+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 για την περίοδο 2020 - 2023

   

  Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013 για την περίοδο 2020 - 2023

  Στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • H στήριξη μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά
  • Η ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση)
  • Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται στα 50 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τα 5 συλλογικές δομές
  Ύψος Επένδυσης:               €10.000 - €500.000
  Επιδότηση:                           Έως  65%
   

  Δικαιούχοι

  • οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.
  • οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις

  Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

   

  Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €10.000 έως €350.000.

  Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο πόσο της επένδυσης αυξάνεται στις €500.000.

  Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται ως εξής:

  • 50% για Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
  • 40% για Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
  • 65% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του Καν. (Ε.Ε.) 229/2013.

   

  Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Η/Υ
  • Δημιουργία/ανάπτυξη πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Βελτίωση ακίνητης περιουσίας/ανακατασκευή κτιρίων (ενδεικτικά ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοιχοποιία κλπ)
  • Ανακαίνιση/εκσυγχρονισμός υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης & παρουσίασης (όπως π.χ. αίθουσες εκθέσεων, πωλήσεων)
  • Γενικά έξοδα (όπως π.χ. αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων)

  Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

  Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 01/07  έως και 10/09 έκαστου έτους, ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ

  Συμπληρωματικά Έγγραφα

  Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
  • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 10.000
  • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 500.000
  • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη
  • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Προς Ίδρυση (Start Up), Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
  • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 10%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
  • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
  • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 2023/09/10
  • Δραστηριότη: Αγροτικά | Κτηνοτροφικά
  • Δαπάνες: Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού, Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Δαπάνες προβολής & προώθησης, Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός, Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεση, υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό κτιριακό τομέα
  • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη
  • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 30%
  • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμος, Κοινωνικές συνεταιριστική επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγρότες
  • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας, Αγρο/κτηνοτροφικός Τομέας

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok