Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Ύψος Επένδυσης
€30.000-€200.000


Επιδότηση:
40%-50%

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες επιχειρήσεις franchising, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς:

 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Αγροδιατροφή
 • Περιβάλλον
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές

Επιδότηση

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €30.000 έως €200.000.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ανέλθει στο 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος)
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης.

Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 18 έως 24 μηνών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 11000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 20000
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή
 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 2 Έτη, Συστημένη ≥ 1 Έτος
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 100%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 0
 • Δραστηριότη: Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση | Καφετέριες
 • Δαπάνες: Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Άλλο
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Συνεταιρισμος, Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγρότες
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 3.a.2.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΜΕ Π. Πελοποννήσου - Ενίσχυση ίδρυση

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται προσφορές και ενημερώσεις!!

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
No Internet Connection
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok