Φωτοβολταϊκά - Επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις έως 300.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Με τη χρηματοδότηση θα καλυφθεί η εγκατάσταση τουλάχιστον 75.000 φωτοβολταϊκών από μικρές επιχειρήσεις

Γενικά: το πρόγραμμα

Όλα τα συστήματα θα λειτουργούν με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering). Επομένως, όσες «πράσινες» κιλοβατώρες δεν καταναλώνονται από τον ιδιοκτήτη του συστήματος την ώρα που παράγονται, θα διοχετεύονται στο δίκτυο. Έτσι, θα μπορούν να συμψηφισθούν με τη ζήτηση σε ρεύμα του καταναλωτή, όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει ηλεκτρισμό (όπως το βράδυ).

 

1. Επιδότηση

40% - 60%  έως 10kw

 

2. Ποιους Αφορά

Πολύ μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

3. Προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να υποβάλλουν μία (1) επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 4. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης (επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας βάσει των Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) και 1407/2013 (De Minimis)).
 7. Να μην έχει δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 8. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με τον Ορισμό ΜμΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 9. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 10. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

 

4. Όχι»  επιλογής "όποιος προλάβει"

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Insider.gr, το ΥΠΕΝ έχει καταλήξει στην επιλογή των δικαιούχων, η οποία θα γίνει με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με την ένταξη όσων ενδιαφερόμενων υποβάλλουν αίτηση, μέχρι την εξάντληση των σχετικών κονδυλίων. Η λύση αυτή θα διασφαλίσει περισσότερο την άμεση υλοποίηση των φωτοβολταϊκών, μειώνοντας τις πιθανότητες να υπάρξουν δικαιούχοι που στην πορεία θα υπαναχωρήσουν, διαπιστώνοντας ότι δεν μπορούν να καλύψουν το ποσό της ίδιας εισφοράς.

 

Αντίθετα, η υπαγωγή των δικαιούχων με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια δεν προκρίθηκε, καθώς η ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού αποτελεί έτσι κι αλλιώς μία σημαντικού ύψους επένδυση. Επομένως, ακόμη κι αν καλύπτεται σημαντικό μέρος του σχετικού κόστους με την επιδότηση, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλει ένα σημαντικό ποσοστό για την αγορά και εγκατάσταση του συστήματος.

 

5. Πριμοδότηση των μπαταριών

Αν και ακόμη δεν έχουν «κλειδώσει» τα ακριβή ποσοστά επιδότησης, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση στην περίπτωση των δικαιούχων που θα επιλέξουν να εγκαταστήσουν μαζί με το φωτοβολταϊκό και μία μπαταρία. Ο λόγος είναι πως με τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφονται στη δεδομένη συγκυρία, το κόστος ενός «απλού» φωτοβολταϊκού αποσβένεται έτσι κι αλλιώς σε μικρό διάστημα, το οποίο κινείται στα επίπεδα 5ετίας.

Αντίθετα, το κόστος των μπαταριών παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Επομένως, στην περίπτωση των «απλών» φωτοβολταϊκών, η επιδότηση θα είναι αρκετά μικρή, ενδεχομένως στα επίπεδα ακόμη και του 15%.

 

Η επιδότηση για το φωτοβολταϊκό θα αυξάνεται αν αυτό εγκατασταθεί μαζί με μία μπαταρία. Όσον αφορά ειδικά την μπαταρία, στόχος είναι η χρηματοδότηση να καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του κόστους της. Κίνητρο για την επιλογή της μπαταρίας είναι και η ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών με ενέργεια από τον ήλιο. Για παράδειγμα, αν ένα φωτοβολταϊκό μπορεί να καλύψει περίπου το 30% των αναγκών ενός νοικοκυριού σε ρεύμα χωρίς το παραμικρό κόστος (καθώς αρκετές ώρες ηλιοφάνειας οι κάτοικοί του απουσιάζουν), με την μπαταρία το ποσοστό αυτό αυξάνεται στα επίπεδα του 70%.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
 • Δραστηριότητα: Μεταποίηση: Διατροφικός Τομέας
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργειο Περιβαλλοντος Και Ενεργειας
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 1
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 45%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΗΗΜΜΕΕΕΕ): Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023
 • Δαπάνες: Προμήθεια αναλωσίμων
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Προυπάρχουσα απασχόληση ΑΜΕΑ
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φωτοβολταϊκά - Οικιακά Φωτοβολταϊκά - Αγρότες »