"Έρευνα & Εφαρμοσμένη Καινοτομία" - Αναπτυξιακός 2022-2027

Έρευνα & Εφαρμοσμένη Καινοτομία - Αναπτυξιακός Έρευνα & Εφαρμοσμένη Καινοτομία - Αναπτυξιακός

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Αναμένεται (Αύγουστο 2022)

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Αναμένεται 

"Στόχος του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη."

Συντομεύσεις

s.dike.gr/an-resinn

1.0 οι Πυλώνες πάνω στους οποίους Στηρίζεται ο νέος νόμος

1. Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία

Image

2. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Image

3. Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

4. Στόχοι του ΕΣΠΑ 2021-2027

Image

5. Στρατηγική για τη βιομηχανία

Image

6. Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Image

7. Προσαρμογή στις ανάγκες της σημερινής Ελληνικής και Διεθνούς Πραγματικότητας

1.1.α Μέγιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων= 10.000.000€

1.1.β Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων=

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

(ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΤΥΠΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Κοιν.Σ.Επ.),

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (ΑΣ), ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΟΠ) &

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΕΣ)

50.000€

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

100.000€

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

150.000€

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΑΔΕΣ (CLUSTERS) & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

250.000€

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή Ατομικές Εταιρίες

500.000€

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

20% – 75%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ:

Κατ’ ελάχιστον 25%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ /ΕΤΑΙΡΩΝ ή/& ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ή/& ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΔΑΝΕΙΟ)

 

1.2 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Στην αναζήτησή σας με αριθμούς, να βάζετε τελεία μετά από κάδε 2 αριθμούς. π.χ. 00.00.00.00 ή 00.0
ΚΩΔΙΚΟΙΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
01.1Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
01.11Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
01.11.1Καλλιέργεια σιταριού
01.11.11Καλλιέργεια σκληρού σιταριού
01.11.12Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι
01.11.12.01Καλλιέργεια μαλακού σιταριού
01.11.2Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20Καλλιέργεια αραβόσιτου
01.11.20.01Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου
01.11.3Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης
01.11.31Καλλιέργεια κριθαριού
01.11.32Καλλιέργεια σίκαλης
01.11.33Καλλιέργεια βρώμης
01.11.4Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών
01.11.41Καλλιέργεια σόργου
01.11.42Καλλιέργεια κεχριού
01.11.49Καλλιέργεια άλλων δημητριακών
01.11.5Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών
01.11.50Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών
01.11.6Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά
01.11.61Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά
01.11.61.01Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων
01.11.62Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά
01.11.69Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά
01.11.7Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.71Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.72Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.73Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.74Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.75Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.79Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα
01.11.8Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων
01.11.81Καλλιέργεια σπόρων σόγιας
01.11.82Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος
01.11.83Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)
01.11.84Καλλιέργεια βαμβακόσπορων
01.11.9Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων
01.11.91Καλλιέργεια λιναρόσπορου
01.11.92Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού
01.11.93Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης
01.11.94Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού
01.11.95Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου
01.11.99Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)
01.12Καλλιέργεια ρυζιού
01.12.1Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο
01.12.10Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο
01.12.10.01Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού
01.13Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
01.13.1Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους
01.13.11Καλλιέργεια σπαραγγιών
01.13.12Καλλιέργεια λάχανων
01.13.13Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων
01.13.13.01Καλλιέργεια κουνουπιδιών
01.13.14Καλλιέργεια μαρουλιών
01.13.15Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)
01.13.16Καλλιέργεια σπανακιού
01.13.17Καλλιέργεια αγκινάρων
01.13.19Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους
01.13.2Καλλιέργεια πεπονοειδών
01.13.21Καλλιέργεια καρπουζιών
01.13.29Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών
01.13.29.01Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου
01.13.29.02Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου
01.13.3Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)
01.13.31Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους capsicum)
01.13.31.01Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου
01.13.31.02Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου
01.13.32Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών
01.13.32.01Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου
01.13.32.02Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου
01.13.33Καλλιέργεια μελιτζάνων
01.13.33.01Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου
01.13.33.02Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου
01.13.34Καλλιέργεια ντοματών
01.13.34.01Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.02Καλλιέργεια ντοματών - αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.03Καλλιέργεια ντοματών - πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)
01.13.34.04Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών
01.13.34.05Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου
01.13.34.06Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου
01.13.39Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.
01.13.39.01Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού
01.13.39.02Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου
01.13.39.03Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου
01.13.39.04Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου
01.13.39.05Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου
01.13.39.06Καλλιέργεια μπάμιας
01.13.39.07Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου
01.13.39.08Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου
01.13.4Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών
01.13.41Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών
01.13.42Καλλιέργεια σκόρδων
01.13.42.01Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά
01.13.43Καλλιέργεια κρεμμυδιών
01.13.43.01Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά
01.13.44Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών
01.13.49Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)
01.13.5Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη
01.13.51Καλλιέργεια πατατών
01.13.52Καλλιέργεια γλυκοπατατών
01.13.53Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)
01.13.59Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη
01.13.6Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων
01.13.60Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων
01.13.60.01Παραγωγή κολοκυθόσπορου
01.13.7Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων
01.13.71Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων
01.13.72Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων
01.13.8Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών
01.13.80Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών
01.13.80.01Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)
01.13.80.02Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus
01.13.80.03Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών
01.13.9Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
01.13.90Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
01.14Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
01.14.1Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
01.14.10Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
01.15Καλλιέργεια καπνού
01.15.1Καλλιέργεια καπνού
01.15.10Καλλιέργεια καπνού
01.15.10.01Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου
01.15.10.02Καλλιέργεια καπνού τύπου "Virginia”
01.15.10.03Καλλιέργεια καπνού τύπου "Κάμπα- Κούλακ"
01.15.10.04Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπασμά"
01.15.10.05Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπέρλεϋ"
01.15.10.06Καλλιέργεια καπνού τύπων "μαύρα" και "τσεμπέλια"
01.16Καλλιέργεια ινωδών φυτών
01.16.1Καλλιέργεια ινωδών φυτών
01.16.11Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη
01.16.12Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)
01.16.19Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.
01.19Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών
01.19.1Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
01.19.10Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
01.19.10.01Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή
01.19.10.02Καλλιέργεια βίκου
01.19.10.03Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών
01.19.10.04Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)
01.19.10.05Καλλιέργεια σπόρων μηδικής
01.19.2Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων
01.19.21Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων
01.19.21.01Παραγωγή αποξηραμένων φυτών
01.19.22Καλλιέργεια σπόρων ανθέων
01.19.3Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών· άλλων φυτικών πρώτων υλών
01.19.31Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών
01.19.39Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.
01.2Πολυετείς καλλιέργειες
01.21Καλλιέργεια σταφυλιών
01.21.1Καλλιέργεια σταφυλιών
01.21.11Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών
01.21.12Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά
01.21.12.03Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής
01.21.12.04Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας
01.21.12.05Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD
01.21.12.06Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων
01.21.12.07Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών
01.22Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
01.22.1Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
01.22.11Καλλιέργεια αβοκάντο
01.22.12Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών και παρόμοιων φρούτων
01.22.12.01Καλλιέργεια μπανανών
01.22.12.02Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου
01.22.13Καλλιέργεια χουρμάδων
01.22.14Καλλιέργεια σύκων
01.22.14.01Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά
01.22.14.02Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά
01.22.19Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων
01.23Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
01.23.1Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
01.23.11Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ
01.23.11.01Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ
01.23.12Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων
01.23.12.01Καλλιέργεια λεμονιών
01.23.13Καλλιέργεια πορτοκαλιών
01.23.13.01Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"
01.23.13.02Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών
01.23.13.03Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων
01.23.14Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων
01.23.14.01Καλλιέργεια μανταρινιών
01.23.19Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών
01.24Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
01.24.1Καλλιέργεια μήλων
01.24.10Καλλιέργεια μήλων
01.24.2Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
01.24.21Καλλιέργεια αχλαδιών
01.24.21.01Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου "κοντούλες"
01.24.22Καλλιέργεια κυδωνιών
01.24.23Καλλιέργεια βερίκοκων
01.24.24Καλλιέργεια κερασιών
01.24.25Καλλιέργεια ροδάκινων
01.24.25.01Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων
01.24.26Καλλιέργεια νεκταρινιών
01.24.27Καλλιέργεια δαμάσκηνων
01.24.27.01Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα
01.24.27.02Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά
01.24.28Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)
01.24.29Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.
01.24.29.01Καλλιέργεια βύσσινων
01.24.29.02Καλλιέργεια κορόμηλων - τζάνερων
01.24.29.03Καλλιέργεια λωτών
01.24.29.04Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)
01.25Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος
01.25.1Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium
01.25.11Καλλιέργεια ακτινίδιων
01.25.12Καλλιέργεια σμέουρων
01.25.12.01Καλλιέργεια βατόμουρων
01.25.13Καλλιέργεια φραουλών
01.25.13.01Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης
01.25.19Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.
01.25.2Καλλιέργεια σπόρων καρπών
01.25.20Καλλιέργεια σπόρων καρπών
01.25.3Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)
01.25.31Καλλιέργεια αμύγδαλων
01.25.32Καλλιέργεια κάστανων
01.25.33Καλλιέργεια φουντουκιών
01.25.34Καλλιέργεια φιστικιών
01.25.34.01Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας
01.25.34.02Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης
01.25.35Καλλιέργεια καρυδιών κοινών
01.25.39Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)
01.25.9Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.
01.25.90Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.
01.25.90.01Καλλιέργεια ροδιών
01.26Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
01.26.1Καλλιέργεια ελιών
01.26.11Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών
01.26.12Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου
01.26.2Καλλιέργεια ινδικής καρύδας
01.26.20Καλλιέργεια ινδικής καρύδας
01.26.9Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών
01.26.90Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών
01.27Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
01.27.1Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
01.27.11Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι
01.27.12Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού
01.27.13Καλλιέργεια φύλλων μάτε
01.27.14Καλλιέργεια σπόρων κακάου
01.28Καλλιέργεια καρυκευτικών, αρωματικών, θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών
01.28.1Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα
01.28.11Καλλιέργεια πιπεριού (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο
01.28.12Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), που διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες
01.28.13Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που διαθέτονται ακατέργαστα
01.28.14Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου, κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που διαθέτονται ακατέργαστα
01.28.14.01Καλλιέργεια γλυκάνισου
01.28.15Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη
01.28.16Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα
01.28.17Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη
01.28.18Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη
01.28.19Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα
01.28.19.01Καλλιέργεια κρόκου
01.28.2Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου
01.28.20Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου
01.28.3Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς
01.28.30Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς
01.28.30.01Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
01.29Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
01.29.1Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)
01.29.10Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)
01.29.2Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα
01.29.20Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα
01.29.3Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
01.29.30Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
01.3Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.30Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.30.1Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών
01.30.10Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών
01.30.10.01Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα
01.30.10.02Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.03Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.04Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.05Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.06Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα
01.30.10.07Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.08Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.09Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.10Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.11Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών - ανθωδών, εσωτερικού χώρου
01.30.10.12Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου
01.30.10.13Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]
01.30.10.14Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα
01.30.10.15Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών
01.30.10.16Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα
01.30.10.17Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων
01.30.10.18Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα
01.30.10.19Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.20Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.21Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα
01.30.10.22Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.23Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου
01.30.10.24Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων
01.30.10.25Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων
01.30.10.26Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου
01.30.10.27Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς
01.30.10.28Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου
01.30.10.29Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων
01.30.10.30Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών
01.30.10.31Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου
01.30.10.32Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.30.10.33Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
01.4Ζωική παραγωγή
01.41Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
01.41.1Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
01.41.10Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
01.41.10.01Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
01.41.10.02Εκτροφή αγελάδων ελεύθερης βοσκής κρεατοπαραγωγής
01.41.10.03Εκτροφή αγελάδων μεικτής κατεύθυνσης
01.41.2Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
01.41.20Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
01.42Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
01.42.1Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
01.42.11Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, εκτός των μοσχαριών, που διαθέτονται ζώντα
01.42.12Εκτροφή μοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
01.42.12.01Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης
01.42.2Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών
01.42.20Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών
01.43Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
01.43.1Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.43.10Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.44Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
01.44.1Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές
01.44.10Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές
01.45Εκτροφή αιγοπροβάτων
01.45.1Εκτροφή αιγοπροβάτων, που διαθέτονται ζώντα
01.45.11Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.45.11.01Εκτροφή προβάτων πάχυνσης
01.45.12Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.45.12.01Εκτροφή αιγών πάχυνσης
01.45.2Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα
01.45.21Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος
01.45.22Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος
01.45.3Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά
01.45.30Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά
01.46Εκτροφή χοίρων
01.46.1Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.46.10Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα
01.46.10.01Εκτροφή χοιρομητέρων
01.47Εκτροφή πουλερικών
01.47.1Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα
01.47.11Εκτροφή κοτόπουλων, που διαθέτονται ζώντα
01.47.11.01Εκτροφή κοτόπουλων αβγοπαραγωγής
01.47.11.02Εκτροφή πουλερικών κλπ για λογαριασμό τρίτων
01.47.11.03Εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
01.47.12Εκτροφή γαλοπούλων, που διαθέτονται ζωντανές
01.47.13Εκτροφή χηνών, που διαθέτονται ζωντανές
01.47.14Εκτροφή παπιών και φραγκόκοτων, που διαθέτονται ζωντανές
01.47.2Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
01.47.21Παραγωγή αβγών κότας με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
01.47.22Παραγωγή αβγών άλλων πουλερικών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
01.47.23Παραγωγή αβγών επώασης
01.47.23.01Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών
01.49Εκτροφή άλλων ζώων
01.49.1Εκτροφή άλλων ζώων, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
01.49.11Εκτροφή κουνελιών κατοικίδιων, που διαθέτονται ζώντα
01.49.12Εκτροφή πτηνών π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
01.49.12.01Εκτροφή ορτυκιών
01.49.12.02Εκτροφή περδίκων
01.49.12.03Εκτροφή στρουθοκαμήλων
01.49.12.04Εκτροφή ωδικών πτηνών
01.49.13Εκτροφή ερπετών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) και διαθέτονται ζώντα
01.49.19Εκτροφή άλλων ζώων π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
01.49.19.01Εκτροφή βατράχων
01.49.19.02Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.19.03Εκτροφή σκυλιών, γατών κλπ ζώων συντροφιάς
01.49.19.04Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες
01.49.2Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα
01.49.21Παραγωγή μελιού φυσικού
01.49.22Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος π.δ.κ.α.
01.49.23Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια
01.49.24Παραγωγή βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.
01.49.25Παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλληλων για αναπήνιση (ξετυλιγάδιασμα)
01.49.26Παραγωγή κεριών εντόμων και σπαρματσέτων, είτε εξευγενισμένων ή χρωματισμένων, είτε όχι
01.49.27Παραγωγή εμβρύων ζώων για αναπαραγωγή
01.49.28Παραγωγή μη βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.
01.49.3Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
01.49.31Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών
01.49.32Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων από δέρματα γουνοφόρων αρνιών
01.49.39Παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων ζώων π.δ.κ.α. (νωπών ή διατηρημένων, που δεν έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία)
01.5Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.50Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.50.1Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.50.10Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
01.6Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.61Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
01.61.1Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή
01.61.10Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή
01.61.10.01Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχιακής χρήσης (θεριζοαλωνιστικών, βαμβακοσυλλεκτικών κλπ)
01.61.10.02Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων
01.61.10.03Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών
01.61.10.04Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
01.61.10.05Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά
01.61.10.06Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων
01.61.10.07Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών
01.61.10.08Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης
01.61.10.09Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
01.61.10.10Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών
01.61.10.11Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων
01.61.10.12Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων
01.61.10.13Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών
01.62Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
01.62.1Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή
01.62.10Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή
01.62.10.01Αγροτικές υπηρεσίες σε εργασίες φύλαξης ζώων κτηνοτροφίας
01.62.10.02Υπηρεσίες διαλογής αβγών
01.62.10.04Υπηρεσίες ευνουχισμού ζώων
01.62.10.05Υπηρεσίες καθαρισμού ορνιθώνων
01.62.10.06Υπηρεσίες κουράς ζώων
01.62.10.08Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης
01.62.10.09Υπηρεσίες φροντίδας και διαχείρισης κοπαδιών
01.62.10.10Υπηρεσίες φύλαξης και πάχυνσης ζώων
01.62.10.11Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
01.63Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.1Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.63.10.01Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή, που αφορούν τον καπνό
01.63.10.02Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών
01.63.10.03Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.04Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.05Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων
01.63.10.06Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
01.63.10.07Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων
01.63.10.08Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.09Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
01.63.10.10Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
01.63.10.11Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
01.63.10.12Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
01.63.10.14Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
01.63.10.15Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
01.63.10.16Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
01.63.10.17Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων
01.64Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
01.64.1Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
01.64.10Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
01.7Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
01.70Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
01.70.1Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες
01.70.10Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες
01.70.10.01Βοηθητικές δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση της θήρας και της τοποθέτησης παγίδων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς
01.70.10.02Θήρα άγριων γουνοφόρων ζώων, θήρα ερπετών
01.70.10.03Υπηρεσίες αναπαραγωγής θηραμάτων
03Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
03.1Αλιεία
03.11Θαλάσσια αλιεία
03.11.1Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
03.11.11Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
03.11.12Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
03.11.2Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.11.21Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.11.21.01Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]
03.11.3Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.11.31Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.11.4Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.41Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.42Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.5Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
03.11.51Αλιεία φυσικών μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
03.11.6Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
03.11.61Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
03.11.62Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
03.11.63Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών, μη καλλιεργούμενων
03.11.69Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.
03.11.7Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
03.11.71Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
03.11.71.01Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών
03.12Αλιεία γλυκών υδάτων
03.12.1Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
03.12.13Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
03.12.2Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.12.22Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.2Υδατοκαλλιέργεια
03.21Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
03.21.1Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα
03.21.14Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ζώντα
03.21.2Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.21.23Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.21.23.01Καλλιέργεια λαβρακιού
03.21.23.02Καλλιέργεια πέστροφας
03.21.3Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.21.32Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.21.4Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.21.43Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.21.44Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.21.44.01Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων
03.21.44.02Καλλιέργεια μυδιών
03.21.44.03Οστρακοκαλλιέργεια
03.21.5Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
03.21.51Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών, που διαθέτονται ακατέργαστα
03.21.6Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
03.21.64Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών
03.21.7Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια
03.21.72Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια
03.22Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
03.22.1Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα
03.22.15Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται ζώντα
03.22.15.01Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών
03.22.2Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.22.24Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών, γλυκών υδάτων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
07Εξόρυξη μεταλλευμάτων
07.1Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10.1Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.10.10Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.2Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.21Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.21.1Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.21.10Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.29Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.29.1Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
07.29.11Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού
07.29.12Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου
07.29.13Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου
07.29.14Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων
07.29.15Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
07.29.19Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π.δ.κ.α.
08Λοιπά ορυχεία και λατομεία
08.1Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
08.11Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου
08.11.1Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
08.11.11Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια
08.11.12Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
08.11.2Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
08.11.20Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου
08.11.3Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη
08.11.30Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη
08.11.4Εξόρυξη σχιστόλιθου
08.11.40Εξόρυξη σχιστόλιθου
08.12Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
08.12.1Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου
08.12.11Εξόρυξη φυσικής άμμου
08.12.12Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αμμοχάλικου
08.12.13Εξόρυξη μειγμάτων σκωρίας και παρόμοιων βιομηχανικών απορριμμάτων, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο και διαθέτονται για κατασκευαστικούς σκοπούς
08.12.2Εξόρυξη αργίλων και καολίνη
08.12.21Εξόρυξη καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων
08.12.21.01Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές αργίλους
08.12.22Εξόρυξη άλλων αργίλων, ανδαλουσίτη, κυανίτη και σιλιμανίτη· μουλλίτη· πυρίμαχων γαιών ή γαιών από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου
08.12.22.01Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες
08.9Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.
08.91Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.91.1Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων
08.91.11Εξόρυξη φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου
08.91.12Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου
08.91.19Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων
08.91.19.01Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαριτίνης)
08.91.19.02Εξόρυξη φυσικού κρυόλιθου
08.92Εξόρυξη τύρφης
08.92.1Εξόρυξη τύρφης
08.92.10Εξόρυξη τύρφης
08.93Εξόρυξη αλατιού
08.93.1Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
08.93.10Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
08.99Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
08.99.1Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
08.99.10Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
08.99.2Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών· εξόρυξη άλλων ορυκτών
08.99.21Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι
08.99.22Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών
08.99.22.01Εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)
08.99.22.02Εξόρυξη σμύριδας
08.99.29Εξόρυξη άλλων ορυκτών
09Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
09.9Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
09.90Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες
09.90.11Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα
09.90.19Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
10Βιομηχανία τροφίμων
10.1Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.11Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.11.1Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.11Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.12Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.13Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.14Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.15Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.11.2Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.11.20Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.11.20.01Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας
10.11.3Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων
10.11.31Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.32Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.33Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.34Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.35Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.11.39Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
10.11.4Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών, ιπποειδών, αιγοειδών και προβατοειδών
10.11.41Επεξεργασία μαλλιού, που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες, καθώς και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά
10.11.42Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών, που διαθέτονται ολόκληρα
10.11.43Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών
10.11.44Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών
10.11.45Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών
10.11.5Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
10.11.50Επεξεργασία λιπών βοοειδών, προβάτων, αιγών ή χοίρων
10.11.6Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.60Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων
10.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος
10.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος
10.11.99.01Υπηρεσίες σφαγής ζώων, για λογαριασμό τρίτων
10.12Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.12.1Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.12.10Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη
10.12.2Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.12.20Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών, που διαθέτεται κατεψυγμένο
10.12.3Επεξεργασία λιπών πουλερικών
10.12.30Επεξεργασία λιπών πουλερικών
10.12.4Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
10.12.40Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών
10.12.5Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
10.12.50Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
10.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών
10.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών
10.13Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.13.1Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος, εντοσθίων ή αίματος
10.13.11Παραγωγή χοιρινού κρέατος, σε τεμάχια, αλατισμένα, αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν)
10.13.12Παραγωγή βοδινού κρέατος, που διαθέτεται αλατισμένο, αποξηραμένο ή καπνιστό
10.13.13Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων, που διαθέτονται αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων
10.13.14Παραγωγή λουκάνικων, σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων, από κρέας, εντόσθια ή αίμα
10.13.14.01Παραγωγή αλλαντικών
10.13.14.02Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων
10.13.14.03Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών
10.13.14.04Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών
10.13.14.05Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών
10.13.15Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος, εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια
10.13.16Παραγωγή αλευριών, χονδράλευρων και σβόλων κρέατος, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση· ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών
10.13.9Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών
10.13.91Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.13.91.01Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος
10.13.91.02Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος
10.13.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.2Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.20Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.20.1Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
10.20.11Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη), που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
10.20.12Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διαθέτονται, νωπά ή απλής ψύξης
10.20.13Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.20.14Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.20.15Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού, (έστω και τεμαχισμένης), που διαθέτεται κατεψυγμένη
10.20.16Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.20.2Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού
10.20.21Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστών
10.20.22Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου, αποξηραμένων, καπνιστών, αλατισμένων ή σε άλμη, παραγωγή αλευριών, σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών, κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
10.20.23Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, αποξηραμένων, αλατισμένων ή μη, ή σε άλμη
10.20.23.01Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων
10.20.24Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών, καπνιστών
10.20.25Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων, εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι
10.20.25.01Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών
10.20.26Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού
10.20.3Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα
10.20.31Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.20.32Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
10.20.33Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά
10.20.34Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων
10.20.4Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
10.20.41Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
10.20.42Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
10.20.9Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.20.91Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων ψαριών
10.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.3Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.31Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.31.1Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών
10.31.11Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών, που διαθέτονται κατεψυγμένες
10.31.12Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένων
10.31.12.01Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών
10.31.12.02Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών
10.31.12.03Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες
10.31.13Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, νιφάδων, κόκκων και σβόλων
10.31.14Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων
10.31.9Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών
10.31.91Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας
10.31.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων πατατών
10.32Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.1Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.11Παραγωγή χυμού ντομάτας
10.32.12Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
10.32.13Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ
10.32.14Παραγωγή χυμού ανανά
10.32.15Παραγωγή χυμού σταφυλιών
10.32.16Παραγωγή χυμού μήλων
10.32.17Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.19Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων
10.32.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών
10.32.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.1Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από πατάτες
10.39.11Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.39.12Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών
10.39.13Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών
10.39.14Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα
10.39.15Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.16Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
10.39.17.01Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες
10.39.17.02Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά
10.39.17.03Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων
10.39.18Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε ξίδι ή οξικό οξύ
10.39.2Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος
10.39.21Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, ψημένων ή άψητων, που διαθέτονται κατεψυγμένα
10.39.22Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος
10.39.22.01Παραγωγή κομπόστας φρούτων
10.39.22.02Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και άλλους καρπούς
10.39.23Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα
10.39.23.01Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών
10.39.23.02Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών
10.39.24Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση κατανάλωση
10.39.24.01Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας
10.39.24.02Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
10.39.24.03Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
10.39.25Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος
10.39.3Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
10.39.30Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και υποπροϊόντων
10.39.9Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών
10.39.91Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών
10.39.91.01Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
10.39.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών
10.4Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.41Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.41.1Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.11Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος), ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς
10.41.12Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών
10.41.19Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων ή μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.2Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.21Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.21.01Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.41.22Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.23Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.23.01Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου
10.41.23.02Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
10.41.24Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.25Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.26Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.27Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.28Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, που διαθέτεται ακατέργαστο
10.41.29Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
10.41.3Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)
10.41.30Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)
10.41.4Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς
10.41.41Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων
10.41.41.01Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
10.41.42Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός του σιναπιού
10.41.5Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
10.41.51Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.51.01Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων
10.41.52Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.53Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.53.01Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
10.41.54Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.55Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.56Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.57Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.58Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.59Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων· σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
10.41.59.01Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
10.41.6Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
10.41.60Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή
10.41.7Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
10.41.71Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
10.41.72Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών
10.41.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
10.41.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
10.41.99.01Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων
10.41.99.02Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου
10.42Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.1Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.10Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.42.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
10.5Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.51.1Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
10.51.11Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
10.51.12Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων
10.51.2Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
10.51.21Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη
10.51.22Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη
10.51.3Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
10.51.30Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
10.51.4Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
10.51.40Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
10.51.40.01Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος
10.51.5Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51.51Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς
10.51.52Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση ή οξίνιση
10.51.53Παραγωγή καζεΐνης
10.51.54Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης
10.51.55Παραγωγή τυρόγαλου
10.51.56Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.
10.51.56.01Παραγωγή ρυζόγαλου
10.51.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
10.51.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων
10.52Παραγωγή παγωτών
10.52.1Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
10.52.10Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
10.52.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγωτών
10.52.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών
10.6Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.61Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.61.1Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε θραύσματα
10.61.11Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
10.61.12Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα
10.61.2Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους
10.61.21Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
10.61.22Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
10.61.23Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων
10.61.24Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
10.61.24.01Παραγωγή ζύμης σφολιάτας
10.61.3Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων προϊόντων δημητριακών
10.61.31Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού
10.61.32Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.
10.61.33Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών
10.61.33.01Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι
10.61.4Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
10.61.40Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία σιτηρών
10.61.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
10.61.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων αλευρόμυλων
10.62Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.62.1Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
10.62.11Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης σιταριού· δεξτρινών και άλλων τροποποιημένων αμύλων
10.62.12Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων
10.62.13Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης· φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης· ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
10.62.14Παραγωγή καλαμποκέλαιου
10.62.2Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
10.62.20Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
10.62.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων
10.62.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και αμυλωδών προϊόντων
10.7Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.71Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.71.1Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.11Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
10.71.11.01Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
10.71.11.02Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
10.71.11.03Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
10.71.12Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.71.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.72Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72.1Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72.11Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων
10.72.12Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών) και γκοφρετών
10.72.12.01Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
10.72.12.02Παραγωγή μπισκότων
10.72.19Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
10.72.19.01Παραγωγή κουλουριών και πιτών
10.72.19.02Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
10.72.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.72.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
10.73Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.1Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.11Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles) και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.12Παραγωγή κουσκούς
10.73.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.73.99.01Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά
10.8Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.81Παραγωγή ζάχαρης
10.81.1Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα· μελάσας
10.81.11Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά μορφή
10.81.12Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες
10.81.13Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου
10.81.14Παραγωγή μελασών
10.81.2Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης
10.81.20Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης
10.81.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
10.81.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
10.81.99.01Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης
10.82Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.1Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
10.82.11Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη
10.82.12Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου
10.82.13Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.14Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ύλης
10.82.2Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
10.82.21Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην
10.82.22Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην
10.82.23Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
10.82.23.01Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
10.82.23.02Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
10.82.24Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών διατηρημένων με ζάχαρη
10.82.3Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
10.82.30Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
10.82.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.82.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.1Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.83.11Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος
10.83.12Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ
10.83.13Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου
10.83.14Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε
10.83.15Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων
10.83.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού
10.83.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού
10.84Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.84.1Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων· αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας
10.84.11Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ
10.84.12Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευριού και χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
10.84.12.01Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών
10.84.2Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
10.84.21Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη
10.84.22Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που διαθέτονται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων
10.84.23Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών
10.84.3Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
10.84.30Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
10.84.30.01Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)
10.84.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.84.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.85Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.85.1Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.85.11Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το αίμα
10.85.12Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα μαλάκια
10.85.13Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά
10.85.14Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά
10.85.19Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη πίτσα)
10.85.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.85.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και φαγητών
10.86Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.1Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.10Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.10.01Παραγωγή παιδικών τροφών
10.86.10.02Παραγωγή τροφών για διαβητικούς
10.86.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.86.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.1Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής· εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
10.89.11Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
10.89.12Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων· αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού
10.89.13Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών, νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών
10.89.13.01Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
10.89.13.02Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ
10.89.14Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
10.89.15Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων
10.89.19Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.19.01Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
10.89.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.89.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
10.9Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
10.91Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.91.1Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
10.91.10Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
10.91.10.01Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών
10.91.2Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
10.91.20Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
10.91.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
10.91.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
10.92Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.1Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.10Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
10.92.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς
10.92.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα συντροφιάς
11Ποτοποιία
11.0Ποτοποιία
11.01Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
11.01.1Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.01.10Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
11.01.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας απόσταξης αλκοολούχων ποτών
11.01.99Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών
11.01.99.01Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων
11.02Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.02.1Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
11.02.11Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια
11.02.12Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών
11.02.2Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
11.02.20Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
11.02.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια
11.02.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια
11.03Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
11.03.1Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
11.03.10Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη, υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
11.03.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
11.03.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων οίνων από φρούτα
11.04Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
11.04.1Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.10Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια
11.04.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
11.04.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
11.05Ζυθοποιία
11.05.1Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.10Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
11.05.2Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
11.05.20Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
11.05.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας
11.05.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας
11.06Παραγωγή βύνης
11.06.1Παραγωγή βύνης
11.06.10Παραγωγή βύνης
11.06.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης
11.06.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης
11.07Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
11.07.1Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.11Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή αρωματισθεί
11.07.19Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών
11.07.19.01Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών
11.07.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
11.07.99.01Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών
12Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.0Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00.1Παραγωγή προϊόντων καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού
12.00.11Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
12.00.19Παραγωγή άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων· ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού· εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού
12.00.2Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
12.00.20Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
12.00.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού
12.00.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού
13Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.1Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.10Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
13.10.1Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)
13.10.10Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)
13.10.2Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, προπαρασκευασμένων για κλώση
13.10.21Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου
13.10.22Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου
13.10.23Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες
13.10.24Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών, λαναρισμένων ή χτενισμένων
13.10.25Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου
13.10.26Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων
13.10.29Παραγωγή άλλων φυτικών υφαντικών ινών, κατεργασμένων αλλά όχι νηματοποιημένων
13.10.3Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση
13.10.31Παραγωγή συνθετικών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
13.10.32Παραγωγή τεχνητών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
13.10.4Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
13.10.40Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
13.10.5Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.10.50Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.10.6Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο από βαμβάκι
13.10.61Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)
13.10.62Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο
13.10.7Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι (περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)· νημάτων από χαρτί
13.10.71Παραγωγή νημάτων από λινάρι
13.10.72Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί
13.10.8Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες
13.10.81Παραγωγή νημάτων από τεχνητές συνεχείς ίνες, πολλαπλών ή κορδονωτών (εκτός από νήμα για ράψιμο, νήμα από πολυαμίδια, πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένων για λιανική πώληση· νημάτων από τεχνητές ίνες, συνεχών (εκτός από νήματα για ράψιμο), συσκευασμένων για λιανική πώληση
13.10.82Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με περιεκτικότητα >= 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές
13.10.83Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες, με περιεκτικότητα
13.10.84Παραγωγή νημάτων από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένων για λιανική πώληση
13.10.85Παραγωγή κλωστών και νημάτων για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες
13.10.9Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών
13.10.91Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες
13.10.92Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού
13.10.92.01Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών)
13.10.93Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών
13.10.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών
13.2Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.20Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.20.1Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού
13.20.11Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού
13.20.12Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί, λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
13.20.13Ύφανση υφασμάτων από λινάρι
13.20.14Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας, από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)
13.20.19Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφασμάτων από νήματα χαρτιού
13.20.2Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων
13.20.20Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων
13.20.3Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες
13.20.31Ύφανση υφασμάτων από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών
13.20.32Ύφανση υφασμάτων από συνθετικές ασυνεχείς ίνες
13.20.33Ύφανση υφασμάτων από τεχνητές ασυνεχείς ίνες
13.20.4Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων
13.20.41Ύφανση υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων από σενίλλη, [εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας]
13.20.42Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι
13.20.43Ύφανση άλλων θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)
13.20.44Παραγωγή υφασμάτων με ύφανση γάζας, (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας)
13.20.45Ύφανση θυσανωτών υφαντικών υλών, εκτός από τάπητες
13.20.46Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες
13.20.5Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση
13.20.50Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση
13.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων
13.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων
13.3Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.30Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων
13.30.1Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος)
13.30.11Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων
13.30.12Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.13Υπηρεσίες βαφής υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.14Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.19Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα)
13.30.19.01Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα
13.30.19.02Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων
13.30.19.03Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων
13.30.19.04Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.30.19.05Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.9Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
13.91Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ
13.91.1Κατασκευή υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ
13.91.11Κατασκευή υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ), πλεκτών ή κροσέ
13.91.19Κατασκευή άλλων υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ (περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο)
13.91.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ
13.91.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ
13.92Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
13.92.1Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό
13.92.11Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού, εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες
13.92.12Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών
13.92.13Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού
13.92.14Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας
13.92.15Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για εσωτερικούς χώρους· γύρων (ποδιών) κουρτινών ή κρεβατιών
13.92.15.01Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη
13.92.16Κατασκευή άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α., συνόλων υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για κουβέρτες, ταπετσαρίες και παρόμοια είδη
13.92.16.01Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών
13.92.2Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας
13.92.21Κατασκευή σάκων και σακιδίων, που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων
13.92.21.01Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών
13.92.21.02Κατασκευή σάκων από κάνναβη, γιούτα και από άλλες ύλες
13.92.22Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ), εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και σκίαστρων· ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα)
13.92.22.01Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων
13.92.22.02Κατασκευή τεντών, σκηνών και παρόμοιων ειδών
13.92.23Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων· κατασκευή εξαρτημάτων αυτών
13.92.24Κατασκευή παπλωμάτων, στρωμάτων, μαξιλαριών, παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ), προσκεφαλιών, υπνόσακων, που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες
13.92.24.01Κατασκευή παπλωμάτων
13.92.29Κατασκευή άλλων έτοιμων υφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού, σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα)
13.92.29.01Κατασκευή σημαιών και λαβάρων
13.92.29.02Παραγωγή πανιών καθαρισμού
13.92.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα
13.92.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα
13.92.99.01Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν
13.92.99.02Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού φασόν
13.93Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.93.1Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.93.11Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, με κόμπους
13.93.12Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, υφασμένων, όχι θυσανωτών ούτε φλοκωτών
13.93.13Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου, θυσανωτών
13.93.19Κατασκευή άλλων χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου [(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)]
13.93.19.01Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών
13.93.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών
13.93.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών
13.94Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.94.1Κατασκευή κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών, εκτός από υπολείμματα
13.94.11Κατασκευή σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
13.94.11.01Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη, φιτιλιών και παρόμοιων ειδών
13.94.11.02Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων, από κάθε ύλη
13.94.12Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιμων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήματα, λωρίδες π.δ.κ.α.
13.94.12.01Κατασκευή αρτανών από σχοινιά
13.94.2Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά
13.94.20Παραγωγή ρακών, άχρηστων σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά
13.94.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.94.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών, σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
13.95Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.95.1Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.95.10Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.95.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.95.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα
13.96Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών
13.96.1Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου· ύφανση υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και από επιμεταλλωμένο νήμα· κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ, επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις
13.96.11Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου
13.96.12Κατασκευή υφαντών υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και υφαντών υφασμάτων από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.
13.96.13Κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ, επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά· υφαντικού νήματος και λωρίδων, εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό
13.96.14Κατασκευή υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α.
13.96.15Κατασκευή υφασμένων φύλλων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης
13.96.16Κατασκευή προϊόντων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια, αμίαντα φωτισμού, εύκαμπτοι σωλήνες, ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα)
13.96.17Κατασκευή ειδών κορδελοποιίας· ταινιών χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικών γαρνιτούρων και παρόμοιων
13.96.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση
13.96.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση
13.99Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
13.99.1Κατασκευή τουλιών, δαντελών και κεντημάτων· νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"
13.99.11Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα, πλεκτά ή κροσέ υφάσματα· δαντελών σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
13.99.12Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια
13.99.13Κατασκευή πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου
13.99.14Κατασκευή υφαντικών ινών με μήκος
13.99.14.01Κατασκευή βατών
13.99.15Κατασκευή νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα"
13.99.16Κατασκευή υφαντουργικών προϊόντων καπιτονέ σε τόπια
13.99.19Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών και υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
13.99.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π.δ.κ.α.
13.99.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π.δ.κ.α.
14Κατασκευή ειδών ένδυσης
14.1Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
14.11Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
14.11.1Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
14.11.10Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
14.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων
14.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων
14.12Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.12.1Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας
14.12.11Κατασκευή ανδρικών συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
14.12.12Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
14.12.2Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας
14.12.21Κατασκευή γυναικείων συνόλων, σακακιών κάθε είδους, για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
14.12.22Κατασκευή γυναικείων παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς, για επαγγελματική χρήση
14.12.3Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας
14.12.30Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας
14.12.30.01Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών, αμφίων και παρόμοιων ειδών
14.12.30.02Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)
14.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας
14.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας
14.13Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.13.1Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
14.13.11Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.12Κατασκευή κοστουμιών, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.13Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.14Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ, συνόλων, σακακιών κάθε είδους, φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), παντελονιών, φορμών με τιράντες (σαλοπέτ), κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο (βερμούδων) και παντελονιών κοντών (σορτς), πλεκτών ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.2Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για άνδρες και αγόρια
14.13.21Κατασκευή παλτών, αδιάβροχων, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.22Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.23Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.24Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.13.3Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων, για γυναίκες και κορίτσια
14.13.31Κατασκευή παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.32Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.33Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.34Κατασκευή φορεμάτων, φουστών, φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ), από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.35Κατασκευή παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.13.4Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων ειδών
14.13.40Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων ειδών
14.13.5Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.13.50Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14.13.50.01Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων
14.13.50.02Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων
14.13.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων
14.13.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων
14.13.99.01Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες
14.13.99.02Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες
14.13.99.03Κατασκευή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών
14.13.99.04Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με εργαστήριο
14.13.99.05Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, χωρίς εργαστήριο (οικοτεχνία)
14.13.99.06Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών
14.13.99.07Κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων φασόν
14.14Κατασκευή εσωρούχων
14.14.1Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων, πλεκτών και κροσέ
14.14.11Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια, πλεκτών ή κροσέ
14.14.12Κατασκευή σλιπ, σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.14.13Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.14.14Κατασκευή σλιπ, κομπινεζόν ή μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, ρομπών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.14.2Κατασκευή εσωρούχων, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
14.14.21Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.14.22Κατασκευή φανελακιών, σλιπ και άλλων σώβρακων, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών, ρομπών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες ή αγόρια
14.14.23Κατασκευή μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες ή κορίτσια
14.14.24Κατασκευή φανελακιών κάθε είδους, σλιπ, κομπινεζόν και μεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών, πιτζαμών, νεγκλιζέ, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες και κορίτσια
14.14.25Κατασκευή στηθόδεσμων, κορσέδων χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδων, τιραντών, καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και των μερών τους, είτε πλεκτών ή κροσέ, είτε όχι
14.14.3Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ
14.14.30Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους, πλεκτών ή κροσέ
14.14.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων
14.14.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων
14.19Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.19.1Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, αθλητικών και άλλων ενδυμάτων, εξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους, πλεκτών ή κροσέ
14.19.11Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ
14.19.11.01Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
14.19.12Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων, πλεκτών ή κροσέ
14.19.13Κατασκευή ειδών γαντοποιίας (κοινών γαντιών, γαντιών που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και των γαντιών χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα), πλεκτών ή κροσέ
14.19.19Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης, πλεκτών ή κροσέ
14.19.2Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων, άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
14.19.21Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
14.19.21.01Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων, όχι πλεκτών ή κροσέ
14.19.22Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης), στολών σκι, μαγιό κολύμβησης· άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ
14.19.23Κατασκευή μαντιλιών και μαντιλακιών τσέπης, σαλιών, εσαρπών, βέλων, γραβατών, γαντιών και άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, π.δ.κ.α.
14.19.23.01Κατασκευή γραβατών
14.19.23.02Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών
14.19.23.03Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και παρόμοιων ειδών
14.19.3Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων από επιχρισμένες υφαντικές ύλες
14.19.31Κατασκευή εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα, εκτός από τα αθλητικά γάντια
14.19.31.01Κατασκευή ζωνών, γαντιών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
14.19.32Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα, ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες
14.19.4Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής
14.19.41Κατασκευή τύπων καπέλων, κύριων μερών καπέλων και κουκούλων από πίλημα (τσόχα) · δίσκων και κυλίνδρων για καπέλα από πίλημα· πατρόν για καπέλα, πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη
14.19.42Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από πίλημα (τσόχα) ή πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη, πλεκτών ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη, σε τόπια· διχτυών και φιλέδων, για τα μαλλιά
14.19.42.01Κατασκευή γυναικείων καπέλων
14.19.43Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από καλύμματα κεφαλής από καουτσούκ ή πλαστικό, καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων κεφαλής από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας, εσωτερικών επενδύσεων (φοδρών), καλυμμάτων, σκελετών, γείσων και υποσιάγωνων, για την πιλοποιία
14.19.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.19.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης
14.2Κατασκευή γούνινων ειδών
14.20Κατασκευή γούνινων ειδών
14.20.1Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)
14.20.10Κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής)
14.20.10.01Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα, αποκλειστικά προς εξαγωγή
14.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών
14.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών
14.20.99.01Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών εσωτερικού
14.20.99.02Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό επιτηδευματιών εξωτερικού
14.20.99.03Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα, για λογαριασμό μη επιτηδευματιών
14.3Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
14.31Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ
14.31.1Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
14.31.10Κατασκευή κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
14.31.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ
14.31.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ
14.39Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
14.39.1Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
14.39.10Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
14.39.10.01Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη
14.39.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
14.39.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
15Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
15.1Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.11Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών
15.11.1Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος
15.11.10Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος
15.11.2Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)· δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων
15.11.21Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)
15.11.22Κατεργασία δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων
15.11.3Κατεργασία δερμάτων, βοοειδών ή ιπποειδών, αποτριχωμένων
15.11.31Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, ολόκληρων
15.11.32Κατεργασία δερμάτων βοοειδών, αποτριχωμένων, τεμαχισμένων (όχι ολόκληρων)
15.11.33Κατεργασία δερμάτων ιπποειδών, αποτριχωμένων
15.11.4Κατεργασία δερμάτων αιγοπροβάτων ή χοιροειδών, αποτριχωμένων
15.11.41Κατεργασία δερμάτων προβατοειδών, αποτριχωμένων
15.11.42Κατεργασία δερμάτων αιγοειδών, αποτριχωμένων
15.11.43Κατεργασία δερμάτων χοιροειδών, αποτριχωμένων
15.11.5Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων· ανασχηματισμένων δερμάτων με βάση το δέρμα
15.11.51Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων, αποτριχωμένων
15.11.52Κατεργασία δέρματος ανασχηματισμένου, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος
15.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένων και βαμμένων γουνών
15.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένων και βαμμένων γουνών
15.12Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας
15.12.1Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών
15.12.11Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
15.12.11.01Κατασκευή ειδών σαγής και παρόμοιων ειδών
15.12.11.02Κατασκευή ειδών σαγματοποιίας
15.12.12Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων
15.12.12.01Κατασκευή τσαντών για ψώνια και λοιπών παρόμοιων ειδών
15.12.13Κατασκευή λουριών, λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μερών τους
15.12.19Κατασκευή άλλων ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.δ.κ.α.
15.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής, αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών
15.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής, αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών
15.2Κατασκευή υποδημάτων
15.20Κατασκευή υποδημάτων
15.20.1Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών, των προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων
15.20.11Κατασκευή αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
15.20.12Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα
15.20.13Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα, εκτός των αθλητικών υποδημάτων, υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών υποδημάτων
15.20.14Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων
15.20.2Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων
15.20.21Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης (τένις), καλαθοσφαίρισης, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων
15.20.29Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός υποδημάτων του σκι και μποτών του πατινάζ
15.20.3Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.
15.20.31Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
15.20.32Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων, διαφόρων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.
15.20.32.01Κατασκευή παντοφλών, σανδαλιών κλπ
15.20.32.02Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί άνω των 12 εργατών
15.20.32.03Κατασκευή υποδημάτων, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες
15.20.4Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους
15.20.40Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους
15.20.40.01Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας
15.20.40.02Κατασκευή σολών υποδημάτων
15.20.40.03Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη, εκτός ξύλινων
15.20.40.04Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί άνω των δύο εργατών
15.20.40.05Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες
15.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων
15.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων
16Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16.1Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.10Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου
16.10.1Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
16.10.10Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία
16.10.10.01Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη
16.10.2Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
16.10.21Παραγωγή ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια
16.10.22Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου
16.10.23Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια
16.10.3Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένης
16.10.31Παραγωγή ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
16.10.32Παραγωγή στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένων
16.10.39Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων
16.10.9Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης
16.10.91Υπηρεσίες ξήρανσης, εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου
16.10.91.01Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου
16.10.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης
16.2Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16.21Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο
16.21.1Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
16.21.11Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού
16.21.12Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
16.21.13Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
16.21.14Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες
16.21.2Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας
16.21.21Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους
16.21.22Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής
16.21.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
16.21.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες
16.21.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
16.22Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.22.1Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
16.22.10Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
16.22.10.01Κατασκευή ξύλινων παρκέτων
16.22.10.02Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων
16.22.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.22.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.23Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής
16.23.1Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
16.23.11Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
16.23.11.01Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά
16.23.12Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο
16.23.19Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.
16.23.2Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
16.23.20Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
16.23.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
16.23.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
16.24Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.1Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.11Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο
16.24.12Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο
16.24.12.01Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
16.24.13Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους
16.24.13.01Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
16.24.13.02Κατασκευή κυψελών
16.24.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.29Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
16.29.1Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
16.29.11Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
16.29.11.01Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών
16.29.11.02Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών
16.29.12Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
16.29.13Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16.29.13.01Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών
16.29.14Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξύλο
16.29.14.01Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
16.29.14.02Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
16.29.14.03Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
16.29.14.04Κατασκευή ξύλινων σκαλών
16.29.14.05Κατασκευή οδοντογλυφίδων
16.29.14.06Κατασκευή φερέτρων
16.29.2Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
16.29.21Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού
16.29.22Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό
16.29.22.01Κατασκευή πωμάτων από φελλό
16.29.23Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
16.29.24Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
16.29.25Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
16.29.25.01Κατασκευή κοφινιών και ψαθών
16.29.25.02Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα
17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
17.1Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.11Παραγωγή χαρτοπολτού
17.11.1Παραγωγή χαρτοπολτών από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες
17.11.11Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, για διάλυση
17.11.12Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, σόδας ή θειικού άλατος, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11.13Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού, θειώδους άλατος, εκτός από πολτό για διάλυση
17.11.14Παραγωγή μηχανικού ξυλοπολτού· ημιχημικού ξυλοπολτού· πολτών από ινώδεις κυτταρινικές ύλες, εκτός από ξύλο
17.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού
17.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού
17.12Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.12.1Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού, χειροποίητου χαρτιού και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού ή χαρτονιού για γραφική χρήση
17.12.11Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
17.12.12Κατασκευή χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού
17.12.13Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο, θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτιού αποτυπωτικής βάσης· βάσης χαρτιού ταπετσαρίας
17.12.14Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού για γραφική χρήση
17.12.2Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσετών κάθε είδους, χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από ίνες κυτταρίνης
17.12.20Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου, χαρτοπετσετών κάθε είδους, χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από ίνες κυτταρίνης
17.12.3Κατασκευή χαρτονιού για κιβώτια
17.12.31Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner), μη λευκασμένου, μη επιχρισμένου
17.12.32Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος του τύπου white top kraftliner· επιχρισμένου χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner)
17.12.33Κατασκευή ημιχημικού αυλακωτού χαρτιού
17.12.34Κατασκευή ανακυκλωμένου αυλακωτού χαρτιού και άλλου αυλακωτού χαρτιού
17.12.35Κατασκευή πολύπτυχου χαρτιού testliner (ανακυκλωμένων ινών)
17.12.4Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού
17.12.41Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού κραφτ · χαρτιού κραφτ για σάκους, τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδούς
17.12.42Κατασκευή χαρτιού θειωμένου συσκευασίας και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)
17.12.43Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού για διηθήσεις· πιληματοειδούς (τσόχινου) χαρτιού
17.12.44Κατασκευή τσιγαρόχαρτου, που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων
17.12.5Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτονιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς)
17.12.51Κατασκευή μη επιχρισμένου, εσωτερικού γκρίζου χαρτονιού
17.12.59Κατασκευή άλλου μη επιχρισμένου χαρτονιού
17.12.6Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών
17.12.60Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών
17.12.7Κατασκευή επεξεργασμένου χαρτιού και χαρτονιού
17.12.71Κατασκευή σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή εμποτισμένου
17.12.72Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδούς, ανάγλυφου ή διάτρητου π.δ.κ.α.
17.12.73Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.74Κατασκευή χονδρού χαρτιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.75Κατασκευή χονδρού χαρτονιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες), επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.76Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, πλάτους > 36 cm
17.12.77Κατασκευή χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, εμποτισμένων, επενδυμένων, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
17.12.77.01Κατασκευή παραφινόχαρτου και γομμαρισμένου χαρτιού
17.12.77.02Κατασκευή χαρτιού κατάλληλου για μονωτικό υλικό
17.12.78Κατασκευή χονδρού χαρτιού και χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.79Κατασκευή άλλου χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς), επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
17.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
17.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
17.2Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι
17.21Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι
17.21.1Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
17.21.11Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού σε κυλίνδρους ή φύλλα
17.21.12Κατασκευή σάκων και τσαντών από χαρτί
17.21.12.01Κατασκευή αλευρόσακων από χαρτί
17.21.13Κατασκευή χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
17.21.14Κατασκευή πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κιβωτίων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
17.21.14.01Κατασκευή πτυσσόμενων κιβώτιων από χαρτόνι
17.21.14.02Κατασκευή άλλων κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι
17.21.15Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί
17.21.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
17.21.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
17.22Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας
17.22.1Κατασκευή χαρτιού οικιακής χρήσης και χαρτιού υγείας και προϊόντων από χαρτί
17.22.11Κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
17.22.12Κατασκευή πετσετών (σερβιετών) και ταμπόν υγείας, απορροφητικών πανών για βρέφη και παρόμοιων υγειονομικά ειδών, ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης
17.22.13Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
17.22.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας
17.22.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης, υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας
17.23Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.23.1Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.23.11Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων· μεμβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί· χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου
17.23.12Κατασκευή φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων και δελταρίων αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιών, θηκών και παρόμοιων μορφών από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας
17.23.12.01Κατασκευή φακέλων
17.23.13Κατασκευή βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι
17.23.14Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένο, ανάγλυφο ή διάτρητο
17.23.14.01Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου
17.23.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.23.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
17.24Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
17.24.1Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)
17.24.11Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων· διαφανών διακοσμήσεων παράθυρων από χαρτί
17.24.12Κατασκευή επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
17.24.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας
17.24.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας
17.29Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
17.29.1Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
17.29.11Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι
17.29.12Κατασκευή διηθητικών δεσμών, πλακών και φύλλων, από χαρτοπολτό
17.29.19Κατασκευή τσιγαρόχαρτου· μασουριών, καρουλιών και παρόμοιων ειδών· διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού· άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.
17.29.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
17.29.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
18Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
18.1Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες
18.11Εκτύπωση εφημερίδων
18.11.1Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων
18.11.10Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων
18.12Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.12.1Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
18.12.11Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών
18.12.11.01Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία
18.12.12Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού
18.12.13Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
18.12.14Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων
18.12.14.01Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)
18.12.15Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων
18.12.16Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
18.12.19Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
18.12.19.01Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό
18.12.19.02Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων
18.12.19.03Υπηρεσίες μεταξοτυπίας
18.12.19.04Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων
18.13Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
18.13.1Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10.01Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
18.13.10.02Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
18.13.10.03Υπηρεσίες στερεοτυπίας
18.13.10.04Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας
18.13.10.05Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος
18.13.10.06Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης
18.13.10.07Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ
18.13.2Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.20Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.20.01Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών
18.13.20.02Υπηρεσίες στοιχειοχυτήριου
18.13.20.03Υπηρεσίες χρωματοτυπογραφείου ή λιθογραφείου
18.13.3Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30.01Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]
18.13.30.02Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση
18.13.30.03Υπηρεσίες κασετίστα
18.14Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.1Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.10Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.10.01Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)
18.14.10.02Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων
18.14.10.03Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων
18.2Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
18.20Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
18.20.1Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.10Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.2Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.20Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.3Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
18.20.30Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
19Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
19.1Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
19.10Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)
19.10.1Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος
19.10.10Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος
19.10.2Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών
19.10.20Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών
19.10.3Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου
19.10.30Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου
19.10.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης
19.10.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης
19.2Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
19.20Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
19.20.1Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων
19.20.11Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα
19.20.12Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον λιγνίτη
19.20.13Παραγωγή μπρικετών, σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από την τύρφη
19.20.2Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων
19.20.21Παραγωγή βενζίνης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών
19.20.22Παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών, τύπου βενζίνης
19.20.23Παραγωγή ελαφρών λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· ελαφρών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
19.20.24Παραγωγή κηροζίνης
19.20.25Παραγωγή καυσίμων τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων αεροσκαφών
19.20.26Παραγωγή αεριέλαιων
19.20.27Παραγωγή μέσων ελαίων πετρελαίου· μέσων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
19.20.28Παραγωγή καυσίμων ελαίων π.δ.κ.α.
19.20.29Παραγωγή λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
19.20.3Παραγωγή αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου
19.20.31Παραγωγή προπάνιου και βουτάνιου, υγροποιημένων
19.20.32Παραγωγή αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αέριων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου
19.20.4Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου
19.20.41Παραγωγή βαζελίνης· σκληρής παραφίνης· πετρελαϊκών και άλλων ορυκτών κεριών
19.20.42Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο· ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου
19.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου
19.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
20.1Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
20.11Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.11.1Παραγωγή βιομηχανικών αερίων
20.11.11Παραγωγή υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, άζωτου και οξυγόνου
20.11.11.01Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων
20.11.11.02Παραγωγή οξυγόνου
20.11.12Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων
20.11.13Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα
20.11.13.01Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς
20.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων
20.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων
20.12Παραγωγή χρωστικών υλών
20.12.1Παραγωγή οξείδιων, υπεροξείδιων και υδροξείδιων
20.12.11Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· οξείδιων του τιτάνιου
20.12.12Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου, του μαγγάνιου, του μολύβδου και του χαλκού
20.12.19Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων
20.12.2Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π.δ.κ.α.
20.12.21Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών συνθετικών προϊόντων, των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές
20.12.22Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· ταννινών και των αλάτων, αιθέρων, εστέρων και άλλων παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης
20.12.23Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για την προεργασία της δέψης
20.12.24Παραγωγή χρωστικών υλών π.δ.κ.α.· ανόργανων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
20.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών
20.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών
20.13Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
20.13.1Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων
20.13.11Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των ενώσεων τους
20.13.12Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των ενώσεων τους
20.13.13Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων, ισότοπων και ενώσεων τους· κραμάτων, διασπορών, κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπων ή ενώσεων
20.13.14Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών), που δεν έχουν ακτινοβοληθεί, για πυρηνικούς αντιδραστήρες
20.13.2Παραγωγή χημικών στοιχείων π.δ.κ.α.· ανόργανων οξέων και ενώσεων
20.13.21Παραγωγή μεταλλοειδών
20.13.22Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων
20.13.23Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων σπανίων γαιών, σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου
20.13.24Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού πεντοξείδιου· άλλων ανόργανων οξέων· διοξείδιου του πυρίτιου και του θείου
20.13.25Παραγωγή οξείδιων, υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους
20.13.3Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων· υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
20.13.31Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων
20.13.32Παραγωγή υποχλωριωδών, χλωρικών και υπερχλωρικών
20.13.4Παραγωγή σουλφιδίων, θειικών αλάτων· νιτρικών, φωσφορικών και ανθρακικών αλάτων
20.13.41Παραγωγή σουλφιδίων, θειωδών και θειικών αλάτων
20.13.42Παραγωγή φωσφινικών, φωσφονικών, φωσφορικών, πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του κάλιου)
20.13.43Παραγωγή ανθρακικών αλάτων
20.13.5Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων
20.13.51Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων
20.13.52Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π.δ.κ.α., συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· αμαλγαμάτων, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων
20.13.6Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
20.13.61Παραγωγή ισότοπων π.δ.κ.α. και των ενώσεών τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος)
20.13.62Παραγωγή κυανίδιων, οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων· κροτικών, κυανικών και θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων
20.13.63Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου
20.13.64Παραγωγή φωσφιδίων, καρβιδίων, υδριδίων, νιτριδίων, αζωτιδίων, πυριτιδίων και βοριδίων
20.13.65Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών, ύττριου ή σκάνδιου
20.13.66Παραγωγή θείου, με εξαίρεση αυτού που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση, καθώς και του κολλοειδούς
20.13.67Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών
20.13.68Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών ή ανασχηματισμένων πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, ακατέργαστων
20.13.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
20.13.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών
20.14Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.14.1Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους
20.14.11Παραγωγή άκυκλων υδρογονανθράκων
20.14.12Παραγωγή κυκλικών υδρογονανθράκων
20.14.13Παραγωγή χλωριωμένων παράγωγων άκυκλων υδρογονανθράκων
20.14.14Παραγωγή σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παράγωγων υδρογονανθράκων, αλογονωμένων ή όχι
20.14.19Παραγωγή άλλων παράγωγων υδρογονανθράκων
20.14.2Παραγωγή αλκοολών, φαινολών, φαινολοαλκοολών και των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών
20.14.21Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών
20.14.22Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών
20.14.23Παραγωγή διολών, πολυαλκοολών, κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους
20.14.24Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από φαινόλες
20.14.3Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους
20.14.31Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· όξινων λαδιών από εξευγενισμό
20.14.32Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους
20.14.33Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών, κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους
20.14.34Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων τους, εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του
20.14.4Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες
20.14.41Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα
20.14.42Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων, εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ
20.14.43Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και με νιτρική ομάδα· παραγώγων τους
20.14.44Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες
20.14.5Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.
20.14.51Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων
20.14.52Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ.κ.α.· νουκλεϊνικών οξέων και των αλάτων τους
20.14.53Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και των αλογονωμένων, σουλφονωμένων, νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους
20.14.6Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων
20.14.61Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες
20.14.62Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες
20.14.63Παραγωγή αιθέρων, οργανικών υπεροξείδιων, εποξείδιων, ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους
20.14.64Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.δ.κ.α.
20.14.64.01Παραγωγή τυρομαγιάς
20.14.7Παραγωγή διαφόρων οργανικών βασικών χημικών προϊόντων
20.14.71Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης
20.14.71.01Παραγωγή προϊόντων ρητίνης
20.14.72Παραγωγή ξυλάνθρακα
20.14.73Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα
20.14.74Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο
20.14.75Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων μετουσιωμένων, οποιουδήποτε τίτλου
20.14.8Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο
20.14.80Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο
20.14.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.14.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.15Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.15.1Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας
20.15.10Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας
20.15.2Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων
20.15.20Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων
20.15.3Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών
20.15.31Παραγωγή ουρίας
20.15.32Παραγωγή θειικού αμμώνιου
20.15.33Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου
20.15.34Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου και νιτρικού αμμώνιου
20.15.35Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες
20.15.39Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων
20.15.4Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών
20.15.41Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων
20.15.49Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων
20.15.5Παραγωγή καλιούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών
20.15.51Παραγωγή χλωριούχου κάλιου
20.15.52Παραγωγή θειικού κάλιου
20.15.59Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων
20.15.6Παραγωγή νιτρικού νάτριου
20.15.60Παραγωγή νιτρικού νάτριου
20.15.7Παραγωγή λιπασμάτων π.δ.κ.α.
20.15.71Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο, φώσφορο και κάλιο
20.15.72Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου (διαμμωνικού φωσφορικού άλατος)
20.15.73Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος
20.15.74Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο
20.15.75Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο
20.15.76Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου
20.15.79Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο) π.δ.κ.α.
20.15.8Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.
20.15.80Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.
20.15.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.15.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
20.16Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.16.1Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.10Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.2Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.20Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.3Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.30Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.30.01Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC)
20.16.4Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.40Παραγωγή πολυακεταλών, άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων, ρητινών· αλκυδίων, πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.5Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλακτών
20.16.51Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.52Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινύλιου, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.53Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.54Παραγωγή πολυαμίδιων, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.55Παραγωγή ρητινών ουρίας, θειουρίας και μελαμίνης, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.56Παραγωγή άλλων αμινορητινών, φαινολικών ρητινών και πολυουρεθανών, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.57Παραγωγή σιλικόνων, σε πρωτογενείς μορφές
20.16.59Παραγωγή άλλων πλαστικών, σε πρωτογενείς μορφές, π.δ.κ.α.
20.16.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.16.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
20.17Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.17.1Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.17.10Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.17.10.01Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες
20.17.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.17.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές
20.2Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.20Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.20.1Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.20.11Παραγωγή εντομοκτόνων
20.20.12Παραγωγή ζιζανιοκτόνων
20.20.13Παραγωγή ανασχετικών βλάστησης και ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών
20.20.14Παραγωγή απολυμαντικών
20.20.15Παραγωγή μυκητοκτόνων
20.20.19Παραγωγή λοιπών παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων
20.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων
20.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων
20.3Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.30Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών
20.30.1Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή
20.30.11Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο
20.30.12Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες μέσο· διαλυμάτων
20.30.2Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής μελάνης
20.30.21Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού
20.30.22Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· παρασκευασμένων ξηραντικών
20.30.23Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών
20.30.24Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης
20.30.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών
20.30.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών
20.4Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.41Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.41.1Παραγωγή γλυκερίνης
20.41.10Παραγωγή γλυκερίνης
20.41.2Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι
20.41.20Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών, εκτός από σαπούνι
20.41.3Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού
20.41.31Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού, βατών, πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων, εμποτισμένων, επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά
20.41.31.01Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας
20.41.32Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης
20.41.4Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών
20.41.41Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων
20.41.41.01Παραγωγή μοσχολίβανου
20.41.42Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών
20.41.43Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών, για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλο
20.41.43.01Παραγωγή βαφών υποδημάτων
20.41.43.02Παραγωγή παρκετίνης
20.41.44Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού
20.41.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.41.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης
20.42Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.42.1Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.42.11Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών
20.42.12Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
20.42.13Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
20.42.14Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό
20.42.15Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ (make-up) ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.
20.42.16Παραγωγή σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών
20.42.17Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.
20.42.18Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)· οδοντικού νήματος
20.42.19Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων αρωμάτων, καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.
20.42.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.42.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού
20.5Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων
20.51Παραγωγή εκρηκτικών
20.51.1Παραγωγή παρασκευασμένων εκρηκτικών· θρυαλλίδων ασφαλείας· καψουλιών και απλών πυροκροτητών· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών· πυροτεχνημάτων
20.51.11Παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμένων εκρηκτικών
20.51.12Παραγωγή θρυαλλίδων ασφαλείας· πυραγωγών σχοινιών· καψυλίων· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών
20.51.13Παραγωγή πυροτεχνημάτων
20.51.14Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
20.51.2Παραγωγή σπίρτων
20.51.20Παραγωγή σπίρτων
20.51.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών
20.51.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών
20.52Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας
20.52.1Παραγωγή κολλών
20.52.10Παραγωγή κολλών
20.52.10.01Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών
20.52.10.02Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών
20.52.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών
20.52.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών
20.53Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.1Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.10Παραγωγή αιθέριων ελαίων
20.53.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
20.53.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων
20.59Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.59.1Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικών παρασκευασμάτων και αμιγών προϊόντων για φωτογραφική χρήση
20.59.11Παραγωγή φωτογραφικών πλακών, φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων μη εκτεθειμένων· φωτογραφικού χαρτιού
20.59.12Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφικές χρήσεις· χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις π.δ.κ.α.
20.59.2Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
20.59.20Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων
20.59.20.01Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου
20.59.3Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
20.59.30Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
20.59.4Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων
20.59.41Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων
20.59.42Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα
20.59.43Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών
20.59.5Παραγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων
20.59.51Παραγωγή πεπτονών, άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των παραγώγων τους π.δ.κ.α.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος
20.59.52Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευασμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων π.δ.κ.α.
20.59.52.01Παραγωγή πλαστελίνης
20.59.53Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική
20.59.54Παραγωγή ενεργού άνθρακα
20.59.55Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος), φορέων βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοιων προϊόντων
20.59.56Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων· παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού· πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.· μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π.δ.κ.α.
20.59.57Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου
20.59.59Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.59.59.01Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες
20.59.59.02Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)
20.59.59.03Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
20.59.6Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
20.59.60Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων, περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών
20.59.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.59.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
20.6Παραγωγή μη φυσικών ινών
20.60Παραγωγή μη φυσικών ινών
20.60.1Παραγωγή συνθετικών ινών
20.60.11Παραγωγή συνθετικών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη λαναρισμένων ή χτενισμένων
20.60.12Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες
20.60.13Παραγωγή άλλων συνθετικών ινών, απλών
20.60.14Παραγωγή συνθετικών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών, από συνθετικά υφαντικά υλικά
20.60.2Παραγωγή τεχνητών ινών
20.60.21Παραγωγή τεχνητών συνεχών και ασυνεχών ινών, μη λαναρισμένων ή χτενισμένων
20.60.22Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από βισκόζη
20.60.23Παραγωγή άλλων τεχνητών ινών, απλών
20.60.24Παραγωγή τεχνητών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών από τεχνητά υφαντικά υλικά
20.60.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών
20.60.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών
21Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.1Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.10Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.10.1Παραγωγή σαλικυλικού οξέως, Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέως, των αλάτων και των εστέρων τους
21.10.10Παραγωγή σαλικυλικού οξέως, Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέως, των αλάτων και των εστέρων τους
21.10.2Παραγωγή λυσίνης, γλουταμινικού οξέως και των αλάτων τους· αλάτων και υδροξείδιων του τεταρτοταγούς αμμώνιου· φωσφοροαμινολιπιδίων· αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς και των αλάτων τους
21.10.20Παραγωγή λυσίνης, γλουταμινικού οξέως και των αλάτων τους· αλάτων και υδροξείδιων του τεταρτοταγούς αμμώνιου· φωσφοροαμινολιπιδίων· αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς και των αλάτων τους
21.10.3Παραγωγή λακτονών π.δ.κ.α., ετεροκυκλικών ενώσεων μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή τριαζίνης, δακτύλιο πυριμιδίνης, πιπεραζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνης και των παραγώγων της· σουλφοναμίδων
21.10.31Παραγωγή λακτονών π.δ.κ.α., ετεροκυκλικών ενώσεων μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου, που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή τριαζίνης, δακτύλιο πυριμιδίνης, πιπεραζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνης και των παραγώγων της
21.10.32Παραγωγή σουλφοναμίδων
21.10.4Παραγωγή σακχάρων, χημικά καθαρών, π.δ.κ.α.· αιθέρων και εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους π.δ.κ.α.
21.10.40Παραγωγή σακχάρων, χημικά καθαρών, π.δ.κ.α.· αιθέρων και εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους π.δ.κ.α.
21.10.5Παραγωγή προβιταμινών, βιταμινών και ορμονών· γλυκοζιτών και φυτικών αλκαλοειδών και παραγώγων τους· αντιβιοτικών
21.10.51Παραγωγή προβιταμινών, βιταμινών και των παραγώγων τους
21.10.52Παραγωγή ορμονών και των παραγώγων τους· άλλων στεροειδών, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες
21.10.53Παραγωγή γλυκοζιτών, φυτικών αλκαλοειδών, των αλάτων, των αιθέρων, των εστέρων και άλλων παραγώγων τους
21.10.54Παραγωγή αντιβιοτικών
21.10.6Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων τους και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.
21.10.60Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων τους και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.δ.κ.α.
21.10.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
21.10.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
21.2Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.1Παραγωγή φαρμάκων
21.20.11Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά
21.20.12Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν ορμόνες, αλλά όχι αντιβιοτικά
21.20.13Παραγωγή φαρμάκων, που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά
21.20.2Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.21Παραγωγή αντιορών και εμβολίων
21.20.22Παραγωγή χημικών αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με βάση ορμόνες ή σπερματοκτόνα
21.20.23Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.24Παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων, χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών· κουτιών πρώτων βοηθειών
21.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
22.1Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.11Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
22.11.1Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)
22.11.11Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα
22.11.12Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα
22.11.13Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία, στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη
22.11.14Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
22.11.15Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων), συμπαγών ή ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων), εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων επισώτρων και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων, από καουτσούκ
22.11.16Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
22.11.2Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
22.11.20Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα, από καουτσούκ
22.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ
22.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ
22.19Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.19.1Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
22.19.10Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες
22.19.2Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και καθορισμένες μορφές
22.19.20Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού, εκτός του σκληρού ελαστικού, σε νήματα, σχοινιά, πλάκες, φύλλα, λωρίδες, ράβδους και καθορισμένες μορφές
22.19.3Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.30Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.4Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό
22.19.40Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, από βουλκανισμένο ελαστικό
22.19.5Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
22.19.50Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
22.19.6Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.60Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης, από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.7Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο καουτσούκ
22.19.71Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα), από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
22.19.72Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών, από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς
22.19.73Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό
22.19.73.01Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων με καουτσούκ
22.19.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.19.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)
22.2Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
22.21Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών
22.21.1Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες
22.21.10Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm, σε ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές, από πλαστικές ύλες
22.21.2Κατασκευή αγωγών, σωλήνων και μάνικων, καθώς και εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες
22.21.21Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγών, σωλήνων και μάνικων, άκαμπτων, από πλαστικές ύλες
22.21.29Κατασκευή άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων τους, από πλαστικές ύλες
22.21.29.01Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και αποχέτευσης
22.21.3Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
22.21.30Κατασκευή πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
22.21.30.01Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass), που δεν είναι ενισχυμένα
22.21.30.02Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες
22.21.4Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες
22.21.41Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, κυψελώδεις
22.21.42Κατασκευή άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, μη κυψελώδεις
22.21.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών
22.21.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών πλακών, φύλλων, αγωγών και καθορισμένων μορφών
22.22Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.22.1Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.22.11Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου
22.22.11.01Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από πολυμερή του αιθυλένιου
22.22.12Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του αιθυλένιου
22.22.12.01Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)
22.22.13Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
22.22.14Κατασκευή νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
22.22.19Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.22.19.01Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων
22.22.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.22.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
22.23Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών
22.23.1Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου
22.23.11Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων, τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων
22.23.11.01Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες
22.23.12Κατασκευή μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες
22.23.12.01Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα
22.23.13Κατασκευή ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων, χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές ύλες
22.23.14Κατασκευή πορτών, παράθυρων και πλαισίων, καθώς και κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
22.23.14.01Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες
22.23.15Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου, π.χ. εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου, όπως δαπέδων βινύλιου κλπ
22.23.19Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.δ.κ.α.
22.23.2Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες
22.23.20Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες
22.23.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες
22.23.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες
22.29Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
22.29.1Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
22.29.10Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια), από πλαστικές ύλες
22.29.10.01Κατασκευή πλαστικών γαντιών
22.29.2Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων π.δ.κ.α.
22.29.21Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά πλάτους
22.29.22Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών, φύλλων, ταινιών, λουρίδων, μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών, αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες
22.29.23Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες
22.29.24Κατασκευή μερών π.δ.κ.α. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη, από πλαστικές ύλες
22.29.25Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
22.29.25.01Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας
22.29.26Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη· αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
22.29.29Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες
22.29.29.01Κατασκευή πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών
22.29.9Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων
22.29.91Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων
22.29.91.01Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών αντικειμένων
22.29.91.02Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες πλαστικοποίησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών
22.29.91.03Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών ή θερμοχυτευτών μερών από θερμοπλαστικά ή θερμοσκληρυνόμενα υλικά
22.29.91.04Υπηρεσίες κοπής, διάτρησης, χάραξης, επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών
22.29.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων
23Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.1Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί
23.11Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.11.1Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.11.11Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
23.11.12Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
23.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού
23.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού
23.12Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.1Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.11Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου
23.12.12Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας
23.12.13Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα
23.12.13.01Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών
23.12.13.02Κατασκευή κατόπτρων
23.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού
23.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού
23.12.99.01Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό τρίτων
23.12.99.02Τρόχιση επίπεδου γυαλιού
23.13Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.13.1Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.13.11Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί
23.13.12Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά
23.13.12.01Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο
23.13.13Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων
23.13.13.01Κατασκευή ενυδρείων ψαριών
23.13.14Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού
23.13.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού
23.13.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα
23.13.92Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων
23.13.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού
23.13.99.01Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό τρίτων
23.13.99.02Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών
23.14Κατασκευή ινών γυαλιού
23.14.1Κατασκευή ινών γυαλιού
23.14.11Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων κλώνων, από ίνες γυαλιού
23.14.12Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από υφαντά υφάσματα
23.14.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού
23.14.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού
23.19Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.19.1Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων
23.19.11Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου
23.19.12Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές
23.19.2Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις
23.19.21Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και γυάλινων μερών τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη
23.19.22Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
23.19.22.01Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
23.19.23Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών, από γυαλί
23.19.24Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη
23.19.25Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί
23.19.26Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.
23.19.26.01Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί
23.19.26.02Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί
23.19.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.19.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.19.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.2Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20.1Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20.11Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
23.20.12Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
23.20.13Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.
23.20.14Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων
23.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων
23.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων
23.3Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο
23.31Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.1Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.10Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.10.01Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες
23.31.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.32Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
23.32.1Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.32.11Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών
23.32.11.01Κατασκευή κεραμικών πλίνθων
23.32.12Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών
23.32.12.01Κατασκευή κεραμιδιών στεγών
23.32.13Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική ύλη
23.32.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.32.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.4Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής
23.41Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.1Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.11Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη
23.41.11.01Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη
23.41.11.02Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών
23.41.12Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη
23.41.12.01Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
23.41.12.02Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων
23.41.12.03Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.13Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.13.01Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.99.01Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων
23.41.99.02Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων
23.42Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.1Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.10Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής
23.43Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.43.1Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
23.43.10Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
23.43.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.43.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.44Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.44.1Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.44.11Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη
23.44.12Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη
23.44.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.44.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.49Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.49.1Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.49.11Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
23.49.12Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
23.49.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων
23.49.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων
23.5Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
23.51Παραγωγή τσιμέντου
23.51.1Παραγωγή τσιμέντου
23.51.11Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)
23.51.12Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων
23.51.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου
23.51.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου
23.52Παραγωγή ασβέστη και γύψου
23.52.1Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
23.52.10Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
23.52.2Παραγωγή γύψου
23.52.20Παραγωγή γύψου
23.52.3Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
23.52.30Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
23.52.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
23.52.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
23.6Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο και γύψο
23.61Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα
23.61.1Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
23.61.11Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.11.01Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων
23.61.12Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.12.01Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.2Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
23.61.20Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
23.61.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις
23.61.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο
23.62.1Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.10Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.10.01Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.63Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.63.1Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.63.10Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.63.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
23.63.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
23.64Κατασκευή κονιαμάτων
23.64.1Κατασκευή κονιαμάτων
23.64.10Κατασκευή κονιαμάτων
23.64.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων
23.64.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων
23.65Κατασκευή ινοτσιμέντου
23.65.1Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
23.65.11Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες
23.65.12Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια
23.65.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
23.65.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
23.69Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.69.1Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.69.11Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
23.69.11.01Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών
23.69.19Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
23.69.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.69.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.7Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.70Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.70.1Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.70.11Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
23.70.11.01Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
23.70.11.02Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
23.70.11.03Εργασίες λείανσης μαρμάρων
23.70.11.04Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
23.70.11.05Εργασίες σχισίματος μαρμάρων
23.70.11.06Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
23.70.11.07Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
23.70.12Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο
23.70.12.01Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους
23.70.12.02Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών
23.70.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία
23.70.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία
23.9Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.91Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.91.1Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.91.11Παραγωγή μυλόπετρων, ακονόπετρων, τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών, για την κατεργασία της πέτρας, χωρίς πλαίσια και μερών τους, από φυσικό λίθο, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες
23.91.11.01Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων από σμύριδα
23.91.12Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι
23.91.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων
23.91.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων
23.99Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.1Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.11Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου
23.99.12Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά
23.99.12.01Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων
23.99.12.02Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών)
23.99.13Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό
23.99.14Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή ημικολλοειδούς· παρασκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων
23.99.15Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου
23.99.19Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.19.01Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)
23.99.19.02Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη μεταλλικά ορυκτά
23.99.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
24Παραγωγή βασικών μετάλλων
24.1Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.10Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.10.1Παραγωγή πρωτογενών