Εξοικονομώ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ

ΓΕΝΙΚΑ: «Εξοικονομώ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ»

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από:

Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω -Ενοικιάζω»;

Το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω” επιδοτεί την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες είναι κενές και δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να διατεθούν σε μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και το ποσοστό επιδότησης των υλικών και εργασιών ανακαίνισης φθάνει έως 40%.

 

Οι ωφελούμενοι θα επιλέγονται με βαθμολογία που πριμοδοτεί όσους έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση από τη μέγιστη (40%). Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το πρώτο τρίμηνο του 2023.

 

1. Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Αφορά κατοικίες μέχρι 100 τ.μ. στις οποίες ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% της επικαρπίας ή της πλήρους κυριότητας, οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

 

2. Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα αφορούν: Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξωτερική θερµοµόνωση, συστήµατα θέρµανσης – ψύξης, συστήµατα παροχής ζεστού νερού χρήσης, smart home, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής, ανακαίνιση χωρών κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση επιφανειών πατωµάτων, επιχρίσµατα, επισκευές δοµικών στοιχείων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 2 Έτη
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή
 • Δικαιούχοι: Ιδιώτες
 • Δραστηριότητα: Μεταποίηση: Διατροφικός Τομέας
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 1
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 0%
 • Δαπάνες: Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Καινοτόμος χαρακτήρας Υπάρχουσας Επιχείρησης
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0