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων: Οριζόντια γραμμή, κάθετο μπαρ, πίτα, γραμμή.
  • Όλες οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν στον πίνακα ελέγχου.
  • Λόγω της ευρηστίας του DiKE-CRM είναι εύκολη η δημιουργία αναφοράς με μερικά κλικ.
  • Η πρόσβαση στα αρχεία αναφορών μπορεί να ελέγχεται χρησιμοποιώντας ρόλους.
  • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναφοράς στο Excel.
  • Συγχρονισμός αποτελέσματος αναφοράς με λίστα στόχων. Δυνατότητα να συμπληρωθεί η λίστα στόχων από την αναφορά.
  • Δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων αναφορών λίστας σε συγκεκριμένους χρήστες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
  • Χρήση αναφορών ως φίλτρα στην προβολή λίστας.
  • Λεπτομερείς πίνακες προβολής που εμφανίζουν αποτελέσματα αναφοράς
 • Εν-Δυνάμει Η Επαφή με την οποία είμαστε μη προσδιορισμένη συνεργασία / υπό-ολοκλήρωση έναρξης συνεργασίας
 • Καμπάνιες Οι Καμπάνιες Marketing Email είναι ένας τέλειος τρόπος για να διατηρείτε επαφή με τους πελάτες σας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της καμπάνιας μάρκετινγκ μέσω email είναι η τμηματοποίηση της αγοράς στόχου, η οποία επιτρέπει τη διάσπαση των πελατών σε διάφορες ομάδες βάσει των σχετικών κριτηρίων, όπως η βιομηχανία, η ηλικία, η τοποθεσία κλπ. Και η δημιουργία εξατομικευμένων καμπανιών για αυτούς.
  • Marketing Μαζικών Email
  • Μαζικά Email Λίστες στόχων
 • Πρότυπα email (Templates)
 • Λίστες Στόχοι Ας εξηγήσουμε την λειτουργία των «Λιστών Στόχων» με ένα παράδειγμα. Ας φανταστούμε ότι η διοίκηση της εταιρείας μας θέλει να δημιουργήσει μια εκστρατεία μάρκετινγκ για τις επαφές που δημιουργήθηκαν πέρυσι. Για να δημιουργήσουμε μια τέτοια καμπάνια, πρέπει να ορίσουμε μια λίστα στόχων που θα περιλαμβάνει το προαναφερθέν τμήμα των επαφών μας.

2.3 SALES (ομάδα Υπηρεσιών)

Αυτοματοποίηση πωλήσεων (SFA): Αυτό-ενσωματώνει και Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ευκαιριών, της προσφοράς και της διαχείρισης παραγγελιών, των προβλέψεων πωλήσεων, της διαχείρισης παραγγελιών, της εκπλήρωσης και της διαχείρισης κινήτρων. 

 • Αναφορές (Reports) {Βλέπε « MARKETING (ομάδα Υπηρεσιών)» }
 • Έγγραφα (και Φάκελοι). Οργανωμένη αρχειοθέτηση αρχείων σε σύστημα φακέλων, τα οποία διαμοιράζονται κατ’ επιλογή σε Χρήστες – συνεργάτες ή και πελάτες, με πρόσθετη δυνατότητα ημερομηνίας διαγραφής.
 • Ευκαιρίες είναι δυνητικές ή πραγματικές πωλήσεις σε νέους ή τακτικούς πελάτες (B2B) ή οργανισμούς (B2C). Κάθε ευκαιρία περνάει από διάφορα στάδια του κύκλου πωλήσεων, όπως η πιστοποίηση, η αναζήτηση, η πρόταση και η διαπραγμάτευση, πριν κλείσει Κερδισμένη ή Χαμένη. Κάθε ευκαιρία περιλαμβάνει επίσης ένα ποσοστό πιθανότητας που επιτρέπει τη δημιουργία προσεκτικών προβλέψεων πωλήσεων.
 • Προβλέψεις (Forecasting) Οι έξυπνοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων γνωρίζουν ότι η επιτυχής και αξιόπιστη πρόβλεψη εσόδων δεν αποτελεί μόνο τη βασική στρατηγική για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των πωλήσεων, αλλά και ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αν και η πρόβλεψη των εσόδων σήμερα είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να προβλέψουμε το εισόδημα της εταιρείας και να επιλέξουμε τις σωστές προσφορές εργασίας, πολλοί διευθυντές πωλήσεων δυσκολεύονται να την δημιουργήσουν. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι η πλατφόρμα DiKE-CRM είναι χρήσιμη για την επιχείρησή σας, καθώς θα σας βοηθήσει να βγείτε από αυτό το μπλεγμένο ιστό τις πρόβλεψης πωλήσεων.
 • Προσφορές  Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών με τις ποσότητες και τις τιμές που προσφέρετε στους πελάτες. Προσφορά μπορεί να δημιουργηθεί από “Ευκαιρία”. Η Προσφορά μπορεί να μετατραπεί σε “Παραγγελία” και “Τιμολόγιο”.
 • Διαχείριση Υπηρεσιών / Προϊόντων Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με “Ευκαιρία” ή και τις “Προσφορές”.
D-CRM Kanbal, Κανμπαν
Εικόνα 2.1:          Πίνακες Ευκαιριών

2.4 SERVICE (ομάδα Υπηρεσιών)

Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών: Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν διαχείριση περιπτώσεων (Υποθέσεις) και εισιτηρίων (Tickets), πύλες πελατών, παρακολούθηση χρόνου (Υλοποίησης, επίλυσης) και διαχείριση γνώσης (Γνωσιακή Βάση). 

 • Υποθέσεις (Cases) παρέχουν μια δυνατότητα εντοπισμού ζητήματος (προβλήματος, παραπόνου, Ζημιάς κτλ). Είναι μια κύρια πτυχή της εξυπηρέτησης πελατών στο DiKE-CRM. Ο όρος Εισιτηρίων (Ticket) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για υποθέσεις. Μια Υπόθεση μπορεί να συσχετιστεί με έναν λογαριασμό ή / και με πολλές επαφές. Νέες Υποθέσεις μπορούν να δημιουργηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
  • Μη αυτόματα από χρήστες DiKE-CRM.
  • Μη αυτόματα από χρήστες της πύλης πελατών.
  • Αυτόματα, όταν ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήρθε σε ένα συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο.
 • Prioritizing (Διαχείριση Προτεραιοτήτων)
 • Πύλη (πρόσβασης) Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα και λειτουργίες του DiKE-CRM για τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Έπειτα μπορείτε να δημιουργήσετε όσες διαφορετικές πύλες θέλετε. Κάθε πύλη μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις, πίνακα ελέγχου, λίστα χρηστών, ρυθμίσεις ελέγχου πρόσβασης.
 • Γνωσιακή Βάση Η Γνωσιακή Βάση παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας άρθρων. Τα άρθρα υποτίθεται ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα για πελάτες ή βοηθούν τους χρήστες DiKE-CRM να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.
  • Επιλογή αν ένα άρθρο μπορεί να  είναι "Αδημοσίευτό" ή "Δημοσιευμένο"
  • Δυνατότητα να καθοριστεί με ποια "Πύλη Πρόσβασης" σχετίζεται.
  • Δυνατότητα να καθοριστεί ημερομηνία λήξης, (τότε το άρθρο θα αποκρύπτεται αυτόματα από την πύλη, εκείνη την ημερομηνία).
  • Δυνατότητα να καθοριστεί μια γλώσσα για ένα άρθρο. Το άρθρο θα εμφανίζεται μόνο για εκείνους τους χρήστες της πύλης που έχουν αυτή τη γλώσσα.
  • Μια παραγγελία στην οποία αναφέρονται τα άρθρα μπορεί να χειριστεί με δράσεις στο αναπτυσσόμενο μενού ενός συγκεκριμένου άρθρου.

Τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μπορούν να σχετίζονται με τα αρχεία Υποθέσεων, παρέχοντας μια γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες από ένα αρχείο καταγραφής.

3. Πρόσθετες Υπηρεσίες

3.1 Multichannel (FB, WhatsUp, Viber, κτλ)

Η επικοινωνία με τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες στον τομέα των πωλήσεων είναι εξαιρετικά σημαντική. Και για τους πωλητές αγαθών ή υπηρεσιών είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της επαφής (ειδικά αν πρόκειται για εισερχόμενη κλήση) να είναι σε θέση να ανοίξει γρήγορα το υπάρχον ιστορικό επικοινωνίας με αυτόν τον πελάτη, πληροφορίες σχετικά με αυτόν, ιστορικό παραγγελιών. Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέτουν ιστορικό επικοινωνίας των πελατών των κοινωνικών δικτύων και άλλων.

 • Με το εργαλείο "Multichannel DiKE-CRM" (Επικοινωνία πολλαπλών καναλιών) σας επιτρέπει να διατηρείτε ένα ιστορικό επικοινωνίας με λογαριασμούς, επαφές και οδηγούς μέσω οποιωνδήποτε καναλιών επικοινωνίας. Η ίδια η ενότητα σάς επιτρέπει να προσθέτετε και να προβάλλετε μηνύματα με μη-αυτόματο τρόπο. Απαιτείται μια πρόσθετη μονάδα για την αυτόματη αποστολή και λήψη μηνυμάτων για κάθε κανάλι. Για μια άνετη χρήση, η ενότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία τύπων καναλιών στο DiKE-CRM (για παράδειγμα, WhatsApp, LinkedIn, Xing, Facebook) και τα ίδια τα κανάλια (για παράδειγμα, η σελίδα facebook της Mary).

3.2 VoIP Συγχρονισμός

 • Επιτρέπει την σύνδεση του DiKE-CRM με το Asterisk server μέσω του Interface Manager του Asterisk (AMI), της υπηρεσίας Twilio και του διακομιστή Starface.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

    • Δυνατότητα Call-to-Call.
    • Εμφάνιση εισερχόμενων - εξερχόμενων κλήσεων.
    • Γρήγορη πρόσβαση στο ιστορικό του καλούντος.
    • Προσθέστε εύκολα ένα σχόλιο στην κλήση.
    • Καταγράψτε μια κλήση στο DiKE-CRM με ένα κλικ.

3.3 Google / Outlook Συγχρονισμός

Χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα προώθησης των επαφών και των Εν-Δυνάμει του D-CRM στις επαφές του Google / Outlook.
 • Δυνατότητα επιλογής ομάδων Επαφών Google / Outlook.
 • Διαθέσιμα πεδία: Όνομα, Περιγραφή, Διευθύνσεις email, Αριθμοί τηλεφώνου και Όνομα Εταιρίας.

3.4 Real Estate

 • Η επέκταση Real Estate προσθέτει δύο τύπους οντοτήτων: Ιδιότητες και Αιτήματα. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε ποιες Ιδιοκτησίες αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριμένο Αίτημα και αντίστροφα. Δημιουργήστε μια νέα Ευκαιρία εάν ένας πελάτης ενδιαφέρεται για μια ιδιότητα, αποκρύψτε ιδιότητες που δεν ενδιαφέρει ένας πελάτης. Αυτή η επέκταση μετατρέπει το DiKE-CRM σε ισχυρή εφαρμογή για Μεσίτες Ακινήτων.

3.5 ChatBot (FB, Viber, κτλ)

Το εργαλείο “ChatBot DiKE-CRM" είναι η επέκταση του εργαλείου “3.1 Multichannel” Δηλαδή ή επικοινωνία πολλαπλών καναλιών με online αυτόματη-καταχώριση των διαλόγων).

3.6 MailChimp Συγχρονισμός

 • Eπιτρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες από αποστολές καμπάνιας στο MailChimp και να τις συνδέετε με στόχους στο D-CRM (επαφές, λογαριασμοί, Εν-Δυνάμει και χρήστες).

Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Δημιουργία καμπανιών και λιστών του MailChimp μέσα στο DiKE-CRM.
  • Συγχρονισμός λιστών στόχων από το DiKE-CRM στο MailChimp.
  • Προβολή δραστηριότητας στόχου:
  • Αν ο στόχος έλαβε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Αν το e-mail άνοιξε?
  • Είτε συνδέσεις με κλικ,
  • Αν ένας στόχος αναπήδησε ή δεν έχει εγγραφεί;
  • Συγχρονισμός πληροφοριών στόχου από το DiKE-CRM στο MailChimp.
  • Η δυνατότητα χαρτογράφησης πεδίων στόχου μεταξύ DiKE-CRM και MailChimp.

4. Αξίες Βασικών Υπηρεσιών

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.