Ενεργειακές Κοινότητες από τους Δήμους

Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από τους δήμους της χώρας, προκειμένου αφενός να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος και αφετέρου να στηρίξουν τους ευάλωτους καταναλωτές στην περιοχή τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Δικαιούχοι: Δημόσιος Τομέας
  • Δραστηριότητα: Δήμους | Νομαρχίες
  • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
  • Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργειο Περιβαλλοντος Και Ενεργειας
  • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
  • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
  • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1.200.000
  • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 40%
  • Δαπάνες: Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από ΑΠΕ
  • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φωτοβολταϊκά - Αγρότες